Trendy

Virtuální realita a byznys

Jakub Špaček29.10.2018

Ve virtuální realitě nejsme omezováni limity skutečného světa, platí zde jiná pravidla – můžete se přesouvat z místa na místo a napříč časem jen mrknutím oka a prohlížet si objekty a místa, které bychom v reálném životě nespatřili. O zpopularizování této technologie se postaral zejména zábavní a herní průmysl, ale virtuální realita a rozšířená realita jsou také mocné nástroje podnikání. Pojďte prozkoumat ty nejzajímavější způsoby použití virtuální reality a možnosti, kudy se může ubírat v budoucnosti.

Dopad na všechny oblasti podnikání

V posledních třech letech se o novou vlnu zájmu o virtuální realitu zasadily zejména čtyři společnosti – HTC, Sony, Oculus VR a Samsung, které se zaměřily na dostupné systémy pro koncové uživatele a nabídly jim několik headsetů. Díky tomu zajistily, že se virtuální realita dostala do povědomí koncových uživatelů. Předpokládá se, že obchodní potenciál VR bude brzy masově využíván a dalece přesáhne její zábavní využití. Podle průzkumu společnosti Tractica přesáhnou do roku 2021 výdaje na komerční VR technologie 9 miliard dolarů.

Veškeré činnosti a procesy, které provádíme v souvislosti s obchodními aktivitami (zákaznický servis, marketing, účetnictví, HR, výroba…) lze simulovat ve virtuální realitě.

Když to zjednodušíme, lze úkoly, které můžeme ve VR provádět, rozdělit na dvě skupiny, jde buď o trenažér, nebo simulaci.

Trenažér

Pro účely tréninku virtuální realita nabízí možnost uměle vytvořit jakoukoliv situaci. Rostoucí úroveň grafiky přináší dosud nebývalý fotorealismus a dokáže mozek ošálit tak, že do jisté míry uvěří, že to, co vidí, je skutečné. Díky tomu lze sledovat, jak uživatel na některé podněty reaguje, jak se chová a tyto poznatky lze dále vyhodnocovat a učit se z nich. Skvělý příklad, jak takový VR trenažér vypadá, je Oculus VirtualSpeech, což je VR aplikace pomáhající zlepšit obchodní dovednosti a obsahuje například virtuální přípravy na pohovor, uživatel si může vyzkoušet prezentaci před velkým publikem a další, a to vše v realisticky vyhlížejícím prostředí.

Simulace

Takzvaná simulace je založená na tom, že je v prostředí virtuální reality možné provádět libovolné úkony bez fyzické přítomnosti nebo s omezeními, jež přinášejí fyzikální zákony reálného světa. Možnosti modelování a interakce se simulovanými objekty jsou ve virtuální realitě prakticky neomezené a je možné provádět simulace činností, které by ve skutečném světě nebyly možné.

Design a prototypování

Možnosti virtuální reality jsou skvěle využitelné ve výrobním průmyslu, kde VR umožňuje simulovat a testovat jakékoliv výrobní procesy, mechanismy i produkty. Lze připravit testy, které ověří spolehlivost a fungování výrobku za jakýchkoliv podmínek, a to mnohem efektivněji, rychleji a bezpečněji, než je běžnou praxí. Pochopitelně je zapotřebí počítat s pořizovacími i provozními náklady na VR systém a jeho obsluhu, ale to pravděpodobně do budoucna změní prodejní model VR-as-a-service, který je v současné době zajímavou obchodní příležitostí.

Úspora a nové možnosti

Využitím VR se dají ve výrobním průmyslu ušetřit miliony, protože už není zapotřebí vytvářet plnohodnotné a funkční prototypy různých produktů – vše je možné nasimulovat. Výsledek je natolik přesvědčivý, že se VR používá pro designování a prototypování i v leteckém průmyslu, přičemž Boeing i Airbus používají simulovaná digitální prostředí k návrhu a testování nových funkcí a modelů opravdu ve velkém.

Virtuální realitu si oblíbili také architekti, kteří k této technologii hromadně konvertují, neboť jim dává prakticky neomezené možnosti předvést hotové návrhy svým klientům, kteří si je mohou díky VR libovolně prozkoumat a projít ještě předtím, než bude vůbec kopnuto do země a položen základní kámen.

Zákazníci a VR

Díky virtuální realitě může každý provozovatel nebo prodejce efektivně přehodnotit, jak prezentuje své služby a zboží a nakolik jeho způsoby opravdu oslovují koncového zákazníka. A právě v oblasti zákaznického servisu a marketingu VR nabízí nové možnosti, jak zákazníky zaujmout, a může se stát cenným zdrojem důležité zpětné vazby a detailů zákaznického chování. Na rozdíl od interakcí ve skutečném světě je možné situace odehrávající se ve virtuálních prostředích analyzovat a vyhodnocovat.

Díky virtuální realitě není potřeba fyzicky budovat rozsáhlé showroomy – zákazníci také procházejí transformací a rychle se adaptují, technologiím se nevyhýbají a brzy bude standardem, že mnozí raději nasadí headset a prohlédnou si zboží virtuálně. Také ve virtuálním showroomu budou mít příležitost interakce s prodejním asistentem – ten bude virtuální reprezentací skutečného člověka nebo časem dojde k tomu, že bude čistě AI konstruktem operujícím nezávisle na přímé lidské kontrole. Virtuální showroomy už začínají objevovat i některé tuzemské firmy.

