Byznys IT

Areálová síť D-Link ve Vědeckotechnickém parku CAVD

Centrum aplikovaného výzkumu Dobříš (CAVD) podporuje nově vznikající projekty, inovace a nová technologická řešení a jejich transfer do praxe. Poskytuje zázemí, moderně vybavené laboratoře, školící, kancelářské a výrobní prostory, technologické zajištění a podporu začínajícím i déle podnikajícím subjektům, které chtějí uplatňovat nejnovější vědecké poznatky a technologie, jež mají šanci uspět na domácím i světovém trhu. Partnerskou strukturu vědeckotechnického parku CAVD tvoří více než 50 podniků a organizací a 14 vysokých škol, fakult a výzkumných ústavů z ČR.

Síť pro více než 500 uživatelů

Počítačová síť je velmi důležitou součástí každého výzkumného centra. Přístup k internetu, vzájemná komunikace uživatelů, sdílení dat a provoz serverových aplikací jsou nedílnou součástí každodenní práce vědců i výzkumníků. Rychlá síť a spolehlivý provoz bez výpadku se pokládají za samozřejmost. V průběhu první etapy vědeckotechnického parku bylo pro čtyři budovy navrženo více než 500 přípojných míst. Bylo nutné zajistit jejich vzájemné propojení, přístup k serverům a do internetu. Vzhledem k využití areálu různými subjekty a institucemi, jejichž skladba se v průběhu času mění, bylo při návrhu aktivní síťové infrastruktury potřeba zohlednit také její škálovatelnost, flexibilitu a jednoduchou správu.

Rychlost, dostupnost a jednoduchá správa

Pro aktivní část síťové infrastruktury byly zvoleny přepínače řady DGS-1510 firmy D-Link, kdy čtyři 48-portové switche DGS-1510-52 jsou zapojené v hlavních rozvaděčích a dalších 16 switchů DGS-1510-28 a DGS-1510-20 je umístěno v podružných rozvaděčích, zapojeno v hvězdicové topologii. Tyto gigabitové přepínače mají 10G SFP+ porty, které se využívají pro optický uplink nebo pro HW stohování (stacking).  Přepínače umístěné v různých budovách jsou propojeny optickými vlákny na rychlosti 10 Gb/s pomocí SFP+ transceiverů. Pro připojení serverů k rozvaděči jsou použity propojovací 10G SFP+ kabely typu Twinax / Direct Attach Cable (DAC). HW stohování umožňuje propojit až šest přepínačů, které se chovají a konfigurují jako jeden logický celek, obdobně jako karty do šasi přepínače. Navíc je možné přidávat nebo odebírat přepínače ze stohu bez výpadku ostatních přepínačů. Stoh lze vytvořit i přes optické linky, tzn. fyzicky mohou být přepínače jednoho stohu umístěné v různých rozvaděčích i budovách. Servery jsou redundantně připojeny na různé přepínače ve stohu, kdy všechny linky jsou aktivní.

U přepínačů DGS-1510 se kromě komplexní „Enterprise“ sady L2 funkcí využívá také statický routing pro směrování mezi různými podsítěmi a virtuálními sítěmi VLAN. Není proto nutné routing provádět jen na hraničním routeru, který by tak byl zbytečně přetěžován.

Správa přepínačů DGS-1510 je z vestavěného webového rozhraní, pomocí SNMP příkazů nebo standardizovanými CLI příkazy přes sériovou konzoli či Telnet. Změny v síti tak lze provést centrálně nebo vzdáleně, rychle a intuitivně.

Implementace

Dodavatelem prvků byla vybraná společnost GraphTech, která je autorizovaným prodejcem produktů D-Link již řadu let. GraphTech jako systémový integrátor proškolený a certifikovaný výrobcem D-Link, provedl nejen dodávku, ale také kompletní instalaci a konfiguraci celé sítě. Nadále poskytuje uživateli technickou podporu a asistenci při řešení změn v síti. „Díky dobrým zkušenostem a velmi zajímavému poměru cena/výkon nasazujeme produkty D-Link opakovaně do různých firemních projektů a aplikací,“ řekl Pavel Skala, obchodní ředitel společnosti GraphTech. A dodává: „Jako poskytovatel internetu a IP televize používáme přepínače D-Link i ve vlastní síti. Proto u nich máme dlouhodobě ověřený výkon, spolehlivost a stabilitu“.

Zkušenosti z provozu

Areálová počítačová síť CAVD je v provozu od roku 2016. Je k dispozici desítkám partnerských subjektů, které vědeckotechnický park používají jako své zázemí. Síť slouží i návštěvníkům a hostům, kteří se zde setkávají na nejrůznějších školeních, konferencích, workshopech a výstavách. „Provoz sítě je pro nás klíčový, proto máme hlavní prvky pokryté službou D-Link Assist Service pro garantovanou výměnu vadného HW následující den,“ uvedl Lumír Žila, jednatel společnosti  CAVD. „Během dosavadního dvouletého provozu jsme ale nezaznamenali žádné výpadky nebo potíže v síti. Použité řešení splňuje naše potřeby a požadavky. S přepínači D-Link jsme plně spokojeni.“

Fakta o případové studii:

Jméno klienta: Centrum aplikovaného výzkumu Dobříš (CAVD)

Hlavní požadavky:
–              areálová síť pro cca 500 uživatelů;
–              optická 10GbE páteřní síť;
–              připojení serverů rychlostí 10Gb/s;
–              provoz multimediálních služeb (VoIP, video);
–              rozdělení do podsítí a VLAN;
–              podpora IPv4 i IPv6 protokolů;
–              jednoduchá a intuitivní správa sítě;
–              spolehlivost a vysoká dostupnost sítě;
–              přijatelný poměr cena/výkon.

Řešení:
–              L2/L3 managed switch D-Link DGS-1510-52 (4ks);
–              L2/L3 managed switch D-Link DGS-1510-28 (4ks);
–              L2/L3 managed switch D-Link DGS-1510-20 (12ks);
–              služby D-Link Assist Service (DAS);
–              10G SFP+ optické transceivery;
–              DAC kabely 10G SFP+ (Direct Attach Cable).

Parametry dodaného řešení:
–              gigabitové přepínače s 10G SFP+ uplink porty;
–              komplexní management (web, konzole, Telnet, SNMP);
–              pokročilá sada L2 funkcí, funkce pro zajištění kvality služeb (QoS) a bezpečnosti sítě;
–              statický routing pro směrování mezi podsítěmi;
–              HW stohování přepínačů (až 6 jednotek) pro vytvoření logického celku.

Hlavní přínosy řešení:
–              jednotná správa sítě;
–              vysoká propustnost sítě;
–              stabilita sítě bez výpadků;
–              komplexní sada Enterprise funkcí;
–              omezená doživotní záruka na HW;
–              SLA pro výměnu následující pracovní den (NBD) pomocí služby DAS.