Zprávy

ČTÚ spustil měřicí nástroj NetTest

Nový měřící nástroj nahradil dříve Úřadem doporučovaný nástroj NetMetr. Nový nástroj Český telekomunikační úřad přímo provozuje.

Spuštění nástroje TestNet v blízké době doprovodí informační kampaň pro veřejnost, která bude vyzývat spotřebitele, aby dbali na svá práva v oblasti služeb přístupu k internetu – měli povědomí o povinnostech poskytovatelů, měřili a kontrolovali si smluvně deklarovanou rychlost a případně nevyhovující kvalitu služby reklamovali.

NetTest informuje o skutečně dosahované rychlosti stahování (download), vkládání (upload) a době odezvy (ping). Výhodou je možnost tzv. certifikovaného měření, které automaticky provede celý proces s výsledkem v podobě PDF dokumentu, který lze použít pro případnou reklamaci u poskytovatele služby.

Domníváme se, že právě certifikované měření významně usnadní běžným uživatelům případnou reklamaci, protože odpadnou starosti s tím, jak výsledek uložit a mít tak pro poskytovatele služby potřebný doklad,“ uvedla Hana Továrková, předsedkyně Rady ČTÚ.