Trendy

Co všechno by stát věděl, kdyby využíval „digitální zasedačku“?

Řešení SAP Digital Boardroom umožňuje transparentní přístup k podnikovým datům v reálném čase a jeho výhody dalece překračují svět IT. Co všechno dovede a jak může být užitečný nejen v českém prostředí?

SAP Digital Boardroom umožňuje transparentní přístup k podnikovým datům v reálném čase, kombinuje data z různých zdrojů uvnitř organizace (nejen ze SAP, ale i z jiných řešení a aplikací) a umožňuje získat jasný přehled napříč všemi oblastmi podnikání, jako jsou například finance, obchod, výroba, logistika, lidské zdroje, marketing a další. Data není potřeba žádným způsobem přesouvat, duplikovat nebo agregovat, díky výkonu databáze SAP HANA totiž vše probíhá v reálném čase.

Co kdyby řešení SAP Digital Boardroom využíval český stát?

Analytické řešení SAP Digital Boardroom mohou využívat nejen firmy, ale pro efektivní přehled hospodaření by jej mohl využívat také náš stát. Pro názornou ukázku jsme si stáhli veřejně dostupná data o celkových výdajích a příjmech za rok 2018, po jejichž vložení do systému přehledně vidíme, jestli stát rozpočet po změnách přečerpal, nebo naopak nevyčerpal.

Vidíme také, do kterých oblastí přesně finance šly (sociální věci, zemědělství, průmysl, služby pro obyvatelstvo), a máme k dispozici přehledný rozpad výdajů jednotlivých oblastí. Například v případě sociálních věcí šly výdaje především na dávky a podpory v sociálním zabezpečení, na důchody, nemocenské pojištění, státní sociální podporu a podobně.

Součástí je také funkcionalita Smart Insights, která využívá strojového učení a díky pokročilým algoritmům dokáže podle analyzovaných dat upozornit na zajímavé spojitosti, kterých by si člověk pouhým okem ani nevšiml. K dispozici je také tabulka s rozpočtovými položkami a jednoduchý přehled výdajů podle jednotlivých ministerstev či organizačních struktur a analýza jejich výdajů i rozpočtu. U příjmů vidíme daně, nedaňové příjmy a další zdroje.

Díky možnosti simulace „Value Driver Tree“ si mohou uživatelé vygenerovat, jak by rozpočet vypadal, kdyby byla čísla u daných položek jiná, což zjednoduší jejich plánování pro další roky. Digital Boardroom je součástí analytického nástroje SAP Analytics Cloud, který pracuje jak s reálnými daty, tak s možným vývojem, a umožňuje jednoduché porovnání obou variant. Umí nejen reporting a plánování, ale díky strojovému učení také tvorbu předpovědí.

Řešení dále umožňuje porovnávání podle krajů. Uživatel si může zvolit období a na základě dat z Českého statistického úřadu porovnávat např. výši nezaměstnanosti. V rámci krajů je možné dále porovnávat konkrétnější lokace či města. Součástí je také radar s ukazateli nezaměstnanosti. K dispozici je i porovnání v rámci EU umožňující srovnání situace v ČR s dalšími zeměmi, např. podle průměrné mzdy.

Pokud by tedy český stát adoptoval analytické řešení SAP Digital Boardroom, mohl by jednoduše využívat všechna dostupná data a mít přehled o příjmech i výdajích, včetně meziročního porovnání a potenciálních scénářů. To by jistě státu pomohlo v lepším rozhodování a finančním plánování do dalších let.

Co dále nabízí SAP Digital Boardroom?

Využitím nástroje získá uživatel jediné místo, kde uvidí pravdivé a přesné ukazatele o tom, jak plní své cíle a plány. Pro schůzky vedení firmy či státu díky tomu není nutné připravovat desítky grafů, tabulek a komentářů, vše je přehledně na jednom místě s možností podívat se a analyzovat jednotlivé ukazatele. Základním pilířem úspěchu každého finančního ředitele, manažera či politika jsou čísla, a nejen to, s jakou přesností je dostávají, ale také jak rychle. 

S nástrojem SAP Digital Boardroom získává uživatel mnoho předpřipravených scénářů podle oboru podnikání. Díky těmto scénářům a také díky umístění aplikace v cloudu je možné řešení nasadit ve velmi krátkém čase. Okamžitá analýza dat potom otevírá dveře novým procesům spolupráce mezi financemi a byznysem v nejrůznějších oblastech, jako jsou například:

  • pracovní kapitál – identifikace inkas v reálném čase, která mohou představovat riziko,
  • M & A – specifikace dopadu scénářů, jako jsou navrhované fúze, akvizice a prodeje aktiv,
  • P & L simulace – predikce na základě profilů zákazníků a aktuální tržní poptávky.

SAP Digital Boardroom je postaven na technologii SAP Analytics Cloud, moderním cloudovém řešení, které spojuje Business Intelligence, plánování a prediktivní analytiky, a je provozován v několika špičkových datových centrech (AWS a další) po celém světě. Díky hybridní architektuře může přistupovat jak ke cloudovým datům, tak k datům v on-premise systémech. Je snadno propojitelný se systémy SAP S/4HANA, stejně jako s ostatními SAP systémy i systémy jiných výrobců. Nástroj umožňuje stejné zobrazení na PC, telefonu či tabletu, takže pokud je člověk třeba v letadle nebo u sebe zrovna nemá počítač, může s daty plnohodnotně pracovat i na jiných přístrojích.

Simulace využití řešení SAP Digital Boardroom českým státem vznikla ve spolupráci společností SAP a Mibcon. Více o řešení se dozvíte zde.

Copilot webinář Zažijte budoucnost práce