Byznys IT

WOCO STV optimalizuje své náklady tisku řešením od XANADU

Výrobce řešení pro automotiv na základě interní analýzy a auditu zjistil, že potřebuje vytvořit jednotné, jasné a dlouhodobé koncepční řešení tisku. Takové řešení nabídlo XANADU s využitím technologií od HP.

Pro výrobce prvků pro karosérie a pohony WOCO STV bylo třeba najít a vytvořit systémové a jasné řešení tisku pro administrativní, logistickou i výrobní část společnosti. Do té doby byly ve společnosti používány různé druhy a typy tiskáren od rozličných výrobců. Tento stav byl nevyhovující nejen kvůli finanční náročnosti na provoz, ale také z hlediska nepřiměřených nároků na skladovací prostory pro spotřební materiál.

Záměrem obměny tedy bylo snížení tiskových nákladů a redukce počtu a druhů tiskových zařízení. Původně bylo nasazeno více než 40 různých modelů od desítky výrobců. Bylo také žádoucí sjednotit spotřební materiál a optimalizovat jeho skladové zásoby. Důraz byl kladen na nasazení inkoustových zařízení, snížení zásob spotřebního materiálu, bezvýpadkový provoz a snížení výdajů na provoz a údržbu tiskového parku.

Implementace

Vypsané výběrové řízení na dodavatele, který by nastavil jednotnou koncepci firemní tiskové politiky, vyhrála společnost XANADU s návrhem řešení využívajícího inkoustové tiskárny s technologií HP PageWide. Výsledkem bylo uzavření smlouvy na řízené tiskové služby, kde inkoustová technologie společnosti HP pokrývá celkové řešení z 91 %. Důležitým požadavkem vedle inkoustové technologie byla také kompatibilita nového řešení s programem Enterprise Resource Planning (ERP) a volným a otevřeným softwarem (FOSS), což řešení od HP splňovalo. Výměna tiskáren, tj. odstranění starých zařízení a instalace nových řešení, probíhala rychle a podle předem dohodnutého harmonogramu (od května do srpna roku 2016).

Současný stav

Po nasazení nových řešení došlo ke snížení provozních nákladů a současně se významně snížil počet modelů tiskáren různých výrobců na pouhé čtyři modely od jediné společnosti. Díky jednotnosti se zjednodušilo ovládání pomocí ovladače tisku pro všechny uživatele. Partnerské služby XANADU při případné poruše garantují okamžitou náhradu vadného zařízení, všechny multifunkční tiskárny jsou nastaveny z centrálního místa a pracovníci IT oddělení mohou sledovat a vzdáleně řídit kompletní tiskové prostředí.

Přínosy pro společnost

Společnost WOCO má nyní zaručen bezvýpadkový provoz díky službě Managed Print Services. Firma šetří čas i prostředky za opravy díky používání originálního spotřebního materiálu. Podařilo se splnit podmínku kompatibility s interním ERP systémem, celkové náklady na tisk klesly o 30 %. Došlo také k požadované optimalizaci skladových prostor určených pro spotřební materiál a v neposlední řadě se usnadnila také logistika.

Copilot webinář Zažijte budoucnost práce