Zprávy

Zastaralé technologie a nedostatek dovedností brzdí digitální transformaci

Studie Veeam 2020 Data Protection Trends Report naznačuje, že podniky po celém světě pracují na digitální transformaci, ale potýkají se se zastaralými řešeními na ochranu a správu jejich dat. Ochrana dat se musí posunout na vyšší úroveň inteligence, aby podporovala transformační potřeby a nasazování hybridních a multi-cloudových řešení.

Vzhledem k tomu, že organizace usilují o transformaci svých obchodních aktivit a revoluční změnu ve službách zákazníkům, je digitální transformace v popředí zájmu většiny top manažerů. Očekává se, že investice do digitální transformace dosáhnou mezi lety 2020 a 2023 7,4 bilionu dolarů, což představuje složenou roční míru růstu (CAGR) 17,5 %.

Nicméně podle nejnovějších dat zveřejněných společností Veeam téměř polovina organizací po celém světě zaostává na své cestě za digitální transformací kvůli nespolehlivým a zastaralým technologiím, přičemž 44 % z nich uvádí jako další překážku v úspěchu nedostatek IT schopností nebo odborných znalostí. Navíc, téměř každá společnost připouští, že očekává výpadky, přičemž 1 z 10 jejich serverů měl každý rok neočekávaný výpadek. Tyto problémy trvají hodiny a stojí tisíce dolarů, což vede k urgentní potřebě modernizace ochrany dat a zaměření se na zajištění nepřetržitého provozu, který umožní digitální transformaci.

Technologie se neustále posouvají vpřed a nepřetržitě mění a transformují způsoby našeho podnikání – obzvláště v současné době, kdy všichni pracujeme novými způsoby. Kvůli digitální transformaci je potřeba se vždy ohlížet na neustále se měnící IT prostředí, abychom viděli, jak si podniky stojí se svými řešeními, výzvami a cíli,“ říká Danny Allan ze společnosti Veeam.

Je skvělé vidět globální úsilí o nasazení technologií, které poskytují bohatší uživatelský zážitek, ale stále se ukazuje, že Achillovou patou je způsob, jak ochránit a spravovat data v rámci hybridního cloudu. Ochrana dat se musí posunout od zastaralých historických řešení na vyšší úroveň inteligence a musí být schopna předvídat potřeby a vyhovět vyvíjejícím se požadavkům. Na základě našich dat se ukazuje, že pokud to šéfové firem neuznají – a nebudou podle toho jednat – ke skutečné transformaci prostě nedojde.

Kritický význam ochrany a dostupnosti dat

Respondenti uvádějí, že se data poskytovaná prostřednictvím IT stala srdcem a duší většiny organizací, takže by nemělo být překvapením, jak důležitá se pro IT týmy stala „ochrana dat“, včetně toho, že nejde jen o zálohování a obnovu dat, ale také o rozšiřování podnikatelských schopností.

Mnoho organizací (40 %) nicméně stále spoléhá na zastaralé systémy na ochranu dat, aniž by si plně uvědomovaly negativní dopad, který to může na jejich podnikání mít. Naprostá většina (95 %) organizací trpí nečekanými výpadky a v průměru takový výpadek trvá téměř dvě hodiny (117 minut).

Zasazeno do kontextu, organizace považují 51 % svých dat za „vysoce prioritní“ oproti „normálním“. Náklady na hodinovou odstávku vysoce prioritní aplikace jsou průměrně 67 651 dolarů, zatímco u normální aplikace jde o 61 642 dolarů. S takovou rovnováhou mezi vysoce prioritními a normálními daty v jejich podílech a nákladech na výpadky je jasné, že záleží na všech datech a že v rámci dnešních prostředí jsou jakékoli výpadky nepřípustné.

Digitální transformace a cloud

Podniky si uvědomují, že musí pokračovat v modernizaci svého IT a iniciativách digitální transformace, aby dokázaly čelit novým výzvám ve svém oboru. Podle zpětné vazby na tuto studii jsou nejdůležitější aspekty moderní strategie ochrany dat závislé na využití různých schopností založených na cloudu: Schopnost organizace při obnově po havárii prostřednictvím cloudové služby (54 %), následuje schopnost přesunout úlohy z on-premise do cloudu (50 %) a schopnost přesunu úloh z jednoho cloudu do jiného (48 %).

Polovina podniků si uvědomuje, že cloud má klíčovou roli v dnešní strategii ochrany dat a že s největší pravděpodobností bude v budoucnu ještě důležitější. Pro skutečně modernizovaný plán ochrany potřebuje společnost komplexní řešení podporující cloud, stejně jako virtuální a fyzickou správu dat pro jakoukoli aplikaci a jakákoli data v rámci jakéhokoli cloudu.

Další zjištění studie:

  • Největším problémem, který na organizace v globálním měřítku dopadne během následujících 12 měsíců, jsou kybernetické hrozby (32 %). Největším problémem, který během následujících 12 měsíců dopadne na východoevropské organizace je však ekonomická nejistota (29 %). Jako další klíčové problémy následujících 12 měsíců jsou v regionu uváděny také zavádění regulací (26 %) a nedostatečné schopnosti pro implementaci technologií (26 %).

  • Jako nejzásadnější současný problém s ochranou dat uvádí východoevropské organizace nedostatečný rozpočet na nové iniciativy (30 %), přičemž globální průměr činí 40 %. Dále zmiňují nedostatek personálu pro práci na nových iniciativách (27 %), přičemž globální průměr vykazuje 42 %. Navíc lokální organizace zmiňují i nedostatečný přehled o provozním výkonu (18 %) oproti globálnímu zjištění ve výši 40 %.

  • Více než polovina (51 %) globálních respondentů věří, že digitální transformace může jejich organizaci pomoci transformovat služby poskytované zákazníkům. Téměř polovina pak uvádí, že může transformovat obchodní operace (48 %) a přinést úsporu nákladů (47 %).

  • Téměř čtvrtina (23 %) globálních organizací popisuje svoje procesy směřující k dosažení iniciativ a cílů digitální transformace jako vyspělé nebo plně implementované.

  • Skoro třetina (30 %) globálních organizací se aktuálně nachází v raných fázích implementace nebo plánování digitální transformace.

  • Dvě pětiny (40 %) respondentů z regionu východní Evropa uvádí jako nejpravděpodobnější důvod, proč by jejich organizace změnila své primární řešení zálohování, zvýšení spolehlivosti záloh, což je mírně více než uvádění respondenti na globální úrovni (39 %). 35 % dotázaných ve východoevropském regionu zmiňuje přesun z on-premise ochrany dat ke cloudovým službám a 33 % jich uvádí snížení nákladů na software nebo hardware, což je výrazně méně v porovnání s 38 % na globální úrovni.

  • Téměř čtvrtina (23 %) dat globálních organizací je replikována a připravena na zajištění nepřetržitého provozu či obnovy po havárii prostřednictvím poskytovatele cloudu. Více než pětina (21 %) dat v rámci všech organizací není replikována nebo připravena na zajištění nepřetržitého provozu nebo obnovy po havárii.

  • Více než čtvrtina (27 %) dat globálních organizací je zálohována v cloudu prostřednictvím poskytovatelů služeb typu Backup as a Service (BaaS); 14 % dat organizací po celém světě není nijak zálohována. Obě tato zjištění odpovídají datům zjištěným i u východoevropských organizací.

  • Více než dvě z pěti (41 %) východoevropských organizací plánují během následujících dvou let využít zálohování do cloudu řízené poskytovatelem BaaS. To je méně oproti globálnímu průměru, který činí 43 %.