Zprávy

Globální technologické firmy chtějí vyrábět vlastní čipy

Podle oznámení v médiích se Apple, Amazon, Facebook, Tesla a Baidu hledají cesty, jak přenést některé aspekty vývoje čipů do vlastních rukou.

Velké technologické společnosti jako je Apple, Amazon, Facebook, Tesla, nebo Baidu se snaží nedostatek a nestabilitu na trhu mikročipů vyřešit alespoň částečně tím, že hodlají některé aspekty výroby přenést do vlastní správy.

Důvodem tohoto kroku není jen zpoždění ve vývoji mikročipů (především v procesu jejich miniaturizace), ale také vysoké náklady, které se s každou další dodávkou součástek od „tradičních“ výrobců stupňují. Společnosti se tak v současné nejisté situaci snaží odstranit co nejvíce překážek a zdržení, které jim globální nedostatek polovodičů způsobuje. Mnoho z nich totiž nevzniká na jejich straně, a tak je nemohou ani dost dobře ovlivnit.

O tomto kroku se ostatně mluví jako o prvním náznaku nastupujícího trendu, výroby tzv. custom-made čipů. Podle prognostiků by v budoucnu mohla každá velká firma mít vlastní technologii součástek postavených na vlastní architektuře. Společnosti si od takových čipů „šitých na míru“ slibují kromě víše uvedeného také vyšší bezpečnost a také rychlejší vývoj aplikací a platforem.   

Na druhou stranu firmy uvádějí, že v této prvotní fázi se žádná z nich nechystá přenést veškerý vývoj a výrobu mikročipů zcela na sebe. Zřízení byť jen jediné továrny na mikročipy vyžaduje investice v desítkách miliard dolarů a trvá dlouhá léta. Experti se shodují, že takový krok není řešením současné krize. Adoptovat tak společnosti chtějí jen dílčí aspekty vývoje. Umožní jim to efektivněji navrhovat čipy, které budou lépe odpovídat jejich požadavkům, zařízením a zákazníkům.

Copilot webinář Zažijte budoucnost práce