Zprávy

Základní bezpečnost multifunkčních zařízení GENERACE 3 na třech úrovních

Jakub Špaček12.10.2017

Bezpečnost dat je jedním z hlavních témat, která firemní IT oddělení řeší. S příchodem GDPR, které se mimochodem týká všech, budou diskuse ještě vášnivější. S odvoláním na rozsáhlý průzkum realizovaný společností Canon se v roce 2016 až 32 % společností stalo obětí kyberkriminality. Některá řešení, jak chránit data, jsou kupodivu tak jednoduchá. Vezměme si jako příklad produktovou řadu Canon imageRUNNER ADVANCE, která již ve standardní konfiguraci poskytuje šifrování dat a zabezpečenou komunikaci se zařízením, a podívejme se na 3 základní prvky ochrany zblízka.

  1. Vyjmutí pevného disku 

V některých situacích jsou data v zařízení ponechána úmyslně po delší čas. Jen zašifrování je nemusí ochránit proti všem způsobům manipulace. A jedná-li se o velmi citlivá data, mohlo by být toto potenciální riziko limitem pro použití zařízení. Pro tento případ je připraveno jedno velmi jednoduché řešení, a to vyjmutí pevného disku ze zařízení. Sada vyjímatelného pevného disku Canon umožňuje snadné vyjmutí a následné uzamčení na bezpečném místě. Citlivá data pak zůstanou v bezpečí trezoru.

https://youtu.be/hTo7qHW-aLc

Za povšimnutí stojí i možnost druhého disku, tedy pokud je zákazníkem objednán a provozován. „Druhý disk ve stroji slouží pro zrcadlení dat uložených na HDD1, zjednodušeně řečeno jako záloha v daném čase, a i ten se dá, v případě HW vybavení stroje, vyjmout a uložit například přes noc do trezoru,“ řekl Přemysl Ira, produktový specialista společnosti Canon.

  1. Mazání dat z pevného disku

Po celou dobu jsou data šifrována na interním disku zařízení použitím Canon MFP Security Chip 2.10. Pro nepotřebná data je možné nastavit úroveň a způsob mazání tak, aby byla odstraněna bez možnosti obnovení. Zařízení navíc nabízí možnost nastavení režimu a času, kdy mají být data z disku odstraněna.

  1. Likvidace disku a zařízení po ukončení životnosti

Po ukončení životnosti zařízení zpravidla následuje jeho ekologická likvidace. Na základě Zákonu o odpadech je zařízení od majitele převzato a ekologicky zlikvidováno. Naprosto v souladu s filosofií společnosti Canon o ochraně životního prostřední. Zvláštní pozornost je věnována samotnému hard disku, možnému nositeli tajných dat, která na něj byla ukládána v průběhu jeho užívání. Jsou-li využity služby certifikovaného partnera pro likvidaci zařízení, je pevný disk odborně vymazán a zklikvidován technikem podle směrnic OEEZ.

Zjištění stavu

Veškerým nastavením předchází analýza stavu. Proto výrobce doporučuje kontaktovat technika, který pomůže najít nejvhodnější řešení přímo na míru.

Kontakt:
Canon CZ s. r. o.
www.canon.cz/generace3
obchod@canon.cz