Zprávy

Windows 365: Nastupuje nová éra operačního systému jako služby

V důsledku pandemie došlo k výrazné transformaci ve způsobu, jak společnosti organizují i vykonávají svou činnost. Organizace se transformují především prostřednictvím virtuálních procesů a vzdálené spolupráce. Ve velkém nastoupila hybridní práce kombinující práci z kanceláře a z domova a na tento trend reaguje i společnost Microsoft, která přišla s operačním systémem ve formě cloudové služby.

Možnost pracovat kdykoli, jakkoli a kdekoli je to potřeba, se stala novou normou. Všichni zaměstnanci chtějí technologie, které dobře znají, snadno se používají a jsou dostupné na různých zařízeních. Firmy potřebují řešení, které pomůže jejich zaměstnancům spolupracovat, sdílet svou práci a vytvářet nové projekty a zároveň zajistí bezpečnost jejich dat.

Nedávno provedený výzkum Work Trend Index společnosti Microsoft zjistil, že 73 % pracovníků chce, aby flexibilní možnosti práce na dálku zůstaly zachovány, ale zároveň 67 % z nich tvrdí, že chtějí po pandemii také více osobní spolupráce. To vytváří paradox hybridní práce, takže se organizace po celém světě potýkají s tím, jak se v hybridním světě připojit a poskytnout pracovníkům přístup k organizačním zdrojům doma, v kanceláři a na všech místech mezi nimi. Společnost Microsoft z toho důvodů přichází s nástroji, které umožní tento nový svět hybridní práce s novou perspektivou a s výkonem a bezpečností cloudu naplno využívat.

Přicházejí Windows 365

Windows 365 je cloudová služba, která představuje nový způsob, jak využívat systém Windows 10 nebo Windows 11 pro pracovníky všech kategorií. Služba Windows 365 přenáší operační systém do cloudu Microsoftu a streamuje kompletní prostředí systému Windows – včetně všech aplikací, dat a nastavení – do osobních nebo firemních zařízení. Tento přístup vytváří zcela novou kategorii osobních počítačů, speciálně pro hybridní svět: Cloud PC.

Uživatelská zkušenost v centru zájmu

Podobně jako uživatelé přijali cloud u jiných produktů, je vizí Microsoftu přinést nový způsob, jak využívat systém Windows – a zároveň řešit nové i tradiční výzvy pro organizace. Toto nové paradigma není jen o umožnění a zabezpečení vzdáleného přístupu.

Cloud PC využívá možnosti cloudu a různých zařízení a poskytuje výkonný, jednoduchý, bezpečný a plnohodnotný systém Windows 10 nebo Windows 11, který lze využít bez ohledu na aktuální umístění zaměstnanců nebo používané zařízení. Systém Windows 365 nabízí okamžité spuštění, které uživatelům umožňuje streamovat všechny své personalizované aplikace, nástroje, data a nastavení z cloudu na jakémkoli zařízení včetně Macu, iPadu, zařízení s Linuxem a Androidem. Prostředí systému Windows je konzistentní bez ohledu na zařízení. Uživatelé mohou pokračovat přesně tam, kde skončili, protože stav počítače v cloudu zůstává stejný, i když se změní zařízení. Stejnou práci lze dělat na notebooku ve vlaku, na tabletu z auta mezi schůzkami nebo na stolním počítači v kanceláři. Profily sezónních nebo krátkodobě najatých pracovníků se mohou zapínat a vypínat podle potřeb firmy, což umožňuje organizaci flexibilně reagovat na vytížená období bez složitých logistických a bezpečnostních problémů spojených s vydáváním nového hardwaru. Dále mohou firmy cíleněji vybavovat specializované pracovníky na kreativních, analytických, inženýrských nebo vědeckých pozicích, kteří potřebují větší výpočetní výkon a přístup ke kritickým aplikacím.

Libovolné zařízení

Windows 365 poskytne kompletní, personalizované prostředí systému Windows, včetně aplikací, dat a nastavení, na jakémkoli zařízení. Windows 365 podporuje podnikové aplikace – Microsoft 365, Microsoft Dynamics 365, podnikové aplikace řady Microsoft Power Platform a další. Se systémem Windows 365 dostává Microsoft svému slibu kompatibility aplikací díky službě App Assure, která zákazníkům se 150 a více uživateli pomáhá bezplatně odstranit případné problémy s aplikacemi.

