Zprávy

VMware zdokonalila nástroje pro správu multicloudových prostředí

Aktualizované portfolio nástrojů pro správu cloudu VMware vRealize a CloudHealth přináší rozšířenou podporu multicloudu pro Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure a VMware Cloud on AWS

Společnost VMware představila inovace ve svém portfoliu softwarových produktů pro správu cloudu CloudHealth a vRealize Cloud Management ve verzích pro lokální prostředí i ve formě služby (SaaS). Nové a vylepšené schopnosti také umožní zákazníkům monitorovat, lépe zabezpečit, optimalizovat a automatizovat rostoucí množství jejich cloudových služeb jak v cloudu VMware, tak ve veřejných cloudech.

„Podniky zavádí multicloudový přístup kvůli možnostem volby a flexibilitě, ale potýkají se s nasazováním, správou a zabezpečením svých aplikací v různých cloudech,“ říká Purnima Padmanabhan ze společnosti VMware.

„VMware tuto složitost řízení cloudů skrývá. Tím, že poskytuje konzistentní analýzu nákladů, zabezpečení, správu a automatizaci provozu a služeb ve všech cloudech, umožňuje zákazníkům dosahovat vyšší agility jak z hlediska aplikací, tak z hlediska byznysu.“

Vyšší agilita IT a rychlejší realizace užitku díky samoobslužnému multicloudu

VMware vRealize Automation 8.4 novými a vylepšenými schopnostmi vychází vstříc poptávce zákazníků po moderní samoobslužné multicloudové infrastruktuře, inteligentní automatizaci sítí a událostmi řízené automatizaci konfigurace. Nejnovější vydání nabídne užší integraci s inovacemi open-source projektu Salt a pokročilé poskytování multicloudových prostředků a správu v cloudech Google, Microsoft Azure a VMware. Hlavní funkce budou zahrnovat:

 • Vylepšená podpora poskytování prostředků veřejného cloudu: Nabízí zákazníkům vylepšenou podporu poskytování prostředků veřejných cloudů Microsoft Azure a Google. Pro Microsoft Azure bude toto vydání obsahovat podporu existujících skupin dostupnosti, vlastních obrazů z galerie Azure a šifrování disků. U Google Compute Platform (GCP) bude toto vydání podporovat přiřazení prostředků jedinému nájemci.
 • Vylepšená integrace komponenty v Realize Automation SaltStack Config: Jako výsledek projektu Salt se zákazníci dočkají zjednodušené instalace, nastavení a zprovoznění nástroje v Realize Automation SaltStack Config díky úzké integraci s vRealize Suite Lifecycle Manager.
 • Rozšířená automatizace sítě s podporou přechodu na NSX-T: Pomůže zákazníkům zjednodušit a zrychlit migraci z NSX pro vSphere (NSX-V) do prostředí NSX-T pomocí vylepšeného nástroje vRealize Automation Migration Assistant.
 • Vylepšená samoobslužná automatizace pro VMware Cloud on AWS: Integrace VMware vRealize Automation Cloud s VMware Cloud na AWS zákazníkům umožní aktivovat vRealize Automation Cloud jedním kliknutím a pomůže automatizovat nastavení potřebných cloudových prostředků. Zákazníci budou také moci používat vRealize Automation k automatizaci bezpečnostních skupin ve VMware Cloud na AWS.

