Byznys IT

Acronis: 56 % IT uživatelů vloni nenávratně ztratilo svá data

Acronis, globální lídr na trhu řešení kybernetické ochrany, představil výsledky svého každoročního průzkumu Cyber Protection Week, který tradičně prezentuje u příležitosti Světového dne zálohování. Letošní zpráva poukazuje na množící se počty případů ztráty osobních či pracovních dat, ale také rostoucí popularitu cloudového zálohování.

Již téměř tři čtvrtiny IT uživatelů muselo někdy obnovovat svá data ze zálohy a více než polovina v roce 2021 nenávratně ztratilo svá data, ať již z důvodu lidské chyby, selhání systému, ztráty zařízení či malwarového útoku. Obavy běžných uživatelů z kybernetických útoků vloni vzrostly, nicméně jejich zálohovací návyky se příliš nezměnily. Například pouze jeden z deseti uživatelů zálohuje každý den, přičemž celých 34 % pouze jednou měsíčně a 41 % zálohuje nepravidelně nebo vůbec. 

Zjištění společnosti Acronis, která vyplývají z dotazování více než 6 200 IT uživatelů a IT manažerů z 22 zemí celého světa, rovněž popisují mezery uživatelů v oblasti IT bezpečnosti. 43 % z nich například aktualizuje své systémy nejdříve po týdnu od jejich vydání. Téměř polovina si není jistá, zda jejich bezpečnostní nástroje je ochrání před současnými hrozbami. Ačkoliv se správně obávají phishingových a ransomwarových útoků, dostatečnou pozornost nevěnují dalším hrozbám jako například DDoS nebo cryptojackingu. 

Nejzajímavější data průzkumu zahrnují:

  • 56 % běžných uživatelů (nebo jejich rodinní příslušníci) ztratilo v roce 2021 nenávratně svá data, z toho 30 % jednou, 21 % více než jednou až 5krát a 5 % dokonce více než 5krát. Jen 44 % běžných uživatelů vloni neztratilo svá data vůbec.
  • Již 39 % uživatelů muselo někdy obnovovat svá data, 33 % vícekrát a jen 28 % nemuselo zatím obnovovat vůbec.
  • Obnovou dat strávilo 6 % uživatelů více než celý den, 15 % méně než den, 46 % méně půl dne a 33 % méně než hodinu.
  • Pouze 10 % uživatelů zálohuje své počítače či mobilní zařízení každý den, 37 % pravidelně a celých 43 % nepravidelně či vůbec
  • Pokud jde o úložiště, již 54 % uživatelů zálohuje do cloudu, což je dvojnásobek údaje z roku 2019, tj. před pandemií. Úměrně s tím se na téměř polovinu snížilo využívání lokálních úložišť (na 33 %) a nejvíce doporučované hybridní zálohování provádí 12 % uživatelů.
  • Uživatelé se nejvíce obávají krádeží dat kreditních karet, identity a hesel (65 %), malwarových útoků (59 %), phishingu (49 %) a ransomwaru (42 %). Naopak nemají příliš představu o hrozbách cryptojackingu (jen 26 %), DDoS rizicích (20 %) a útocích na domácí a IoT zařízení (19 %)

Kompletní průzkum v angličtině lze stáhnout zde.

Zdroj: Acronis