Trendy

Zálohování a obnova dat v cloudu v roce 2021

Zálohování dat a jejich následná obnova se staly strategickými součástmi celkové firemní strategie. Žijeme v době, kdy se každý podnik stále více orientuje na data – ochrana datových aktiv se stala nezbytností. Jak data v cloudu správně zálohovat?

Podniková data, ať už jde o duševní vlastnictví společnosti, nebo citlivé důvěrné informace o klientech, jsou největším aktivem každé organizace. Data při nedostatečné správě mohou způsobit nepříjemné komplikace. Podle společnosti Gartner může do roku 2022 dojít až u 70 % organizací k narušení provozu v důsledku neobnovitelné ztráty dat v aplikaci SaaS.

Cloudové zálohování je typ procesu obnovy po havárii, který je nákladově efektivní, účinný a škálovatelný dle potřeby. Provádí se prostřednictvím různých cloudových platforem, které tvoří podstatnou součást procesu obnovy po havárii. Lze tedy říct, že cloudové zálohování je typem ukládání dat prováděného mimo pracoviště, jehož hlavním cílem je ochrana a zabezpečení informací. S nástupem platforem a služeb cloud computingu se zálohování v cloudu opakovaně osvědčilo jako účinná platforma ve srovnání s tradičními metodami zálohování dat. Cloud computing a jeho služby jsou na vyžádání pro tolik podniků, že se odhaduje, že trh dosáhne do roku 2027 celkové hodnoty přibližně 684,55 miliardy amerických dolarů.

Vzhledem k tomu, že podniky po celém světě čelí různým scénářům ztráty dat, včetně každodenních hrozeb, jako jsou chyby při migraci, softwarové výpadky a chyby, škodlivý záměr, přepsání dat, a dokonce i pokročilé vnější hrozby, jako jsou kybernetické útoky a ransomware, je ztráta dat v dnešním digitálním podnikání prakticky nevyhnutelná. Proto je komplexní řešení a strategie zálohování a obnovy dat klíčovým pilířem každého podnikání. Zabezpečit svá data a zajistit odolnost systému proti selhání je nezbytné pro udržení kroku s aktuálními osvědčenými postupy a trendy v oblasti zálohování a obnovy. Které trendy v oblasti cloudového zálohování a obnovy dat jsou letos klíčové?

Jaký je rozdíl mezi obnovením a zálohováním?

Obecná pravidla zálohování dat nejsou složitá. Všichni jsme to slyšeli už několikrát: vytvořte si kopie, uchovávejte je na různých místech a zajistěte, aby byl proces použití zkopírovaných dat relativně snadný a rychlý. Nicméně s tím, jak se ve firmách digitalizuje více procesů a jak se rozšiřuje IT prostředí, může být provedení spolehlivého plánu zálohování a obnovy všechno, jen ne jednoduché. Naštěstí poskytovatelé služeb zálohování jako služby (backup as a service, BaaS) a zotavení po havárii jako služby (Disaster Recovery as a Service, DRaaS) vystupují vstříc výzvám, které se týkají upřednostňování jednoduchosti ve světě, který přináší neustále nové výzvy.

Každý, kdo někdy tvrdě pracoval na nějakém rozsáhlejším projektu, ví, jak je nepříjemné a komplikované, když přijde o data a musí začít znovu. Cloudové zálohování a obnova však do jisté míry pomáhají obnovit ztracená data. Intenzita obnovy závisí na množství uložených dat a pravidelnosti intervalů ukládání dat. Zálohování i obnova pomáhají obnovit ztracené soubory na platformě, ale vždy existují podstatné rozdíly.

  • Zálohování do cloudu je proces zálohování dat, při kterém se základní data a informace zálohují na vzdáleném serveru. Firmy se vždy rozhodují pro zálohování dat, aby byly soubory a důležité informace v bezpečí při selhání systému nebo havárii. Zálohovací řešení zkopíruje všechna data z určeného umístění do jiného fyzického umístění určeného podnikem nebo systémem. Zálohovací servery pro tento proces jsou pro mnoho firem klíčové, protože mnoho potřebných dat je na těchto serverech uloženo.
  • Obnovení v cloudu: obnovení je proces kopírování dat ze zálohovaného zdroje, jako je server nebo fyzické úložiště dat. Obvykle k němu dochází během řešení obnovy po havárii, když dojde k selhání systému nebo ke katastrofě, která poškodila nebo odstranila citlivá a kritická data podniku. Služby obnovy dat v cloudu jsou nezbytnou součástí plánu obnovy po havárii, který obnovuje ukradená, poškozená nebo ztracená data během transakce.

