Byznys IT

Gartner: Předpovědi pro IT organizace a uživatele v roce 2022 a dále

redakce19.11.2021

V letošním roce se předpovědi zabývají třemi lekcemi, jež si lídři zodpovědní za IT a byznys odnášejí z pokračujícího období otřesů a nejistoty: je důležité zaměřit se na lidi, usilovat o větší odolnost a být ochotný dojít dál, než se původně předpokládalo. 

„Poučení z pandemie zní: je třeba očekávat neočekávané a být připraven pohybovat se ve více strategických směrech současně,“ řekl Daryl Plummer, viceprezident pro výzkum Gartneru a držitel ocenění Gartner Fellow. „Lídři, kteří dávají zaměstnancům širší výběr, usilují o vyšší efektivitu podniku a urychlení transformace, obvykle lépe zvládají další změny. Odolnost, příležitosti a rizika byly vždy součástí dobré obchodní strategie, ale dnes dostávají tyto pojmy nový význam. Letošní předpovědi ukazují, proč je třeba rozvíjet netradiční formy odolnosti – v oblasti řízení talentů či modularity byznysu – a zároveň je třeba věnovat mnohem větší pozornost novým příležitostem i rizikům.“

Analytici společnosti Gartner zveřejňují svůj výběr předpovědí každoročně u příležitosti série konferencí Gartner IT Symposium/Xpo, evropská konference proběhla ve virtuální podobě v minulém týdnu.

#1 Do roku 2024 začne 40 % spotřebitelů záměrně fixlovat a podvádět v metrikách pro sledování chování, aby záměrně znehodnotili osobní údaje, které o nich byly shromážděné, a ztížili tak jejich monetizaci.

Spotřebitelé si stále více uvědomují hodnotu, kterou firmy získávají z jejich osobních údajů, a sílu těchto informací, jsou-li využívány například doporučovacími algoritmy pro ovlivnění jejich chování. V reakci na to se již dnes někteří pokoušejí tyto metody sledování podkopat, například sdílením nepravdivých údajů nebo klikáním na reklamy, o které nemají zájem, a dalšími taktikami. „Manipulací s algoritmy a znehodnocováním databází se spotřebitelé vzpírají přísloví, které praví, že ‚je-li něco zadarmo, pak vy jste produkt‘,“ řekl Daryl Plummer. „Ať už je hlavním motivem obava o soukromí a bezpečnost, vystavování dezinformacím nebo touha po osobním obohacení, spotřebitelé usilují o znehodnocení behaviorálních údajů, na které se společnosti spoléhají.

#2 Do roku 2024 bude 30 % firemních týmů bez šéfa, a to kvůli „samořízení“ a hybridní povaze práce.

Pandemie učinila z agility parametr provozní oblasti a v řadě případů zefektivnila podnikové procesy na úroveň nezbytnosti. Změnil se i způsob rozhodování – došlo k posunu od centralizovaného směrem P2P (Peer-to-Peer) rozhodovacím modelům, které omezují úzká hrdla a šetří čas v hybridním pracovním prostředí. S dalším rozvojem hybridních pracovních modelů mohou být dokonce v zájmu efektivity tradiční manažerské role odstraňovány. „Role manažera jako velitele a kontrolora práce je často hlavní překážkou v situaci, kdy agilita podnikání vyžaduje posílení pravomocí a autonomie týmu,“ řekl Daryl Plummer. „Plánování, určování priorit a organizace pracovního úsilí stále musí probíhat, ale pro využití výhod byznys agility a hybridní práce je nezbytné oddělit ‚management‘ od tradiční role ‚manažera‘.“

#3 Do roku 2025 se díky syntetickým datům omezí shromažďování osobních údajů zákazníků, čímž se předejde 70 % pokut za porušení soukromí.

Data generovaná pomocí umělé inteligence (AI), známá jako syntetická data, nabírají na síle. Syntetická data mohou sloužit jako náhrada skutečných dat, což vede k redukci shromažďování, používání nebo sdílení citlivých informací. To je důležité zejména proto, že organizace mohou snáze plnit předpisy o ochraně osobních údajů a omezit riziko jejich úniků – a zvýšit tak svou stabilitu a odolnost. „Syntetická data dávají umělé inteligenci poněkud prorocké kvality, může totiž snáze pracovat s budoucí alternativní realitou, nikoliv pouze s minulostí, kterou odrážejí reálná data,“ řekl Daryl Plummer. „Používání vysoce kvalitních a velkoobjemových syntetických dat představuje účinný způsob, jak porozumět lidem ve velkém měřítku.“

#4 Do roku 2024 poškodí kybernetický útok některou z kritických infrastruktur natolik, že postižený člen G20 odpoví vyhlášeným fyzickým útokem.

Kybernetické útoky byly v minulosti považovány za zločin, nikoli za válku. Poté, co ztráty způsobené nedávnými rozsáhlými útoky zaměřenými na kritickou infrastrukturu dosáhly nebývalé výše, připravují se některé vlády na kybernetickou válku vytvářením specializovaných jednotek kybernetické obrany (či dokonce odvety). V nejbližší době budou za obranu proti kybernetickým útokům i nadále primárně zodpovědné podniky a organizace. Ty by ale zároveň nikdy neměly být první linií obrany v kybernetické válce – stále závažnější útoky budou proto podnětem k zapojení armády, což případně odradí nestátní subjekty od útoků na kritickou infrastrukturu.

