Zprávy

České a slovenské firmy bojují s kvalitou i bezpečností svých bezdrátových sítí

Nejčastějším problémem bezdrátových Wi-Fi sítí v českých a slovenských firmách je nedostatečný signál, výpadky a nestabilita připojení. Zdá se, že za vše mohou příliš nesourodá řešení v sítích.

K dalším obvyklým potížím patří nestabilita a výpadky sítě, nemožnost zpětně analyzovat příčiny problémů a malá propustnost. Tyto problémy přitom zvyšují riziko úspěšného kybernetického útoku, snižují efektivitu zaměstnanců, ohrožují provozuschopnost firem a celkově snižují kvalitu pracovního prostředí. Typické Wi-Fi neduhy odhalil aktuální průzkum společnosti Cisco v ČR a na Slovensku. Studie přitom potvrdila, že více potíží mají společnosti s nevhodně zabezpečenou sítí nebo s Wi-Fi sestavou poskládanou z nesourodých zařízení.

Podle výsledků rozhovorů Cisco s 900 IT specialisty a vyššími manažery se s nedostatečným signálem potýká 38 % podniků, časté výpadky sítě řeší 21 % firem a příčiny potíží sítě nedokáže zpětně analyzovat 20 % společností. Malá propustnost pak trápí bezmála pětinu podniků (19 %).

Na druhé straně průzkum Cisco potvrdil, že firemní Wi-Fi v Česku a na Slovensku jsou poměrně moderní. Třetina dotázaných firem modernizovala bezdrátovou síť v minulém roce, dalších 43 % v posledních 3 letech. Nejpokročilejší standard 802.11ax, tedy Wi-Fi 6, už provozuje bezmála 20 % firem. Přesto i podniky, které investují do nového kvalitního vybavení, řeší spoustu zbytečných problémů nebo na ně mají zaděláno.

„Zoo“ v síti

Zcela typickou slabinu představuje nesourodost sítě. „Často se setkáváme s tím, že firmy obměňují svoji Wi-Fi infrastrukturu živelně a nekoncepčně a vytváří si takovou zoo všemožných zařízení, která se velmi obtížně řídí, vzájemně se ruší a nefungují ideálně. Je to jako když renovujete dům – nemůžete čekat žádné velké výhody od nové střechy či zateplení, když máte okna, kterými protahuje a nezaizolované základy – uvnitř bude pořád vlhko a chlad,“ vysvětluje technický ředitel Cisco ČR Pavel Křižanovský. Ne každá firma ale disponuje prostředky na to, aby kompletně obměnila celou síť najednou. „V takovém případě doporučuji modernizovat v ucelených blocích. Začněte od klíčových provozů a starší vybavení přesuňte do méně kritických míst, kde není takový tlak na vysokou dostupnost, propustnost či nejnovější technické vlastnosti. Řešením může být také investiční půjčka či dotace, s tím umíme my i naši partneři pomoci,“ radí Pavel Křižanovský.

Problémy sítě může zesílit i nevhodné, slabé zabezpečení a špatná správa přístupů. Firmy, které přiznaly, že žádné zabezpečení sítě nemají, řeší mnohem více potíží, a to nejen s bezpečností. Například nestabilita a výpadky postihují 53 % z nich, malá propustnost trápí 35 % a bezpečnostním problémům čelí 29 % z nich. „Nejde jen o to, že se firmy bez zabezpečené sítě vystavují útokům hackerů. Roli hraje fakt, že se k nezabezpečené Wi-Fi síti může připojit úplně kdokoli. Někteří uživatelé o tom třeba ani nevědí, jen mají v telefonu zaškrtnuté, že se má připojit k jakékoliv otevřené síti. Přestože v ní většinou nepáchají žádné nepravosti, síť si neporadí s tak velkým množstvím zařízení a nefunguje optimálně,“ vysvětluje příčiny potíží Pavel Křižanovský.

Když jedna síť vládne všem

Podobným úskalím mohou čelit i společnosti, u nichž se k jedné síti připojují nejen zaměstnanci, ale i příchozí návštěvníci. „Aby k problémům nedocházelo, je potřeba mít logicky oddělenou síť. To znamená, že síť dokáže rozlišit, kdo se k Wi-Fi připojuje, podle toho nastaví mechanismy a úroveň zabezpečení. Každému uživateli přidělí pravomoci podle jeho role,“ uvádí Pavel Křižanovský. Výhodnost takového uspořádání umocňuje i možnost vytvořit pro zákazníky atraktivní uvítací portál. Ti pak nemusí heslo k místní Wi-Fi shánět například po nástěnkách a firma působí více profesionálním dojmem.

Ideál představuje jednotný management

Hladkému chodu bezdrátové sítě bezesporu výrazně napomáhá přehledný a intuitivní management, tedy prostředí pro správu Wi-Fi. „Pokročilé nástroje pro správu mají integrovanou analytiku, která trochu myslí za nás. Ukáží, co se v síti děje, proč k tomu došlo, a poradí, jak to vyřešit. S případnými problémy se díky tomu lze vypořádat daleko rychleji,“ uvádí Pavel Křižanovský.

Mít přehled o dění v celé síti je velmi důležité. Firmy, které v průzkumu uvedly, že mají jednotný management pro drátovou a bezdrátovou síť, se obecně setkávají s potížemi méně. „Z vlastní zkušenosti vím, že lze jít ještě dále a implementovat řešení s tzv. end-to-end vizibilitou. To znamená, že vidím nejen to, co se děje uvnitř mnou spravovaně firemní sítě, ale dohlédnu až na konec cesty do cloudu, přes poskytovatele připojení až po koncovou cloudovou službu. V případě zádrhelu to může být pro IT oddělení třeba i důkaz, že u nich je vše v pořádku a problém vznikl mimo firemní síť,“ uzavírá Pavel Křižanovský.

Problém s Wi-Fi ale neovlivňuje jen nedostupnost webu, jak by se někomu mohlo zdát. V závislosti na povaze podnikání může přinášet řadu dalších komplikací a ohrozit i fungování firmy. Položte si dvě otázky. Jak moc by mé podnikání ovlivnil výpadek Wi-Fi na 5 minut nebo půl hodiny a může se to stát? Je má Wi-Fi natolik zabezpečená, že ji nemohou útočníci využít pro přístup k datům? Ten kdo s odpovědí zaváhá, pravděpodobně patří do skupiny firem, které průzkum identifikoval jako ty s problematickou Wi-Fi sítí.