Trendy

Závod o využití umělé inteligence začal i v Česku

Úspěšné firmy investují do rozvoje a využití umělé inteligence. Téměř dvě pětiny firem (38 %) vykazujících vysoký růst už zavádí řešení na bázi umělé inteligence. Navíc plánují její využití i ve strategických oblastech, jako je rozhodování nebo hledání nových obchodních příležitostí.

České firmy jsou s praktickou aplikací v porovnání se zahraniční konkurencí pozadu, ovšem velké procento firem u nás s umělou inteligencí alespoň experimentuje. Jak vyplývá z exkluzivního průzkumu společnosti Microsoft Byznys ve věku umělé inteligence, u společností vykazujících dvouciferné tempo růstu, je pravděpodobnost, že už dnes využívají umělou inteligenci (AI), dvakrát vyšší než u ostatních firem.

Z rychle rostoucích firem už 38 procent aktivně pracuje na zavádění umělé inteligence, přičemž drtivá většina z nich (87 %) plánuje v horizontu jednoho až tří let investovat do rozvoje umělé inteligence v rozhodovacích procesech. Naléhavost zavádění AI ukazuje i to, že téměř polovina těchto firem ji plánuje více využívat už během následujícího roku. Jejich šéfové v tom vidí příležitost nejen ke zvýšení efektivity, ale chápou umělou inteligenci především jako možný zdroj dalšího růstu založeného na inovacích.

„V průzkumu na první pohled upoutá velký rozdíl mezi rychle rostoucími firmami a těmi ostatními. Nejenže jsou dnešní lídři z hlediska implementace AI už nyní dále, ale cítí mnohem větší naléhavost využívat umělou inteligenci ještě více a co nejdříve,“ popsal Dalibor Kačmář, ředitel pro partnerskou síť Microsoft Česká republika a Slovensko.

Firmy v průzkumu odpovídaly, zda oblast AI vůbec neřeší (fáze 0), už se jí začínají zabývat (fáze 1), experimentují s ní (fáze 2), formalizují její využití (fáze 3), případně se už soustředí na integraci do infrastruktury (fáze 4).

Z firem, které rostou pomaleji, AI aktivně zavádí jen necelá pětina (17 %). Navíc tyto firmy zatím nepociťují velkou urgenci v implementaci umělé inteligence, do rozhodovací AI plánují dvě třetiny z nich investovat v dlouhodobějším horizontu tří až pěti let.

Jak si stojí české firmy?

V České republice je míra praktického využívání umělé inteligence ve firmách ve srovnání s dalšími zeměmi v průzkumu podprůměrná. Pozitivní zprávou je, že 70 % tuzemských firem je ve fázi přípravy a experimentování s využitím AI. Ovšem pouhých 17 % firem v Česku se dostalo do fáze implementace (fáze 3 a 4). Tuzemským firmám nadšení ohledně AI nechybí, ale projevuje se spíše v laboratořích než v obchodní praxi – řada z nich zatím nemá jasnou strategii a konkrétní obchodní scénáře, jak s AI naložit v praxi.

„Tuzemské firmy stojí na podobné startovní čáře jako vyspělé země a nyní se hraje o to, kdo tuto inovační šanci nejlépe využije. Ten, kdo bude mít jasnou vizi přidané hodnoty AI pro podnikání, má obrovskou šanci stát se lídrem ve svém odvětví. I menší podniky se díky včasnému zavedení AI mohou posunout do pozice vyzyvatele současných lídrů na trhu,“ uvedl Kačmář.

České firmy se zatím spíše než na inovace soustředí na zlepšení stávajících firemních procesů, kde s AI v příštích 12 měsících počítá 22 % dvouciferně rostoucích firem a 33 % ostatních firem. Do tří let pak chce AI pro tyto účely zavést dokonce 87 % „vyzyvatelů“ a 78 % dvouciferně rostoucích firem.

Se strategickým využitím umělé inteligence české firmy spíše vyčkávají. Zatímco například v USA ji plánuje využívat pro rozhodování do tří let 100 % oslovených firem, pro Evropu je průměr 87 %, a v ČR je to jen 80 % respondentů. Během jednoho roku ji v ČR plánuje využívat jen asi 16 % firem (průměr činí přes 40 %). Pro vývoj nových produktů nebo nalezení nových obchodních příležitostí také zatím v Česku plánuje během roku využít AI méně firem než v dalších zemích z průzkumu.

„Henry Ford řekl, že kdyby se lidí zeptal, co potřebují, chtěli by rychlejší koně. Ale on vymyslel auto. Budoucími lídry budou firmy, které využijí AI strategicky a na inovace, nikoli jen na zlepšení toho, co už dnes dělají,“ doplnil Kačmář.

Nyní se nejen na českém trhu hraje o to, kdo bude díky správnému a včasnému využití umělé inteligence lídrem v budoucnosti. Jak ukázal jiný průzkum, české firmy přitom bohužel dlouhodobě podceňují nástup digitalizace, a nevidí se jako tahouni inovačních změn. „Jen 12 % českých manažerů očekává během nadcházejících dvou let disrupci, tedy výraznou změnu v jejich odvětví, a dvě pětiny si myslí, že se nic zásadního nestane. Těmto firmám může velmi rychle ujet inovační vlak,“ zhodnotil situaci Rudolf Urbánek, generální ředitel Microsoftu Česko a Slovensko.

Česká republika tak zatím nepatří mezi „inovační tygry“ Evropy. Řada dalších zemí je vzhledem k AI odvážnější a progresivnější. I z hlediska budoucnosti tuzemské ekonomiky je proto velmi důležité postupovat tak, aby místní firmy dál obstály v konkurenčním prostředí evropského trhu. Toho si je ostatně vědoma i české vláda. I proto patří rozvoj umělé inteligence mezi jedny z priorit Národní strategie umělé inteligence z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu.

„Důležité je jednak začít postupně budovat český AI průmysl, tedy komunitu startupových, malých a středních firem orientovaných na vývoj řešení na bázi umělé inteligence, jednak též podporovat systémové zavádění umělé inteligence do všech výrobních podniků i služeb. Jedině tak uděláme kvalitativní skok od pouhých montoven k moderní flexibilní výrobě s pozitivními dopady na českou ekonomiku,“ podotkl Vladimír Mařík, vědecký ředitel CIIRC ČVUT a vedoucí iniciativy AICZECHIA.