Zprávy

Datová centra mohou sloužit k výhřevu domácností

Vzhledem k obavám z nadměrných emisí a závislosti na dodávkách energie z jiných zemí se mnoho evropských zemí obrací k existujícím technologiím vytápění domácností. Na kontinentu se již nachází řada datových center provozovaných některými z největších technologických firem, která spotřebovávají obrovské množství energie, aby udržovala horké počítače a servery v chladu.

Obrovské množství tepla, které vzniká jako vedlejší produkt ukládání stále většího množství dat, je obvykle odváděno pomocí klimatizačních jednotek nebo chladicích věží, což znamená, že teplo přichází vlastně nazmar. Stále více datových center však nyní využívá toto přebytečné teplo k vytápění domů a budov.

Datová centra pro vytápění

V Dánsku společnost Meta od roku 2020 získává přebytečné teplo ze svého datového centra v Odense a doufá, že v příštím roce bude schopna vytápět ekvivalent 11 000 domácností.

Podobné kroky začaly plánovat i společnosti Microsoft, Apple a Amazon, přičemž k prozkoumání souvisejících možností se zavázala i společnost Alphabet.

Deset nizozemských datových center je již napojeno na systémy dálkového vytápění, které přebytečné teplo rozvádějí do okolních domů a budov, a dalších 15 se připravuje.

Využívání datových center k vytápění domů má řadu výhod. Snižuje poptávku po fosilních palivech, která se v Evropě obvykle používají k vytápění domů. Dále je zde možnost snížení emisí oxidu uhličitého, protože datová centra jsou již často napájena z obnovitelných zdrojů energie, jako je solární a větrná energie.

Ve Francii a Dánsku prý národní a místní vlády zavedly daňové pobídky pro chytřejší využívání přebytečného tepla, zatímco některá stavební povolení vyžadují rekuperaci dodatečného tepla.

Kromě vytápění domácností se datová centra využívají také k vytápění skleníků, což umožňuje zemědělcům pěstovat plodiny po celý rok.

Využívání datových center k vytápění domů a budov je v Evropě stále populárnější a v příštích letech se očekává jeho rozšíření. Jde o nákladově efektivní a ekologický způsob vytápění domů a dalších budov, který ukazuje mnoho způsobů, jak lze technologie využít k řešení některých nedávných výzev, kterým kontinent, a vlastně i svět, čelí.

Zdroj: TechRadar.com

Copilot webinář Zažijte budoucnost práce