Byznys IT

Využití technologií QNAP při virtualizaci prostředí ve společnosti ORPA Papír

Virtualizované firemní prostředí představuje pro mnoho firem dosud nepochopenou příležitost. Některé z výhod nastíní případová studie společnosti QNAP provedená na lanškrounské firmě ORPA Papír.

Snadná správa, rychlé řešení možné poruchy a bezpečné zálohování s možností okamžité obnovy dat, jsou důležité pro omezení finančních ztrát při výpadku v IT infrastruktuře. O řešení virtualizace a celkový IT outsourcing se postarala firma MAJT s.r.o. s využitím produktů QNAP.

Původní stav

Serverové řešení ve společnosti ORPA Papír a.s. využívalo pouze fyzickou podobu serveru, všechny služby a aplikace byly provozovány souběžně. Nevyužívalo se virtualizačních technologií a pro zálohování byly používány datové pásky. V případě poruchy by tedy docházelo k prodlužování doby potřebné k jejímu odstranění a zároveň toto komplikovalo i samotnou správu. Použitý způsob zálohování pak komplikoval kontrolu záloh a nebyla zaručena možnost obnovy dat. Dokud nebylo provedeno zpětné čtení pásek, nebyla ověřena jejich funkčnost a tato kontrola byla velice časově náročná.

Řešení

Jako řešení byla navrhnuta virtualizace stávajících služeb, oddělení virtualizační a datové vrstvy. Nasazení datového pole SAN a zálohovacího úložiště NAS. Rozdělením jednotlivých služeb, do samostatných virtuálních serverů, se zvýší stabilita celého prostředí a jednotlivé části se nebudou vzájemně ovlivňovat (aktualizace, případné kolize s ostatními aplikacemi apod.). Dále bude zefektivněno zálohování a v případě poruchy serveru je možné provést opravu řádově v několika hodinách.


NAS QNAP TS-431X-2G

Pro datové pole a zálohovací prostředí byly zvoleny produkty od firmy QNAP, které nabízejí dobrý poměr ceny k výkonu. Jejich produkty se dlouhodobě osvědčují při nasazovaní u našich zákazníků.  Hlavní výhodu u firmy QNAP spatřujeme kromě kvality a dostupnosti v tom, že i nejlevnější modely mají osazené 10GbE síťové karty.

Primární datové pole obstarává QNAP TS-873U-RP-8G a sekundární zálohování zajišťuje zařízení NAS QNAP TS-431X-2G. K rychlé komunikaci mezi zařízeními slouží vyhrazená 10GbE síť se switchem QNAP QSW-804-4C.

Přínosy pro společnost

Provedením virtualizace a oddělením jednotlivých vrstev bylo dosaženo efektivního chodu firemního IT prostředí a zároveň spolehlivého zálohovacího procesu. Zařízení QNAP pak poskytují spolehlivá, a přitom ekonomicky přijatelná řešení pro potřeby firmy.

Autor: Lukáš Vrabec, MAJT, s.r.o.