Zprávy

Chytrá města se mohou stát díky cloudu realitou

Moderní technologie mění fungování měst. Chytré město se dokáže chovat jako propojený ekosystém, který monitoruje a řídí dopravu, bezpečnost, osvětlení nebo hospodaření s odpadem a zajišťuje i celou řadu dalších funkcí. Informace jsou v systému maximálně sdíleny a podle okolností dále zpřístupňovány občanům nebo partnerským subjektům (dodavatelům).

Řešení pro chytrá města mají smysl pouze v případě, že pro podporu rozhodování využívají maximální množství dat, jako například záznamy z kamer a dalších zařízení Internetu věcí (IoT). Překážku pro tato řešení dosud představovaly vysoké vstupní náklady a problémy s údržbou infrastruktury IT, která by dokázala zajistit potřebný výpočetní výkon a úložné kapacity.

Nabídka pokročilých cloudových služeb mění situaci, protože se starosti s údržbou příslušné infrastruktury přenášejí na poskytovatele. Cloudová platforma je snadno škálovatelná a v případě rostoucích požadavků na zdroje není problém přidávat novou kapacitu. Cloud navíc funguje v režimu platby pouze za spotřebované prostředky, takže nevyžaduje velké vstupní investice. Díky tomu se řešení typu Smart City stávají dostupnými i pro menší města. Jednotlivé služby lze nasazovat postupně, na cloudové platformě lze aplikace rychle a efektivně vyvíjet, testovat i přizpůsobovat.

Autonomní databáze základem

Společnost Oracle je dodavatelem databázových technologií, které nyní poskytuje i formou cloudových služeb. Díky využití umělé inteligence a strojového učení nevyžaduje nová Oracle Autonomous Database prakticky lidskou údržbu, databáze sama ladí svůj výkon, optimalizuje provoz a zajišťuje i nasazování aktualizací a bezpečnostních oprav. To vše navíc za běhu, prakticky bez odstávek. Oracle navíc svou nabídku služeb opírá o infrastrukturu cloudu nové generace, kdy jsou jednotlivé vrstvy cloudu integrovány a optimalizovány pro zajištění maximální dostupnosti, výkonnosti, spolehlivosti i zabezpečení dat včetně řízení přístupu a automatického řešení případných problémů. Řešení Oracle postavené na cloudových službách společnosti Oracle včetně služby Oracle Autonomous Database představují proto pro Smart City jednu z možností, jak dále růst.

Smart City z Lega

Na Veletrhu nápadů, který proběhne na konferenci Oracle Cloud Day 11. dubna 2019 v Národní technické knihovně v Praze, představí Oracle na rozsáhlém modelu města, vytištěném na 3D tiskárně, svá Smart City řešení, která se díky cloudovým technologiím mohou snadno stát realitou. K systému pro chytrá města mohou uživatelé i provozovatelé jednoduše přistupovat přes web nebo přes mobilní aplikace. Správa města tak získá přehled o jeho fungování napříč jednotlivými odděleními samosprávy i funkcemi, které správa města zajišťuje.

Systém rovněž podporuje a zefektivňuje spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem. Řešení pro chytrá města od společnosti Oracle je poskytováno jako SaaS (software jako služba, přes cloud) aplikace Oracle Primavera, doplněná službami PaaS a IaaS. Základem řešení Oracle pro chytrá města je platforma Oracle Smart City Platform, doplněná o moduly Oracle Smart City Project Portfolio Management (PPM). Analytické funkce v aplikacích Primavera umožňují propojení dat s metrikami, např. s klíčovými ukazateli výkonnosti (KPI).

Fungování v praxi

„Díky našemu modelu města si zákazníci budou moci představit fungování chytrých služeb pro nakládání s odpadem, bezpečnost a parkování,“ uvedl Viktor Němec z české pobočky Oracle s tím, že služby dokáží nejen efektivně jednotlivé oblasti řídit, ale zajistit i značné úspory. Dobrým příkladem inteligentních služeb je řešení pro osvětlení, kdy se lampy zapínají až v reakci na senzory, které zaznamenají chodce nebo řidiče. „Data se přeposílají i analyzují v reálném čase, což umožňuje ihned vidět úspory energie i ekologické přínosy oproti dřívějšímu systému nepřetržitého osvětlení. Systém lze navíc řídit i s ohledem na aktuální počasí. Inteligentní město budoucnosti by díky úsporám mohlo být energeticky prakticky soběstačné.“

V případě nakládání s odpadem řídí služba svoz odpadu, kvalitu likvidace i výkonnost pracovníků. Chytrý odpadkový koš po vhození odpadků zkontroluje svůj obsah a odešle informace pro další analýzu. Je-li koš plný, systém upozorní subjekt odpovědný za odvoz. Toto upozornění může mít podobu například automaticky generované zprávy pro konkrétního řidiče v mobilní aplikaci. Po vyprázdnění koše přichází do systému další informace, která umožňuje monitorovat kvalitu poskytovaných služeb nebo i výkonnost konkrétního zaměstnance.

Velký přínos představuje i řešení pro parkování, které pomáhá řidičům najít nejvhodnější aktuálně volné parkoviště. Díky kamerám integrovaným do systému je řidič směrován rovnou na volná parkovací místa, přičemž komunikace s řidičem se může odehrávat v přirozeném jazyce, protože na straně systému je nasazen chatbot. Kamerový systém spolupracuje s aplikací pro rozpoznávání obrazu (počítačové vidění), příslušné algoritmy byly vyvinuty pomocí strojového učení s využitím open source knihovny TensorFlow. „Na placených parkovištích si může řidič místo i rezervovat a zaplatit. Podle okolností pak lze transakci navázat i na další akce, například u parkovišť na okraji města je možné objednat jízdenky na městskou hromadnou dopravu. Systém zákazníky rovněž s předstihem upozorní, že objednaná doba parkování brzy vyprší, a nabídne jim prodloužení,“ popsal Němec.

Velká města ocení i modul pro řízení bezpečnosti ve městě, který například dokáže zaznamenat problém na železniční trati, zastavit vlaky směřující na dané místo, dodat cestujícím příslušnou informaci a podle okolností nabídnout kompenzaci. Informaci o nehodě obdrží také všichni další uživatelé, kteří si objednali zasílání souvisejících zpráv. Na místo je ihned vyslán terénní technik, eventuálně zdravotníci.

Pokud se města rozhodnou nasadit řešení Oracle, poskytovatel jim nabízí i řadu pokročilých funkcí pro řízení projektu, např. monitoring výkonnosti v reálném čase, integrované řízení rizik, řízení nákladů i plánování, správu dodavatelů i sledování až na úroveň jednotlivých transakcí.