Zprávy

Hrozba ztráty dat je větší, než kdy jindy, zjistil průzkum Dell

Podle zjištění společnosti Dell si naprostá většina firem není jistá, zda se dokáže vzpamatovat z útoku vyděračským softwarem

Raketově rostoucí objem spravovaných dat, využívání cloudových technologií či zvyšující se počty zaměstnanců pracujících z domova. To jsou jedny z příčin, které podle firem vedou k většímu riziku ztráty dat při kybernetických útocích. Téměř dvě třetiny společností z celého světa dotázaných v průzkumu Dell Technologies se obávají, že stávající opatření na ochranu dat nebudou dostačovat k obraně proti kybernetickým hrozbám.

Podle zjištění studie 2021 Global Data Protection Index (GDPI) společnosti Dell Technologies dnes firmy v oblasti ochrany dat čelí řadě problémů v souvislosti s neustálou hrozbou vyděračského softwaru a využitím nových technologií, jako jsou nativně cloudové aplikace, kontejnery Kubernetes a umělá inteligence. Také srpnový průzkum IDC potvrdil, že třetina dotázaných subjektů z celého světa v uplynulých 12 měsících zaznamenala útok vyděračským softwarem nebo průnik, který zablokoval přístup do systémů či k datům.

Aktuální průzkum Dell Technologies navíc odhaluje, že firmy samy cítí slabiny a nedostatečnost svých systémů:

 • Firmy dnes spravují více než desetinásobný objem dat oproti stavu před pěti lety – zatímco v roce 2016 to bylo 1,45 petabytu, v roce 2021 to je 14,6 petabytu.
 • Podle studie se 82 % respondentů domnívá, že jejich stávající řešení na ochranu dat nebudou zcela pokrývat budoucí požadavky. Obavy jsou to opodstatněné – více než 30 % dotázaných v uplynulém roce zaznamenalo ztrátu dat a téměř polovina (45 %) neplánovaný výpadek systémů.
 • Téměř dvě třetiny IT manažerů (62 %) se obávají, že stávající firemní opatření na ochranu dat nebudou dostačovat k obraně proti škodlivému a vyděračskému softwaru a 74 % shodně uvádí větší náchylnost ke ztrátě dat při počítačových útocích v souvislosti s nárůstem počtu zaměstnanců pracujících z domova.
 • Více než dvě třetiny (67 %) respondentů vyjadřují nejistotu, zda by v případě destruktivního počítačového útoku bylo možné veškerá důležitá podniková data znovu obnovit.
 • Bezmála dvě třetiny (63 %) účastníků studie se domnívají, že nové technologie, jako jsou nativní cloudové aplikace, kontejnery Kubernetes, umělá inteligence či strojové učení, představují z hlediska ochrany dat významné riziko. Absence řešení na ochranu dat pro tyto nové technologie byla uváděna jako jeden ze tří nejvážnějších problémů, s nimiž se podniky v tomto směru potýkají.
 • Průměrné náklady způsobené ztrátou dat v posledních 12 měsících se u podniků využívajících bezpečnostní řešení od různých dodavatelů blíží čtyřnásobku oproti firmám, které vsadily na jediného dodavatele.

„Uvědomujeme si, že v sázce je více než kdy dříve a že úkol ochránit data ještě nebyl náročnější. Vyděračské útoky mohou mít pro jednotlivce i podniky katastrofické následky, ale přijmout předem porážku není řešení,“ uvedl Jeff Boudreau, prezident a generální ředitel divize infrastrukturních řešení společnosti Dell Technologies.

Dell Technologies u svých řešení reaguje na vývoj IT prostředí a nabízí jednotný přístup k ochraně tradičních i moderních pracovních zátěží. Patří k nejvýznamnějším poskytovatelům multicloudové ochrany dat a řešení Dell chrání zhruba sedm exabytů dat u všech významných poskytovatelů veřejných cloudových služeb. Díky neustálým inovacím a úzké provázanosti s VMware a dalšími předními dodavateli si společnost Dell zachovává pozici nejvýznamnějšího světového dodavatele hardwarových zařízení a softwaru na ochranu dat. Dell nabízí jedno z nejkomplexnějších portfolií produktů pro odolnost IT v edge lokalitách, v datových centrech a multicloudových prostředích, včetně řešení jako Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery a Dell EMC PowerScale s nástrojem Superna Eyeglass Ransomware Defender.

Dell v této souvislosti rozšiřuje svá řešení pro kybernetickou odolnost o nový software a služby:

 • Řešení na ochranu dat Dell EMC PowerProtect Data Manager přináší funkci Transparent Snapshots, která nabízí nový jedinečný způsob, jak chránit virtuální stroje VMware ve velkém rozsahu. Díky zjednodušení a automatizaci zálohování na úrovni imagů VM a nižším nárokům na infrastrukturu provádí Transparent Snapshots až pětkrát rychlejší zálohování při až pětinásobném snížení latence VM. Tím pomáhá efektivně a úsporně zajistit dostupnost dat VM.
 • Hardwarová zařízení Dell EMC PowerProtect s funkcí Smart Scale umožňují spravovat vícero zařízení na ochranu dat v řádu exabytů a informovaně rozhodovat o kapacitních potřebách s ohledem na růst objemu dat. S pomocí funkce Smart Scale mohou zákazníci nakonfigurovat více zařízení jako jeden pool a získat tak schopnost vidět a spravovat rozsáhlé soubory dat na jedné entitě až o 32 zařízeních PowerProtect a více než třech exabytech logické kapacity. Tímto způsobem lze maximalizovat využití prostředků a ušetřit náklady díky aktivnímu monitoringu a jednodušší správě zálohových dat.
 • Managed services Dell Technologies pro řešení na obnovu dat pomáhají zajistit konzistentní provoz a snižují riziko ztráty dat. Odborníci Dell zajišťují každodenní provoz trezoru pro obnovu a poskytují při obnově dat podporu. Tyto managed services staví na portfoliu poradenských, implementačních a asistenčních služeb společnosti Dell v oblasti obnovy dat.

Dostupnost

 • Dell EMC PowerProtect Data Manager s funkcí Transparent Snapshots bude celosvětově k dispozici v tomto čtvrtletí, pro zákazníky s platnou smlouvou o údržbě bezplatně.
 • Zařízení Dell EMC PowerProtect s funkcí Smart Scale je aktuálně ve fázi technologického preview a očekává se, že bude celosvětově k dispozici v průběhu 1. pololetí 2022.
 • Managed services Dell Technologies pro řešení na obnovu dat jsou celosvětově již k dispozici.