Co je to obnovení zálohy?

Obnovení zálohy je proces obnovy po havárii, při kterém jsou ztracená nebo odcizená data obnovena ze záložního serveru nebo úložiště prostřednictvím platforem cloud computingu. Jde o nákladově efektivní metodu obnovy dat, kdy jsou informace přeneseny z cloudu. Odstraňuje také nutnost, aby společnost hostovala infrastrukturu pro ukládání dat on-premise. Uložená data jsou vždy zálohována na jiném úložišti na místě nebo na cloudové platformě.

Připravenost na obnovu dat zvyšuje důvěryhodnost

Neustále se omílá, že zálohování je nutnost. Nicméně samotné zálohování nikoho úplně nespasí – nejdůležitější je schopnost dokázat zálohovaná data obnovit. Pořizovat vyšší úrovně zálohování je skvělé, ale skutečně bude záležet na tom, zda budou zálohovací nástroje schopny prokázat obnovitelnost. Podniky budou muset být připraveny k obnově a skvělým způsobem, jak ji měřit, je stanovit index připravenosti k obnově. Okamžitá obnova dat musí být okamžitě dostupná a je nezbytné mít řešení, které vytváří časté přírůstkové kopie zachycující změny dat a také slučuje rozdílové zálohy s úplnými zálohami bez ztráty obsahu a kontextu.

Automatický a bezpečný přístup k datům

Data lze použít pro obchodní poznatky a prediktivní analýzu. Zálohovací řešení by mělo umět nabídnout i něco navíc než rychlou obnovu. Průměrný podnik vytváří šest až dvanáct kopií dat. Místo toho, abyste tato data nechali ležet ladem, lze je využít ve svůj strategický prospěch. Od využití zálohovaných dat pro analytické účely až po provádění hodnocení zranitelnosti při narušení dat, stejně jako jejich využití pro testování nebo pro poskytování kopií dat pro účely DevOps, potřeba automatického a bezpečného zpřístupnění dat bude v nadcházejících letech jedním z nejvýraznějších trendů.

Nepřetržitá ochrana dat pomocí automatizace

Kontinuální zálohování využívá automatizaci k zajištění automatického, bezpečného a bezchybného zálohování dat. Uživatelé tak mohou mít zálohování neustále k dispozici při každé změně, nikoliv v plánovaných časových intervalech. Tím je zajištěno, že v případě incidentu budou mít k dispozici všechna data až do daného okamžiku. To vyžaduje nastavit s týmem pro obnovu po havárii nebo s partnerem pro obnovu po havárii jako služby různé scénáře obnovy. Využití umělé inteligence pro stanovení priorit při obnově nebo archivaci dat dále rozšíří možnosti automatizace v oblasti zálohování a obnovy dat.

Obnova dat jako služba

Smyslem obnovy po havárii v malé firmě je mít možnost obnovy bez ohledu na utrpěnou ztrátu. Jedním z nejlepších způsobů, jak toho dosáhnout, je provádět zálohování na úrovni bitové kopie, kdy se celé zařízení (ať už fyzické, nebo virtuální) zálohuje (více o tom později) jako jediná kolekce dat.

Poskytovatelé řešení v oblasti BDR (zálohování a obnovy) budou stále více přijímat DRaaS. V letech 2021 až 2027 poroste dle odhadů tempem 41,6 % a očekává se, že do roku 2027 výrazně vzroste na celkovou hodnotu 38,91 miliardy dolarů. Přestože DRaaS odstraňuje zátěž spojenou se zálohováním a obnovou po havárii ve vlastním podniku, zajišťuje také podnikům přístup ke komplexní ochraně a obnově dat, aby se minimalizovaly výpadky nebo narušení IT.

Jednou z klíčových výhod cloudových služeb oproti fyzickým, lokálním infrastrukturám je rychlejší, snadnější a levnější škálovatelnost. Firmy, které rozšiřují své podnikání, budou vyžadovat, aby se tento růst týkal i možností obnovy po havárii. S lokálním systémem obnovy po havárii to může být z mnoha důvodů daleko náročnější – zaprvé je tu fyzický prostor, který zabírá budování a rozšiřování necloudového systému disaster recovery. Zadruhé, při rozšiřování se nákup potřebného vybavení prodraží. S DRaaS lze své potřeby průběžně revidovat a v případě potřeby systém aktualizovat a rozšiřovat. Škálovatelnost DRaaS oběma směry umožní pokrýt tolik virtuálních počítačů, databází, lokalit a úložišť, kolik firma aktuálně potřebuje, a to za zlomek nákladů.

Copilot webinář Zažijte budoucnost práce