Jednoduchost na prvním místě

Jedním z nejdůležitějších principů návrhu systému Windows 365 je jednoduchost. Lze si vybrat velikost počítače v cloudu, která nejlépe vyhovuje konkrétním potřebám, a to za cenu za uživatele a měsíc. Organizace mají k dispozici dvě edice, které zahrnují kompletní nabídku založenou na cloudu s několika konfiguracemi Cloud PC podle potřeb výkonu: Windows 365 Business a Windows 365 Enterprise.

Pro IT oddělení Microsoft nabízí systém Windows 365 tak, aby byl konzistentní s tím, jak nyní spravují fyzická zařízení. Cloudové počítače se zobrazují přímo vedle fyzických zařízení v aplikaci Microsoft Endpoint Manager a lze na ně aplikovat zásady správy a zabezpečení stejně jako na všechna ostatní zařízení.

Azure Virtual Desktop

Systém Windows 365 je postaven na Azure Virtual Desktopu, ale virtualizaci zjednodušuje. Je možné škálovat výpočetní výkon a sledovat výkon počítače v cloudu, takže uživatelé dostanou to nejlepší prostředí. Do služby vývojáři také zabudovali analytiku, která se zabývá stavem připojení v sítích, aby měli správci jistotu, že uživatelé Cloud PC dosáhnou na vše, co v síti potřebují k pohodlné práci. Na panelu Endpoint Analytics lze snadno identifikovat prostředí Cloud PC, která nesplňují výkonnostní potřeby daného uživatele, a nejenže je možné získat doporučení, ale také je lze jedním stisknutím tlačítka upgradovat. Nová služba Watchdog Service také nepřetržitě provádí diagnostiku, která pomáhá udržovat připojení neustále v provozu. Pokud diagnostická kontrola selže, upozorní na to, a dokonce poskytne návrhy, jak problém odstranit.

Pro větší přizpůsobení a flexibilitu, zejména pokud má organizace zkušenosti s virtualizací, je k dispozici Azure Virtual Desktop.

Zabezpečení cloudu založené na technologii Zero Trust

Díky zaměření na architekturu Zero Trust pomáhá systém Windows 365 řešit i dnešní kritické bezpečnostní problémy, a to díky návrhu, ukládání a zabezpečení informací v cloudu, nikoli v zařízení. Vícefaktorové ověřování (MFA) funguje tak, že explicitně ověřuje každý pokus o přihlášení nebo přístup ke cloudovému počítači prostřednictvím integrace s Microsoft Azure Active Directory. A v nástroji Microsoft Endpoint Manager lze MFA spárovat se specializovanými zásadami podmíněného přístupu k systému Windows 365 a okamžitě vyhodnotit riziko přihlášení pro každou relaci. Uživatelské a administrátorské prostředí vývojáři navrhli na základě principu nejméně privilegovaného přístupu. Lze například delegovat konkrétní oprávnění, jako je licencování, správa zařízení a správa počítačů v cloudu, pomocí specifických rolí, takže není nutné být globálním správcem.

Pokud k ochraně zařízení organizace používají Microsoft Defender pro koncová zařízení, fungovat bude bez problémů i s cloudovými počítači. Ten nejenže chrání Cloud PC, ale také poskytuje bezpečnostní doporučení ke snížení rizik a pomáhá rychle odhalit a vyšetřit případné bezpečnostní incidenty.

Napříč všemi zařízeními se používá šifrování. Všechny spravované disky s počítači Cloud PC jsou šifrovány, všechna uložená data jsou šifrována v klidovém stavu a veškerý síťový provoz do a z Cloud PC je rovněž šifrován.

Nové příležitosti pro partnery

Systém Windows 365 vytváří nové příležitosti pro partnery všech typů.

Nezávislí dodavatelé softwaru mohou nadále vytvářet aplikace pro Windows a nyní je dodávat v cloudu a oslovit tak širší publikum. Windows 365 také představuje nové možnosti vývoje s využitím rozhraní API, která jsou partnerům k dispozici, a umožňuje jim tak uvádět na trh vlastní inovace.

Zákazníci se budou obracet na systémové integrátory a poskytovatele spravovaných služeb, aby jim pomohli maximálně využít systém Windows s využitím dalších služeb. Výrobci originálních zařízení (OEM) získávají příležitost integrovat systém Windows 365 do svého širokého portfolia služeb spolu s robustními funkcemi a bezpečným hardwarem svých zařízení.

Systém Windows 365 bude dostupný od 2. srpna 2021 pro organizace všech velikostí.