Byznys IT

Co brání firmám v lepším zhodnocení digitalizace

Podle studie společnosti Accenture velká část společností plně nezhodnocuje své investice vložené do digitalizace.

Důvodem nezhodnocování investic do digitalizace je zejména nedostatečná spolupráce mezi stěžejními funkčními jednotkami ve firmě. 75 % vedoucích pracovníků uvedlo, že jejich oddělení si spíše konkurují než spolupracují na digitalizaci, což zvyšuje náklady a snižuje očekávané příjmy. 

Studie vznikla na základě rozhovorů s 1 500 vedoucími pracovníky zastávajícími různé funkce ve firmách z různých oborů i věděckých a výzkumných organizacích ještě před propuknutím pandemie covid-19. Poukazuje na trendy a problémy, které krize a hospodářský útlum ještě prohlubují, a poskytuje informace o tom, jak je řešit. 

„Jak společnosti rostly, vyvinuly určitá sila – centralizovaná oddělení a divize, které se často zaměřují primárně na své interní potřeby, a v důsledku toho brání spolupráci,“ řekl Nigel Stacey, generální ředitel společnosti Accenture.

„Nyní, když krize akceleruje digitální transformaci, nás tento starý problém znovu trápí. Nejde jen o to, že společnostem brání v digitalizaci jako takové, ale vystavuje je riziku pomalejšího zotavení a zpomalení růstu.“ 

Náklady na vnitřní konkurenci

Mnoho společností například zbytečně investovalo do některých technologií. Tento nedostatek spolupráce a nelad funkcí napříč firmou již firmy něco stojí. Například:

  • V letech 2017 až 2019 byly jejich náklady na investice do digitálních projektů vyšší téměř o 6 %.
  • Společnosti očekávaly zvýšení ročních výnosů díky digitalizaci funkcí o 11,3 %, ale v průměru dosáhly pouze 6 %.
  • 64 % firem nevidí, že by digitální investice nějak zvyšovaly růst jejich výnosů.

Malá skupina společností (22 %) vyniká tím, jak dobře interně spolupracují s cílem zvýšit přínos digitalizace. V letech 2017 až 2019 tito šampióni dosáhli výrazně lepších finančních přínosů z digitalizace svých obchodních funkcí:

  • Z digitálních projektů získaly čtyřikrát vyšší dodatečné příjmy než ostatní společnosti – 27,1 % oproti 6,6 %.
  • Byly 13x profitabilnější, jejich EBIT (zisk před úrokem a daní) vzrostl o 27 % oproti 2,1 %, přestože do digitálních projektů investovali pouze 1,5x více.

Další analýza po začátku pandemie ukázala, že tito šampióni také čelili současným propadům lépe, pokud jde o průměrnou cenu akcií. To dokazuje, že to, co tyto společnosti dělají jinak, zvyšuje jejich konkurenceschopnost ve zhoršujícím se hospodářském klimatu. Jejich taktika zahrnuje:

  • Obchodní strategie šampionů obsahují plány provádění digitální transformace napříč všemi funkčními jednotkami. Každý vedoucí ví, co je v sázce, a je za to zodpovědný.
  • Většinou mají jednoho výkonného manažera zodpovědného za celkovou digitální transformaci a úspěšnou digitalizaci všech funkci (82 % vs. 66 %).
  • Vybírají projekty, které spojují lidi a stimulují spolupráci mezi sekcemi jako je správa připojených zařízení a digitalizace technických dat.
  • Jejich digitální řešení a platformy jsou interoperabilní. Jejich digitální platformy budou s větší pravděpodobností dobře komunikovat (71 % vs. 64 %).
  • Mají jasně daná pravidla, jak by jejich informační technologie (které podporují plánování podniku) a provozní technologie (které řídí výrobu a provoz) měly spolupracovat.

„Společnosti musí pokračovat v digitální transformaci i v době hospodářského útlumu,“ řekl Raghav Narsalay.

„Funguje to pouze tehdy, pokud se zaváží ke spolupráci napříč funkcemi. A tento faktor je stejně jako efektivita nebo produktivita kritickým indikátorem, který v těžkých dobách rozděluje úspěšné od neúspěšných. “