Byznys IT

Zákaznická zkušenost – nepohodlná pravda

Tuto skutečnost odhaluje výzkum, který zveřejnila společnost Dimension Data v jubilejním 20. vydání svého Globálního reportu o úrovni zákaznické zkušenosti. Letos do průzkumu přispělo 1 351 organizací z celkem 80 zemí v Asii, Tichomoří, Austrálii, Jižní a Severní Americe, na Středním východě, v Africe a v Evropě (celkem ze 426 firem v EU).

Méně než 10 % (v EU 8 %) dotázaných organizací potvrdilo, že mají optimalizovanou strategii pro digitální byznys, naopak více polovina (51 %) řeklo, že nemají žádný plán nebo v nejlepším případě jej v současnosti vyvíjejí.

Hlavním faktorem, jež pohání digitální transformaci, je zlepšení CX, za níž následuje zákaznická poptávka po digitálních službách. Více než 84 % (v EU 82 %) organizací hlásí zvýšení výnosů díky zlepšené CX, zatímco 79 % (v EU 77 %) potvrzuje úsporu nákladů. Přesto pouze 36 % (v EU 41 %) ustanovilo výkonného pracovníka na úrovni představenstva, který zodpovídá za zákaznickou zkušenost a organizační rozštěpenost. To v souhrnu znamená, že fungování digitálních řešení neodpovídá požadavkům zákazníků.

Naopak platí, že vysoce výkonné společnosti, jež se ochotně chopily příležitosti, kterou digitální revoluce přináší, předstihují zavedené přední společnosti na trhu. Výzkum dokládá, že organizace z nejvyšší čtvrtiny žebříčku jsou až desetkrát výkonnější než jejich protějšky.

Narůstající automatizace v oblasti CX zatím rovněž vytváří novou realitu. Virtuální asistent (chatovací robot) byl zvolen za hlavní téma rozvoje v komunikačních kanálech pro rok 2017 a nasazování IoT se má zdvojnásobit (v EU více než zdvojnásobit). Vyžaduje to nový přístup.

Nezmíněná data

Další zajímavé poznatky z Globálního reportu o úrovni zákaznické zkušenosti pro rok 2017 jsou:

  • Zákaznická zkušenost byla 81 % (v EU 77 %) účastníky označena za faktor odlišující firmu od konkurence a jde o nejvýznamnější strategický indikátor výkonu.
  • 78 % (v EU 77 %) účastníků průzkumu předpovídá zvýšení objemu asistovaných služeb; 71 % (v EU 69 %) předpokládá nárůst plně automatizované digitální komunikace a 62 % (v EU 59 %) odhaduje, že celková interakce poroste.
  • Zákazníci mají na výběr z devíti komunikačních kanálů, jejichž prostřednictvím mohou kontaktovat firmy – nyní jde u jednotlivých organizací o standard. Toto číslo se do roku 2018 zvýší na 11 (v EU na 10).
  • Propojená zákaznická cesta (Customer Journey) prostřednictvím vícekanálových (integrovaných) řešení je nejvýznamnějším technologickým trendem pro rok 2017. Vícekanálová řešení byla společně se zákaznickou analytikou uvedena jako hlavní faktor proměny CX v následujících pěti letech.