Vylepšený provoz multicloudu díky rozšířené podpoře různých cloudů a aplikací

 • Rozšířená podpora služeb AWS: vRealize Operations podstatným způsobem rozšiřuje podporu nejoblíbenějších nativních služeb AWS – celkem na 57 – a pomáhá tak zákazníkům do větší míry automatizovat a zjednodušovat provozování těchto služeb.
 • Vylepšená analýza nákladů u VMware Cloud na AWS: Umožní zákazníkům kalkulovat náklady na virtuální stroje (VM) a klastry v cloudu VMware Cloud na AWS na základě vyúčtování VMware Cloud na AWS. To zahrnuje tvorbu reportů a sledování možných úspor z uvolnění prostředků za vypnuté VM, nečinné VM, snímky VM, osamocené disky a nadměrné VM. Přibude také možnost vytvořit sjednocený přehledový panel zahrnující náklady na VMware Cloud na AWS a lokální prostředí VMware vSphere.
 • Vylepšená optimalizace toku nákladů: Tato významná aktualizace zákazníkům nabídne průvodce tokem nákladů, který jim pomůže zvýšit nákladovou efektivitu. Pomocí 10 nových přehledových panelů mohou zákazníci vizualizovat náklady a zlepšovat nákladové ukazatele jako návratnost investic, celkové náklady na vlastnictví, potenciální úspory a další.
 • Nová možnost plánování co-když v cloudu VMware na AWS: Nové funkce pro plánování kapacit cloudu VMware na AWS umožní zákazníkům prognózovat poptávku, plánovat budoucí potřeby kapacit a získávat užitečné informace. Mezi nové funkce bude patřit schopnost vyhodnocovat trendy využití kapacit, zjišťovat, za jak dlouho prostředky dojdou, a posuzovat finanční dopad přidávání nebo odebírání virtuálních strojů z existujících prostředí VMware Cloud na AWS.
 • Nová podpora open-source agenta Telegraf: Rozšíří možnosti monitorování provozu a výkonu aplikací na základě údajů získávaných pomocí zásuvných modulů pro agenta Telegraf. Zákazníci navíc budou moci aplikace sledovat všude – jak v prostředí VMware, tak na fyzickém hardwaru.

Optimalizovaná detekce aplikací a migrace s podporou strojového učení

vRealize Network Insight 6.2 a vRealize Network Insight Cloud poskytují ucelený přehled o síti na základě informací z různých datových zdrojů ve virtuální i fyzické infrastruktuře. vRealize Network Insight využívá strojové učení (ML) k detekci aplikací a nabízí funkce potvrzování a ověřování. Tím zákazníkům usnadňuje plánování, budování a správu komplexních sítí. Nové vydání obsahuje:

 • Zlepšený přehled o síti v prostředí VMware Cloud on AWS: Poskytne přehled o skupinách v rámci softwarově definovaných datových center a datových tocích AWS Transit Connect za účelem lepšího měření a optimalizace výkonu sítě.
 • VMware Cloud: Nové přehledy o síti pro Google Cloud VMware Engine a Azure VMware Solution umožní uživatelům lépe vyhodnocovat výkon aplikací v různých multicloudových prostředích.
 • Detekce aplikací založená na strojovém učení: Pomůže pracovníkům IT efektivně připravit migraci díky dynamickému seskupení virtuálních strojů v cloudu i v lokálním prostředí do aplikačních skupin a zjišťovat hranice aplikací. Toto vylepšení bude nově k dispozici zákazníkům vRealize Network Insight (lokální verze) a ve vylepšené podobě zákazníkům vRealize Network Insight Cloud (SaaS).
 • Vylepšená garance výkonu a ověřování: Vylepšuje použitelnost a škálovatelnost pro ověření obchodního záměru a umožňuje aktivnější fungování sítě.

Rozšíření vykazování nákladů na Microsoft Azure

CloudHealth je přední platforma pro správu multicloudu, která zjednodušuje finanční řízení a provoz a posiluje bezpečnost a compliance. CloudHealth FlexReports nyní podporuje smlouvy Microsoft Azure Enterprise Agreements (EA), takže zákazníci mohou k posouzení nákladů z různých pohledů a podle různých kritérií zvolit jak Azure EA, tak výkazy nákladů a využití AWS Cost and Usage Reports (CUR). CloudHealth také nově nabízí automatizovaná doporučení, kterými vylepšuje podporu plánů úspor AWS Savings Plans.. Vedle doporučení plánu úspor mohou zákazníci zkoumat různé úrovně závazků těchto plánů a zjišťovat, jak by fungovaly v jejich prostředí.

Rozšířená aktivní prevence vzniku problémů u VMware NSX-T, vSAN a jinde

VMware Skyline pomůže zákazníkům účinněji předcházet vzniku problémů novými aktivními zjištěními a doporučeními, vylepšenou funkcí asistenta záznamu událostí a rozšířenými e-mailovými upozorněními.

 • Nová aktivní zjištění a doporučení: Další zjištění a doporučení pro VMware vSAN, vSphere Virtual Volumes a NSX-T.
 • Vylepšená funkce asistenta záznamu událostí: Vylepšené uživatelské rozhraní usnadňuje automatizaci předávání záznamu událostí technické podpoře VMware a sledování segmentů u řady hostitelů a objektů zvolených pro daný přenos záznamů.
 • Vylepšená e-mailová upozornění: Zahrnutí ID a názvu organizace do emailových notifikací upozorňujících zákazníky na konkrétní organizace Skyline, které se v poslední době nepřihlásily.