Trendy

Huawei předpovídá 10 trendů pro rok 2025

GIV uvádí technologické trendy do roku 2025, včetně pokrytí sítěmi 5G, nasazení umělé inteligence (AI), ale například i domácího robota nebo možností využití inteligentního asistenta.

10 trendů a příkladů klíčových předpovědí pro rok 2025:

  1. Život s (ro)boty

Pokroky v materiálních vědách, percepční umělé inteligenci a síťových technologiích podporují využívání robotiky v domácnostech a pro osobní potřebu. Předpověď je dosažení 14 % globální penetrace trhu domácími roboty.

  • Rozšířená a virtuální realita

Konvergence sítí 5G, virtuální/rozšířené reality (AR/VR), strojového učení a dalších vznikajících technologií nám umožní nahlížet za hranice vzdálenosti, zakřivení, povrchu a minulosti. To otevře nové obzory nejen pro lidi, ale také pro obchod a kulturu. Zpráva GIV předpovídá, že procento společností používajících AR/VR se zvýší na 10 %.

  • Individualizované informace

Jakmile spotřebiče založené na datech a vybavené senzory začnou předvídat naše potřeby, informace si nás najdou. Vyhledávání bude bez tlačítek, své osobní sociální sítě budeme vytvářet zcela bez námahy a průmysl bude těžit z nulového času stráveného identifikací závad („zero-search maintenance“). Podle zprávy GIV bude 90 % majitelů chytrých zařízení používat inteligentní osobní asistenty.

  • Inteligentní doprava

Inteligentní dopravní systémy propojí lidi, vozidla a infrastrukturu. Postarají se tak o nulové přetížení a rychlou reakci na mimořádné situace. Zpráva GIV předpovídá, že 15 % aut bude mít technologii Cellular Vehicle-To-Everything, propojující vozidlo s infrastrukturou, sítí, ostatními vozidly, chodci atd.

  • Automatizace průmyslu

Inteligentní automatizace, která již nyní proměňuje mnoho průmyslových odvětví, převezme nebezpečné, opakující se nebo vysoce náročné úkoly, a bude tak přínosem pro bezpečnost a produktivitu. V průmyslovém odvětví bude 103 robotů na každých 10 000 zaměstnanců.

  • Umělá inteligence

Cloudová umělá inteligence (Cloud AI) sníží náklady a odstraní bariéry vzniku vědeckých experimentů, inovací a umění. Otevře tak zlatý důl kreativního potenciálu přístupného pro všechny. Předpoklad je, že 97 % velkých společností bude používat AI.

  • Bezbariérová komunikace

Umělá inteligence, analytika a big data vytvoří bezproblémovou komunikaci mezi společnostmi a zákazníky a odstraní jazykové bariéry. Přesnost, porozumění a důvěra podpoří budoucí komunikaci.

  • Spolupráce díky cloudu

Společnosti na celém světě přijímají digitální technologie a inteligentní aplikace na jednotných přístupových platformách – to znamená větší spolupráci, sdílení zdrojů, silnější globální ekosystémy a vyšší produktivitu. Předpovědí je, že všechny společnosti bez ohledu na to, kde se nacházejí, budou používat cloudovou technologii a 85 % obchodních aplikací bude založeno na cloudu.

  • Nástup 5G

5G je tady a jeho nasazení probíhá mnohem rychleji než u jakékoliv předchozí generace bezdrátových sítí. Potenciál této technologie pro jednotlivce, podniky i společnost je obrovský. Zpráva GIV předpokládá, že 58 % světové populace bude mít přístup k sítím 5G.

10. Globální digitální správa

Pokroky v digitální technologii musí být vyváženy sdílenými standardy a zásadami pro používání dat. Zpráva GIV předpovídá, že roční objem globálních dat dosáhne 180 ZB (1 ZB = 1 bilion GB).

„Lidská zvídavost se nikdy nezastaví. Měli bychom se dívat do budoucnosti, přesouvat se od inovací k vynálezům. Díky tomu, že každé odvětví implementuje 5G, AI, cloud computing a další nové technologie, jsme svědky rychlé změny v našich životech, práci i ve společnosti. Společnost Huawei se zavázala budovat digitální platformy, uživatelské zkušenosti a inteligentní technologie, které umožňují všudypřítomné připojení. Naším posláním je nabídnout každému člověku i organizaci inteligentní budoucnost a výhody zcela nových příležitostí pro růst,“ uvedl Kevin Zhang, ředitel marketingu pro infrastrukturu informačních a komunikačních technologií ve společnosti Huawei.