#5 Do roku 2024 bude 80 % dotázaných CIO uvádět modulární redesign podniku pomocí komponovaného přístupu jako jeden z pěti hlavních důvodů zvýšení obchodní výkonnosti podniku.

„Turbulence na trhu byly před covidem a budou i po něm,“ říká Daryl Plummer. „Snaha o návrat ke dřívější stabilitě neumožní organizacím dlouhodobě prosperovat a setrvat ve fázi obnovy poté, co současné otřesy odezní.“

Prozíraví CIO proto mění svůj přístup a nestabilitu chápou jako příležitost. Komponovatelný byznys neboli modulární redesign provozní oblasti s cílem minimalizovat vzájemné závislosti umožňuje rychlé, snadné a bezpečné rekomponování práce. Jde o nové nástroje, s nimiž organizace zvyšuje svou konkurenceschopnost a CIO snáze zvládne výzvy a rizika zrychlujících se změn.

#6 Do roku 2025 se 75 % společností „rozejde“ s nevhodnými či „nepasujícími“ zákazníky, protože náklady na jejich udržení převýší náklady na získání dobrých klientů.

Organizace často vyřazují nevhodné zákazníky z prodejních kanálů, ale jen málo z nich je proaktivně identifikuje a rozloučí se s nimi poté, co si zakoupí produkt nebo službu. Přesto může být udržení nevhodného klienta nákladné, a to jak z hlediska času stráveného jeho uspokojováním, tak i z pohledu nákladů na ušlé příležitosti, degradace značky a dlouhodobého snižování zisku, ke kterému může dojít.

#7 Do roku 2026 umožní 30% nárůst vývojářských talentů v Africe vytvořit z tohoto regionu přední světový startupový ekosystém, který bude v růstu rizikových fondů konkurovat Asii.

Příliv rizikového kapitálu proudícího do Afriky vedl několik zemí v regionu k vytvoření „inovačních center“, která, jak doufají, posílí partnerství mezi velkými společnostmi a start-upy a přilákají talenty a zahraniční investice. Například vzkvétající technologická scéna v Keni byla nazvána „Křemíkovou savanou“ východní Afriky s technologickým ekosystémem v hodnotě miliardy dolarů, která nabízí atraktivní prostor pro podnikatele, investory a technology. V příštích třech letech přibude díky nárůstu neformálních vzdělávacích kanálů v celé Africe téměř 900 000 profesionálních vývojářů. S tím, jak tento trh poroste, začnou globální investoři omezovat své rizikové investice v Číně právě ve prospěch tohoto rozvíjejícího se trhu.

#8 Do roku 2026 se díky gamifikaci s využitím tzv. non-fungible tokenů (NFT) dostane první podnik mezi deset firem s nejvyšším ohodnocením.

NFT se stávají způsobem, jak využít hypertokenizaci k exponenciálnímu růstu obchodních modelů. Hodnotová propozice NFT je založena na předpokladu, že kupující jsou ochotní zaplatit za digitální artefakt více, protože patří do sítě lidí s podobnými hodnotami a zájmy. Gartner předpovídá, že do roku 2024 bude mít 50 % veřejně obchodovaných společností nějaký druh NFT, na němž bude založena jejich značka a/nebo přítomnost v digitálním ekosystému. NFT se stanou mocným marketingovým nástrojem, který ještě posílí význam a roli digitálních ekosystémů a zvýší hodnotu podniků.

#9 Satelity na nízké oběžné dráze (LEO) rozšíří do roku 2027 pokrytí internetem na další miliardu nejchudších lidí na světě – polovině z nich se tak podaří vymanit z chudoby.

Využití satelitního připojení výrazně snižuje náklady, které by si jinak vyžádala instalace a provoz základnové stanice mobilních sítí. Družice jsou navíc schopé poskytovat ostrůvky připojení podle toho, kde se zákazníci nacházejí. Zavedení konstelací družic LEO (nízká oběžná dráha Země) umožní ekonomicky výhodné rozšíření pokrytí sítě do řídce osídlených oblastí. „S konektivitou přichází i participace, a to jak ekonomická, tak politická, v širším ekosystému,“ vysvětlil Daryl Plummer. „Přírůstek miliard nově připojených ‚netizenů‘ bude mít na internet zásadní dopad z hlediska kultury a obsahu.“

#10 Do roku 2027 nahradí čtvrtinu společností z žebříčku Fortune 20 společnosti, které se věnují „neurominingu“ a ovlivňují podvědomé chování ve velkém měřítku.

„Většina vedoucích pracovníků si již dnes uvědomuje, že každá společnost je technologickou organizací,“ doplnil Plummer. „Vítězi příštího desetiletí budou odborníci na neuromining – využití behaviorální inteligence a souvisejících technologií k analýze, pochopení a ovlivňování lidského chování ve velkém měřítku.“

Klienti – uživatelé služeb Gartneru naleznou další podrobnosti k jednotlivým předpovědím ve studii  Gartner’s Top Strategic Predictions for 2022 and Beyond — Leveraging What We Have Learned.

Zdroj: Gartner