Zprávy

Česká pobočka Foxconnu začala pro koordinaci výroby používat aplikaci od Cleverlance

Česká pobočka Foxconnu sídlící v Pardubicích zaměstnává přes 5 000 lidí. Pro koordinaci takového počtu pracovníků si firma nechala vyvinout mobilní aplikaci, kterou používají samotní zaměstnanci. Z interního průzkumu vyplynulo, že drtivá většina zaměstnanců používá na svých telefonech operační systém Android. Aplikace tedy funguje na této platformě. Prostřednictvím aplikace jsou koordinovány směny i přesné pracovní posty jednotlivých dělníků. Samotní zaměstnanci pak pomocí aplikace mohou do pracovního plánu zanášet události jako návštěvu lékaře, plánovanou dovolenou, nebo dny čerpaného náhradního volna.

Kvůli velkému počtu dělníků ze zahraničí musela být kromě české a anglické verze vyvinuta například i mongolská jazyková mutace, která si kromě pečlivé práce překladatele vyžádala i specifické úpravy rozhraní kvůli zcela odlišnému logotypu mongolského písma.

„Při vývoji aplikace jsme se setkali s jednou velkou výhodou, a jedním velkým rizikem,“ uvedl solutions delivery director v Cleverlance Jiří Voldán. „Výhodou bylo, že jsme dopředu v podstatě přesně věděli, kolik lidí bude aplikaci využívat, což nám zásadně usnadnilo škálování a testování projektu. Rizikem pak bylo zabezpečení. Při tak velkém počtu zaměstnanců, kteří aplikaci používají, existuje samozřejmě riziko úniku interních informací. Museli jsme tedy věnovat zvýšenou pozornost při vývoji zabezpečovacích prvků, aby se do aplikace nedostal nikdo, kdo není Foxconnem zaregistrován. I podle reakce klienta soudíme, že se nám to doopravdy povedlo.”

„V průběhu projektu jsme ocenili, že v Cleverlance při návrhu projektu měli na zřeteli naše skutečné potřeby a aplikaci navrhli tak, aby byla nejen vizuálně hezká, ale aby také co nejvíce pomohla našemu provozu. Těší nás, že v praxi vše funguje, jak má, a my tak máme spokojenější zaměstnance,“ dodplnil Roman Koutný, project manager Foxconnu.