Byznys IT

5G sítě přinesou zcela nové možnosti firmám i spotřebitelům

Cveto Gašperut, country manažer společnosti Ericsson pro Českou republiku, nám pověděl nejen o možnostech a přínosech mobilních 5G sítí.

S country manažerem společnosti Ericsson pro Českou republiku jsme si povídali o možnostech a přínosech mobilních 5G sítí. Pokud se tedy chcete o budoucnosti mobilních sítí, k jejichž spuštění se snad již schyluje i v našich zeměpisných podmínkách, dozvědět co nejvíce, jste na správném místě.

Jaké výhody nám 5G sítě ve srovnání se současným stavem přinesou?

5G je platforma pro inovace. Předchozí generace mobilních sítí sloužily účastníkům zejména pro osobní komunikaci. 5G bude navíc sloužit firmám nad rámec osobní komunikace také ve výrobě a pozvedne internet věcí na vyšší úroveň, kde je vysoce kvalitní připojení předpokladem.

Využití 5G vidím zejména ve třech oblastech:

5G zpočátku posílí kapacitu sítí především ve velkých městech. Předpokládáme, že mobilní datový provoz vzroste do konce roku 2025 až čtyřnásobně. Takto vylepšené mobilní širokopásmové připojení umožní provozovatelům mobilního připojení mít pod kontrolou náklady a zejména kvalitu služeb pro zákazníky, což je přesně to, co spotřebitelé vyžadují. Podle Ericsson Consumer Labu více než 70 % zákazníků očekává, že jim 5G poskytne lepší výkon – vyšší rychlost, lepší spolehlivost a nižší latenci. To mj. umožní větší možnost nabídek v oblasti gamingu, videa i rozšířené a virtuální reality.

Pro mnoho poskytovatelů telekomunikačních služeb bude 5G znamenat možnost budovat pevný bezdrátový přístup jako přístupovou technologii pro širokopásmové připojení. Zvláště pro domácnosti nebo malé podniky v oblastech se stávající nedostatečnou infrastrukturou, kde by např. pokládka optických vláken byla příliš nákladná.

Postupem času přijdou nové inovace v oblastech 5G spojených s byznysem a internetem věcí (IoT). Digitalizace průmyslu probíhá ve všech jeho segmentech a podnikové sítě a podnikové síťové služby jsou příklady využívající mobilních (5G) sítí. Očekávám, že v budoucnu velmi pravděpodobně uvidíme jako součást transformace zajímavé případy použití tzv. „critical IoT“, kde rychlost, zabezpečení a nízká latence 5G sítí budou klíčové. Vidím i potenciál v implementaci 5G do průmyslových odvětví a společnosti – do inteligentní výroby, chytrých měst, autonomních aut a pokročilých aplikací ve zdravotnictví.

Jaké jsou největší rozdíly mezi sítěmi 4G a 5G?

Cveto Gašperut

Rychlost, nízká latence, kapacita, spolehlivost a bezpečnost. Úroveň všech těchto parametrů se zavedením 5G zvyšuje a zároveň se snižují náklady na transport dat.

Snížená latence sítě bude znamenat, že data a odezva budou v reálném čase, což umožní vzdálený, nebo dokonce autonomní provoz zařízení, strojů a procesů. Podle mého názoru to bude největší rozdíl oproti stávající síti a umožní nesčetné možnosti využití, které nebyly ve 4G síti možné.

V důsledku toho se dramaticky zvýší význam sítě, a proto bude potřeba posílit i její bezpečnost – z hlediska technického, architektonického, provozního a také z pohledu spolehlivosti celého dodavatelského řetězce.

Pokud pomineme záležitosti okolo aukce kmitočtů, jaké další potíže mohou být s budováním 5G sítí spojeny?

Z pohledu operátora 5G není revolucí a do oběhu se bude dostávat postupně. V případě, že operátor používá zařízení Ericsson pro 4G zakoupené v roce 2016 a později, zákazník může upgradovat rádiové jednotky novým softwarem, který umožní počáteční spuštění 5G. Samozřejmě že budou potřeba nové jednotky pro nové frekvence a nová řídicí vrstva sítě pro takzvanou „5G Standalone” síť, která umožní nízkou latenci. Operátoři a dodavatelé se budou učit a postupně vylepšovat nasazení této technologie s narůstajícím používáním 5G jejich uživateli.

Troufnete si odhadnout, kdy by mohlo být v ČR dokončeno pokrytí 5G sítěmi dostupné pro většinu obyvatelstva (na většině území)?

Nedokážu odhadnout, kdy k tomu dojde, protože výsledek frekvenční aukce je nejasný (kdy frekvence budou skutečně přiděleny dražitelům), ale vnímám přidělení 700MHz frekvence jako dobrý začátek širokého 5G pokrytí v České republice. Na některých dalších trzích v Evropě (Švýcarsko), Asii (Jižní Korea, Japonsko a Čína) a USA můžeme vidět, že jakmile frekvence byly přiděleny, jejich využití prudce vzrostlo, což je důkazem toho, že tyto technologie již nemají žádné technické problémy nebo že by nebyly k dispozici mobilní terminály.

