Byznys IT

Hybridní prostředí umíme zajistit pro všechny

Přechod k novému normálu práce na dálku představoval pro spoustu firem krok do neznáma. Jak se nám svěřil Daniel Míka, B2B marketing director ve společnosti Canon CZ, jeho samotného přechod nezaskočil.

V rozhovoru s Danielem Míkou, B2B marketing directorem ve společnosti Canon CZ jsme se dozvěděli, že hybridního pracovního prostředí se firmy nemusejí obávat. Pomoc totiž najdou i v technologiích firmy Canon.

Mohl byste z vlastní zkušenosti zhodnotit, jak se českým firmám přechod na vzdálenou práci podařil?

V Canonu CZ nás přechod nezaskočil, technologicky jsme vybaveni již mnoho let, a to jak pro vnitropodnikovou komunikaci (máme centrálu v Japonsku a evropské vedení v Londýně), tak pro vzdálenou podporu zákazníků. V březnu loňského roku jsme se například rozhodli, že přesuneme partnerské konference na online verzi. Chtělo to jen změnit myšlení a sebrat odvahu. Nakonec z toho byla rekordní účast a úspěch.

Podobně již dlouhou dobu pracujeme v cloudovém kancelářském prostředí, a osobně jsem přesvědčen, že jsme zvedli výkon minimálně o 20 %. Z vlastní zkušenosti mohu také potvrdit, že komunikace s partnery nijak neklesla, naopak násobně vzrostla. Z toho soudím, že naši partneři jsou na vzdálenou práci připraveni stejně jako my. Během několika dní jsme v marketingovém oddělení zpracovali na žádost svých klíčových partnerů např. komplexní online školicí a certifikační program a zaměřili jsme se například na možnosti bezkontaktní zákaznické servisní podpory. Došlo k pevnějšímu spojení marketingu s obchodním oddělením – měli jsme shodné priority, neřešili jsme hlouposti a byli jsme v tom „spolu se svými partnery“ a především pro ně. A to trvá dodnes.

Zdá se, že i v současnosti spousta firem stále hledá možnosti, jak v novém režimu práce fungovat efektivněji. Máme k dispozici technologie a metody, jak přechod firmám usnadnit?

Mohu potvrdit, že vývoj technologií se u nás neuvěřitelně zrychlil. To lze předpokládat v oblasti SW řešení, ale u nás se začalo neskutečně rychle inovovat i v hlavním směru podnikání, tj. ve světě HW tiskových technologií. Modelové řady pro tisk a digitalizaci nyní obměňujeme každý rok.

Pro zajímavost, ctihodný pan Fudžio Mitarai, CEO Canon Inc., již před více než 20 lety představil konkrétní plán, kde cituji: „Namísto vývoje samostatných tiskáren a multifunkcí chceme navrhovat zařízení, která mohou komunikovat mezi sebou navzájem a stát se plnohodnotnou součástí síťového kancelářského prostředí.“ To je to, co nyní běžně nabízíme. Jen síť dostala podobu cloudu, kancelář přišla o zdi a rozšířila se o domácnosti a servisní služby jsme rozšířili do podoby SaaS nebo MaaS.

Právě možnost zajistit smysluplnou práci pro zaměstnance pracující doma byla tématem několika našich kampaní či promoakcí. Technologie a konkrétní řešení máme, obtížnější ovšem je, jak výkon zaměstnanců zajistit na dálku manažersky. S vědomím, v jakém prostředí musejí zaměstnanci fungovat včetně aktuálního fenoménu homeschoolingu.

Nová řešení Canon mohou i v tomto pohledu pomoci. Zavádějí pořádek v dokumentech a spojených procesech, výkon lze nejen lépe sledovat, ale také – lidsky – plánovat a řídit.

Myslíte, že v českém prostředí existují tendence se po opadnutí současných pandemických opatření vrátit ke dřívějšímu způsobu fungování firem? Budeme zase pracovat z kanceláří?

Mohu bez obav říct, že se všichni těšíme na do běžného pracovního režimu. Tedy revoluční změnu asi nelze předpokládat. Ano, budeme pracovat z kanceláří, ale v prostředí tzv. „nového normálu“.

U progresivnějších firem se opřou o zkušenosti z pandemických opatření. Nemluvím jen o možnostech snižování fixních nákladů díky práci z domova, ale spíše o ne již „možném“, ale nutné automatizaci dokumentových procesů a digitalizaci. Hodně záleží na typu podniku, jinak bude vypadat situace ve výrobě a jinak u konzultační firmy. Například tiskové objemy budou u některých zákazníků mírně nižší, ale poptávka po zpracování dokumentu z pohledu strukturované informace se výrazně zvýší.

Co jsou podle vás největší benefity hybridního pracovního prostředí a co naopak výzvy? Není podle vás velkým rizikem například bezpečnost dat a dokumentů?

Výhody jsou zřejmé nejen sociologicky, ale i z pohledu úspory a potřeby se na komplexní úkoly koncentrovat (samozřejmě bez poskakujících dětí za zády).

S bezpečností dat a dokumentů jsme se museli vypořádat již s příchodem mobilních zařízení. Nicméně díky extrémně zrychlené inovaci v posledních letech jsme v Canonu dokonale připraveni na vzdálenou správu svých strojů, ať jsou kdekoliv a bez ohledu na jejich velikost.

Canon má široké portfolio, které je spojeno díky společné firmware platformě a cloudu do jednotného, hybridního prostředí. Bezkontaktní nebo vzdálené ovládání a sledování zařízení celé flotily nebo dvojí účtování pro soukromý a podnikový tisk na domácích tiskárnách jsou dnes samozřejmostí. Pro dokumenty mají naši zákazníci unikátní systém řešení Canon v tzv. 360° ochraně. Začíná antivirovou ochranou při zavádění systému a obranou v reálném čase, pokračuje dvoufázovou autorizací uživatele, zahrnuje integraci do SIEM a končí například šifrovaným PDF. Ochranných prvků je mnohem více, jsou obsaženy jak v našich zařízeních, tak v SW řešení a veškerá data jsou přenášena v plně šifrované podobě. Bezpečnost dat a dokumentů z pohledu technologie pro nás a naše zákazníky výzvou není. Lidský faktor a chuť změnit zavedené procesy samozřejmě výzvou zůstává.

Je podle vás české prostředí na hybridní práci připravené? Myslím jak technologicky, tak přístupem samotných firem.

Pokud mohu soudit dle požadavků zákazníků, tak ti větší jsou nejen připraveni, ale dnes již takové řešení od Canonu vyžadují. U menších a středně velkých zákazníků je paradoxně setrvačnost větší. Naši obchodní partneři se mohou opřít o portfolio, které na velikost zákazníka nehledí. Hybridní prostředí umíme pro potřeby tisku a digitalizace dokumentů zajistit jak pro malé firmy, tak pro velké korporace.