Byznys IT

Centrum Paraple vyřeší svou IT bezpečnost přechodem na GFI Unlimited

Odhaduje se, že v České republice je 8 000 až 9 000 vozíčkářů, přičemž ročně je Centrum Paraple v pražských Malešicích schopné pomoci zhruba 1 400 lidem s pohybovým postižením. Primárně je centrum zaměřeno na přímou osobní pomoc prostřednictvím třítýdenních pobytů, ale dokáže také poskytovat pomoc na dálku, např. po telefonu.  Hlavním cílem pracovníků v Centru Paraple je odbourat u jejich klientů nejrůznější psychické bariéry a posílit samostatnost. V centru pracuje cca 80 zaměstnanců, z nich většina poskytuje terapii, přímou pomoc a péči včetně osobní asistence, dále oddělení PR a fundraisingu, které pomáhá na činnost centra zajistit zdroje, informovat o jeho službách veřejnost a budoucí možné klienty a jejich blízké, činnost centra podporují také administrativní pracovníci.

Zaměstnanci využívají k zajištění svých pracovních a komunikačních aktivit moderní technologie.  Společnost dříve provozovala MS Exchange na SBS Serveru 2003, které nebylo vyhovující a bylo i drahé. Jedním z akutních problémů bylo velké množství spamu, které se muselo řešit externí službou nadřazenou nad Microsoft Exchange. Postupem času také – v souladu s moderními pracovními trendy – začaly některé profese fungovat i z domácích kanceláří, takže nastala nutnost podporovat uživatele s potřebou vzdáleného přístupu do systému Centra přes VPN síť.

Řešení a přínosy

Společnost Gaia Connections, dodavatel IT řešení pro Centrum Paraple, nabídla nejdříve řešení Kerio Connect s lepší ochranou proti spamu, což hmatatelně pomohlo při odbourávání nevyžádané pošty. Uživatelé zároveň začali využívat groupwarové funkce Connectu včetně například sdílených kalendářů, chatovacích možností apod. Kerio Connect se díky integrovanému antiviru, vestavěné archivační funkci a automatické záloze ukázalo vhodnou alternativou konkurenčního Microsoft Exchange. Další výhodou řešení je jeho multiplatformita, kdy může běžet na MS Windows, Linuxu i MacOS a na počítačových i mobilních zařízeních.

V souvislosti s potřebou zabezpečené VPN sítě doporučila firma Gaia Connections na základě zkušeností u jiných společností instalovat řešení Kerio Control. To umožnilo navíc vytvořit bezpečný Wi-Fi přístup pro hosty oddělený od vnitřní Wi-Fi sítě pro pracovníky a zabezpečení proti webovým útokům, což je důležité s ohledem na citlivá data, které centrum schraňuje a zpřísněným regulačním požadavkům typu GDPR. Řešení dokonale vyhovovalo jak z pohledu uživatelského, tak i z pohledu administrátorského díky přátelskému rozhraní a jednoduchému nastavení řešení Kerio.

Návrat k osvědčenému řešení

V roce 2015 ale došlo v souvislosti se změnami na manažerské úrovni Centra Paraple také ke změně IT strategie a Kerio Control bylo nahrazeno jiným, méně sofistikovaným řešením. To z pohledu bezpečnosti ani funkčnosti nebylo ideální a navíc poklesla úroveň podpory ze strany nového dodatele. Proto bylo v polovině roku 2017 rozhodnuto o návratu k původnímu řešení Kerio Control i původnímu dodavateli Gaia Connections. Ukázalo se, že funkčnost řešení Ketio je širší a kvalitnější a zároveň umožňuje efektivnější a komfortnější práci administrátorům. Do budoucna se zvažuje použití Kerio Control Statistics k vyhodnocování stavu ochrany a jejímu následnému vylepšování.

„Pokud se týká řešení Kerio Control, rádi jsme se vrátili k něčemu, co dobře fungovalo,“ řekl Jan Dolínek, manažer fundraisingu v Centru Paraple. „Ještě důležitější ale pro nás byl fakt, že společně s řešením se vrátil také jeho dodavatel, Gaia Connections, který na nás působí jako důvěryhodný, technicky ostřílený poradce, na kterého se můžeme vždy spolehnout.“

Budoucnost: GFI Unlimited

Dalším důležitým krokem k posílení IT bezpečnosti bude pro Centrum Paraple přechod na nový licenční model GFI Unlimited, který umožní využívat až 12 produktů GFI Software za jedno předplatné. Proces migrace na GFI Unlimited zrealizuje firma Gaia Connections ve třetím čtvrtletí roku 2018.

Od GFI Unlimited si společnost slibuje přístup k dalším řešením, díky nimž ještě posílí své komunikační a bezpečnostní možnosti související s rostoucím počtem ransomwarových útoků či zvyšujícími se nároky na ochranu osobních údajů. Zejména pak bude mít zájem o produkty GFI LanGuard pro automatizované zajištění softwarových aktualizací, GFI EndPointSecurity pro ochranu koncových bodů a GFI Archiver pro pokročilou archivaci elektronické pošty a přiložených souborů.

„Protože jsme v naší společnosti s provozem řešení Kerio Control a Kerio Connect maximálně spokojeni, vítáme nabídku GFI Software výhodně rozšířit ochranu IT infrastrukturu o další nástroje. I u nás vnímáme stále složitější situaci v oblasti kybernetické bezpečnosti a zvyšující se regulatorní požadavky na ochranu dat. GFI Unlimited v kombinaci s kvalitními službami Gaia Connections jsou přesně tou nabídkou, která nám pomůže omezit čas spojený s řešením případných technických problémů a o to více ho věnovat našim klientům,“ dodal Dolínek.

GFI Unlimited je model předplatného poskytujícího malým a středně velkým firmám (SMB) přístup ke kompletnímu portfoliu řešení pro ochranu podnikových sítí a komunikačního softwaru za výhodnou cenu.  Jednotné předplatné, dostupné většině SMB společností, nabízí přístup ke kompletnímu softwarovému portfoliu, jež aktuálně zahrnuje 12 softwarových řešení v plné verzi pro zajištění ochrany podnikových sítí a podnikové komunikace, které využívají tisíce organizací z celého světa. K aktuálnímu portfoliu budou postupně přidávány další produkty. GFI Unlimited zahrnuje produkty GFI OneGuard, GFI OneConnect, GFI LanGuard, GFI WebMonitor, GFI Archiver, GFI MailEssentials, GFI FaxMaker, GFI EndPointSecurity, GFI EventsManager, Kerio Connect, Kerio Control a Kerio Operator.

Společnost Gaia Connections je na trhu nepřetržitě od roku 1990, zaměřuje se na komplexní správu IT včetně dodávek hardwaru a softwaru převážně stálým smluvním zákazníkům. Klade důraz na individuální přístup, prioritou je zabezpečení a ochrana dat.

Fakta o případové studii

Jméno klienta:

Centrum Paraple

Hlavní požadavky:

  • zajištění e-mailové komunikace s dostatečným spam filtrem;
  • umožnění připojení přes VPN;
  • výhodná cena;
  • zajištění ochrany před ransomwarem a dalšími hrozbami;
  • usnadnění kompatibility s pravidly GDPR.

Řešení: GFI Unlimited

Hlavní přínosy řešení:

  • dvanáct řešení od jednoho dodavatele za jedno předplatné;
  • zajištění bezpečnosti sítě i dat;
  • automatizované zajištění softwarových aktualizací;
  • pokročilá archivace elektronické pošty a přiložených souborů;
  • spolehlivý a osvědčený dodavatel Gaia Connections.