V jakých oblastech či sektorech se podle vás 5G sítě uplatní nejvíce?

Ve spotřebitelském a obchodním segmentu uvidíme široké použití 5G, ale největší změny očekáváme v oblasti podnikání a výrobě. V tomto segmentu se projeví hned několik důležitých charakteristik, které jsou 5G vlastní. Například:

  • Lze kontrolovat vzdáleně jakýkoliv proces bez ohledu na to, jak kritický tento proces je. To znamená, že firmy mohou přehodnotit, u kterých aktivit je nutná přítomnost člověka.
  • Umožňuje kontrolu nad každým obchodním procesem, což umožňuje okamžitou reakci.
  • Provoz je zcela automatizovaný. Na základě zpětné vazby od každého připojeného terminálu jsou generována provozní data, která jsou v reálném čase analyzována, a tím je umožněna efektivní automatizace.
  • Využívá výpočetní prostředky tam, kde to dává smysl, umí využít „edge computing“, kde je to relevantní.
  • Má neodmyslitelně vyšší úroveň zabezpečení, aniž by to bylo na úkor vlastního výkonu. To znamená, že v kritické chvíli dokáže vyřešit procesy rychleji a bezpečněji než ve stávajících sítích.

Firmy už nyní nečekají na poskytovatele služeb nebo na 5G, již 49 % společností ve vyspělém světě je v nějaké fázi na cestě využití 5G. Hodnota 5G nespočívá jen v rychlosti a latenci – bezpečnost a spolehlivost jsou další kritické vlastnosti pro digitalizaci.

Pro spotřebitele bude i nadále převládat rozšířené mobilní širokopásmové připojení a pevný bezdrátový přístup jako základní využití 5G, nicméně se na trhu již objevují inovativní služby využívající virtuální nebo rozšířenou realitu například v herním či zábavním průmyslu. Tyto služby mají totiž mimořádné nároky na připojení a uživatelé jsou ochotni si za tyto služby připlatit – například v Jižní Koreji operátoři zaznamenávají zvýšené tržby na uživatele (tzv. ARPU) v sítích v souvislosti se zavedením 5G.

Často se mluví o tom, že 5G sítě by mohly v řadě případů nahradit Wi-Fi připojení. Proč? V čem jsou lepší?

5G využívá licencované spektrum, což znamená, že pouze vlastník spektra může přenášet data. Lze tak zajistit kapacitu a lepší kvalitu pokrytí (např. mít pod kontrolou interference). Kromě toho existují určité funkce v mobilních sítích 3GPP, které ve Wi-Fi technologii nejsou. Například prioritizace, dále tzv. scheduling a v neposlední řadě pokročilý „handover“, což zajišťuje významně lepší zkušenost než s WiFi. V neposlední řadě má moderní zařízení 5G funkce „Dual Connect“ an 4G-5G a „Carrier Aggregation“ mezi pásmy 5G, a může tak poskytnout uživatelům velmi vysokou kapacitu, nízkou latenci a široké pokrytí, na které jsou uživatelé zvyklí z mobilních sítí.

Dalším aktuálním tématem dneška je internet věcí – myslíte si, že 5G sítě jsou jeho konkurencí, nebo naopak vhodně podpoří a doplní jeho růst a rozvoj?

„Internet věcí“ je obecný termín popisující připojení zařízení a strojů k internetu, bez ohledu na to, jaké přístupové technologie se k připojení používají. Jeden z předchozích generálních ředitelů společnosti Ericsson přibližně před deseti lety řekl: „Vše, co bude těžit z připojení, bude připojeno k internetu.“ Dnes jsme svědky toho, že se to děje prostřednictvím různých přístupových technologií. A 5G je jen jedna z nich – v mnoha případech velmi dobře optimalizovaná pro internet věcí – dva ze tří režimů 5G (Massive Machine Type Communication a Ultra Reliable Low Latency Communication) se primárně týkají internetu věcí a použití souvisejícího se stroji komunikujícími navzájem.

Kdy bychom se mohli dočkat nástupce 5G sítí? A co od něho můžeme čekat?

Přibližně každých deset let zažijeme vznik nové generace mobilních technologií. Vzhledem k tomu, že jsme teprve na počátku éry 5G, očekáváme, že příští generace mobilní technologie bude v komerčním provozu kolem roku 2030. Cesta ke standardizované technologii a komerčním produktům je dlouhá a jsme svědky toho, že v současné době probíhají první výzkumné projekty pro 6G technologie. To, co vidíme jako potenciální funkce sítě, jsou například zařízení s nulovou energií (zařízení, která budou nabíjet své vlastní baterie signálem mobilní sítě), internet smyslů (signál mobilní sítě, který umožní mapování okolí) nebo rádiové rozhraní, které se přizpůsobí k dosažení nejlepšího výkonu (pomocí umělé inteligence). Jak jsem zmínil, tyto technologie jsou ale teprve předmětem výzkumu a vývoje a poměrně jistě se neobjeví v následujících deseti letech, během kterých však 5G přinese mnohé způsoby využití, jež změní náš způsob života i práce.