Zprávy

Západočeská univerzita prohlubuje spolupráci s ČD – Telematikou

Jakub Špaček11.10.2018

Další oblastí spolupráce je vývoj a testování softwaru a komunikačních systémů, dále také měření a diagnostika mechanických a elektronických systémů, ale i vývoj a testování hardwaru a spolupráce při vzdělávání a zavádění výsledků do praxe.

„Spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni má pro nás veliký význam jak v oblasti vývoje, tak i při zavádění nových technologií do praxe,“ uvedl Peter Hudák, ředitel úseku Obchod z ČD – Telematiky. „Věříme také, že se nám díky této spolupráci podaří zaujmout některé absolventy natolik, aby se rozhodli rozšířit naše řady.“

„Jsem velmi rád, že se moderní technologie současné doby implementují a testují na Západočeské univerzitě v Plzni a stávají se tak díky spolupráci Fakulty elektrotechnické se společností  ČD – Telemati

ka přístupné studentům ZČU,“ zdůraznil Jiří Hammerbauer, proděkan pro vědu Fakulty elektrotechnické ZČU. „Studenti a zaměstnanci mají tak možnost seznámit se s nimi, pracovat na jejich rozvoji a pomáhat společnosti podporovat zájem o technické vzdělávání. Děkujeme společnosti ČD – Telematika, že se snaží takto rozšiřovat moderní technologie.“

ČD – Telematika ve spolupráci s firmou SUPTel aktuálně instalovala na parkovišti v areálu Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) celkem 10 parkovacích senzorů. Jde o kompaktní a programovatelné jednotky vybavené elektronikou, která detekuje obsazenost daného místa, ale také další provozní údaje, mimo jiné stav vložené baterie. Rádiová část jednotky vysílá informaci o změně, tedy zda auto právě na místo přijelo, či z něj odjelo. Senzor je zapuštěn do země a může být zakryt příslušným povrchem tak, aby nenarušoval celistvost plochy. Vložená baterie má garantovanou životnost 5 let. Data z těchto konkrétních senzorů budou použita především pro studentské projekty. V běžném životě ale nacházejí uplatnění například u provozovatelů městských systémů parkování. „Partnerem v tomto projektu je i náš dodavatel, plzeňská firma SUPTel, se kterou ČD – Telematika spolupracuje i na dalších projektech,“ doplnil Hudák.

Spolupráce ČD – Telematiky s vysokými školami se neomezuje pouze na ZČU, ale zahrnuje významnou část české akademické obce. Zajišťuje totiž optickou infrastrukturu pro organizaci CESNET, sdružení vysokých škol a Akademie věd České republiky rozvíjející národní e-infrastrukturu. V praxi to znamená, že vysoké školy, které jsou ve sdružení CESNET, stejně tak jako Akademie věd (AV) se svou rozsáhlou sítí pracovišť a společná pracoviště AV a členských vysokých škol využívají služeb ČD – Telematiky, jakožto vlastníka druhé největší optické sítě, která je klíčovou infrastrukturou státu.