Byznys IT

Z nových technologií mají firmy stále obavy, v obnovu ztracených dat po kyberútoku nevěří

Podle průzkumu Dell Technologies s názvem Global Data Protection Index (GDPI) se organizace v roce 2022 setkaly s vyšší mírou přírodních a moderních katastrof než v předchozích letech, což vedlo k větší ztrátě dat, výpadkům a nákladům na obnovu. Přestože mnoho organizací má povědomí o bezpečnosti Zero Trust, zavádí ji nebo to plánuje, jen málo z nich tuto architekturu již plně implementovalo.

Mezi klíčová zjištění průzkumu Dell Global Data Protection Index 2022 patří:

  • Většina organizací si není příliš jistá, že by v případě incidentu se ztrátou dat byla schopna obnovit všechny své systémy a data.
  • Organizace mají povědomí o standardech architektury Zero Trust, avšak jen málo z nich ji plně implementovalo.
  • Obavy, že organizace v příštím roce zažijí kybernetický incident, jsou rozsáhlé. a potenciální dopady finančně náročné – tento strach je pravděpodobně oprávněný, neboť meziročně dochází k narušení stále častěji.

Největší zastoupení v regionu EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika) mají organizace, které nasazení Zero Trust zvažují a zkoumají, jak ovlivní jejich byznys. Z výzkumu dále vyplynulo, že organizace, které používají bezpečnostní řešení od více dodavatelů, vydávají na kybernetickou bezpečnost vyšší náklady než ty s jediným dodavatelem. V neposlední řadě jsou pro organizace pozitivním krokem investice do nových technologií – to však musí být doprovázeno robustní podpůrnou infrastrukturou.

V uplynulém roce čítaly kybernetické útoky 48 % všech katastrof, se kterými se setkaly organizace po celém světě (v roce 2021 to bylo 37 %). Průzkum Dell Global Data Protection Index 2022 také odhalil, že 85 % organizací, které používají více dodavatelů pro ochranu dat, vidí přínos ve snížení počtu dodavatelů, a to především finanční. Organizace využívající jediného dodavatele pro ochranu dat vynaložily o 34 % méně peněz na obnovu po kybernetických útocích nebo jiných incidentech než ty, které využívají více dodavatelů.

Průzkum GDPI 2022 dále zjistil, že 91 % organizací po celém světě buď zná, nebo plánuje nasadit architekturu Zero Trust – model kybernetické bezpečnosti, který mění přístup firem k zabezpečení ze spoléhání se pouze na obranu perimetru na proaktivní strategii. V EMEA regionu jej však plně implementovalo pouze 10 % organizací, čímž se umístil na předposledním místě. Největší zastoupení v regionu EMEA mají organizace, ve kterých si rozmýšlejí, co by nasazení Zero Trust znamenalo pro jejich byznys (23 %).

Průměrné náklady na ochranu dat se liší podle počtu dodavatelů

Organizace, které využívají jediného dodavatele pro ochranu dat, stály náklady necelých 460 800 dolarů, zatímco organizace s více dodavateli vynaložily na ochranu dat 697 000 dolarů. Z toho jednoznačně vyplývá, že by firmy měly věnovat pozornost tomu, aby nevyužívaly více dodavatelů řešení pro kybernetickou bezpečnost – tato řešení mezi sebou často nedostatečně spolupracují a jsou náročnější na údržbu.

Roste hrozba kybernetických útoků a důvěra v obnovu ztracených dat je nízká

Většina respondentů se obává, že ochrana dat v jejich organizaci nemusí být schopna vypořádat se s hrozbami jako je malware nebo ransomware. Dále si myslí, že se jejich firma stává zranitelnější tím, jak přibývá zaměstnanců pracujících z domova. V posledních 12 měsících došlo k nárůstu počtu organizací, které byly terčem kybernetického útoku nebo incidentu, a narušení bezpečnosti bylo častěji příčinou ztráty dat a/nebo výpadku systému.

Nové technologie vzbuzují velké obavy

Mnozí se domnívají, že nově vznikající technologie představují riziko pro úniky dat, a tato rizika pravděpodobně přispívají k obavám, že organizacím v příštích dvanácti měsících hrozí narušení provozu. Přijetí kontejnerů a provozu nativních aplikací v cloudu s touto výzvou může pomoci, ale většina rozhodujících pracovníků v IT vidí problém v nedostatku řešení pro ochranu dat v novějších technologiích.

As-a-Service řešení budou hrát prim

Řešení jako služba se v roce 2023 pravděpodobně stanou prioritou v oblasti ochrany dat a budou součástí kybernetické bezpečnosti mnoha organizací. Úložiště, plány a procesy obnovy po havárii a zálohování, jsou nyní tři hlavní priority organizací při výběru as-a-Service řešení.

V dnešním digitálním světě je prakticky vše připojeno k internetu, a proto je potřeba chránit cenná data důležitější než kdy dříve. Toto digitální prostředí vyžaduje moderní strategii ochrany a zabezpečení dat, která bude čelit kybernetickým hrozbám. Společnost Dell pomáhá zákazníkům posílit kybernetickou odolnost tím, že nabízí integrovaný software, systémy a služby pro ochranu dat, které pomáhají zajistit ochranu a odolnost dat a aplikací bez ohledu na to, kde se nacházejí. Díky vestavěným bezpečnostním funkcím, navrženým už při navrhování hardwaru a firmwaru, pomáhá holistický přístup společnosti Dell Technologies organizacím dosáhnout architektury Zero Trust, která posiluje kybernetickou odolnost a snižuje složitost zabezpečení.

Zdroj: Dell Technologies