Virtuální prohlídky a nákupy jsou pohodlné také pro zákazníky – mohou si vyzkoušet nové auto, nábytek nebo kuchyňské vybavení z pohodlí domova. Reálné shoowroomy pravděpodobně úplně nezmizí, v některých případech přece jen zůstane nutnost zboží fyzicky vidět a cítit. Pro průzkum či rychlé zmapování trhu nebo přijetí nového produktu se stává z virtuální reality přesvědčivá alternativa k dosud používaným metodám.

Zdravotnictví, letectví, školství i policie

Pravděpodobně největší výhoda virtuální reality je, že když se věci nedaří, může uživatel jednoduše aplikaci vyresetovat a začít znovu, přičemž nikdo nepřišel k újmě.

Díky tomuto předpokladu je VR ideální pro zdravotnictví. Například chirurgové už mají možnost provádět simulovaně náročné operace, kde každičký detail rozhoduje o životě pacienta. Tyto simulace jsou díky možnostem skenování a vytváření 3D reprezentací, pro něž si bere vzory z reálného světa, velice přesvědčivé a realistické.

Zdravotníci a doktoři mohou zkoušet nové nástroje a procedury zcela bezpečně ve virtuálním prostředí. Výrobci zdravotnických nástrojů a vybavení zase mohou navrhnout ve VR prototyp, který takto lékaři otestují, čímž se výrobce dostane k cenné zpětné vazbě, jelikož bude moci vše detailně sledovat a vyhodnocovat. Na základě poznatků z VR testování bude pak moci výrobce své zařízení či nástroje vylepšit a upravit.

Když si vezmeme opět příklad z letectví, piloti spoléhají na sofistikované letecké simulátory už celá desetiletí. Letecký simulátor je ale nákladná a skutečně rozměrná záležitost (obvykle zabírá celou místnost). Také tato zařízená začínají být nahrazována dostupnějšími a skladnějšími VR řešeními. Piloti tak získávají mnohem lepší přístup k nejmodernějším simulátorům, takže mohou trénovat daleko častěji, a tím zvyšovat bezpečnost leteckého provozu.

Také pro vzdělávání skýtá virtuální realita značný potenciál, a to v mnoha ohledech. Například existují aplikace, pomocí kterých mají učitelé možnost vyzkoušet si své nervy ve třídě plné neukázněných studentů, což asi nebude ani rozeznatelné od jejich reálné zkušenosti. Ve virtuální třídě mohou nacvičovat a uzpůsobovat své metody výuky rušivému prostředí.

Policie v New Jersey má k dispozici VR systém, jenž jejím členům nabízí trénink různých scénářů – od rutinního řízení provozu až po přestřelku. Společnost, která tato řešení vyvinula, přidala také technologii, kdy uživatel dostane slabý elektrický šok, pokud někde pochybí. To rozšiřuje VR o další rozměr – strach. Ten by totiž přirozeně v podobných situacích policisté cítili. Podobné prvky se ale zatím testují, ale očekává se, že se virtuální realita bude postupně rozšiřovat i o možnosti simulovat další vjemy, nejen ty audiovizuální.

Virtuální realita jako služba

Ve srovnání s tradičními trenažéry a simulátory je dnešní VR mnohem levnější. Přesto se s ní pojí nemalé pořizovací náklady – je zapotřebí samotný VR systém, výkonná zařízení, na kterých poběží i někdo, kdo to vše bude spravovat a obsluhovat. Náklady ještě rostou, pokud nějaká společnost vyžaduje řešení na zakázku a chce kompletně nově navržená prostředí. A jelikož už se nám několikrát ověřilo, že peníze jsou pro všechny až na prvním místě, je zapotřebí přijít s cenově dostupnou variantou. Tou by se mohl stát model as-a-service (tedy „jako služba“). Začínají se rodit společnosti, nejčastěji technologické start-upy, které nabízejí kompletní VR služby – společnosti si od nich mohou pronajmout VR jednotky i nástroje pro tvorbu virtuálních prostředí a simulací. Není tedy zapotřebí, aby byly vynakládány nemalé investice do budování vlastní VR infrastruktury.

Marketingové agentury už nabízejí tvorbu virtuálních a interaktivních prezentací pro firmy a značky. Předpokládá se totiž, že využití VR bude hrát v marketingu stále významnější roli.

Realitní kanceláře, už i některé osvícené v České republice, nabízejí virtuální prohlídky objektů. Podobně nabízejí personální agentury také virtuální „tour“ po firmách, takže si potenciální zaměstnanci mohou projít celou firmu ještě, než tam začnou pracovat.

Právě rozvoj těchto služeb hraje významnou roli ve vývoji, směřování a nasazení virtuální reality v oblasti průmyslu, obchodu i zábavy. Marketing, výroba, obchod i zdravotnictví, školství nebo architektura jsou oblastmi, kterými bude virtuální realita v dohledné době rezonovat.

Budoucnost je virtuální

Pokud sledujete vývoj virtuální reality v posledních letech, můžete získat dojem, že poněkud stagnuje, ale není tomu tak, a to ani ve spotřebitelském segmentu. Podíváme-li se s odstupem větším než tři roky, je vidět, že došlo k obrovskému posunu ve vývoji i v nasazování. VR technologie se stále vyvíjejí a zkušenost, kterou můžeme prostřednictvím VR získat, se čím dál tím více přibližuje realitě. Velká očekávání má v souvislosti s VR také například stále oblíbenější eyeball-tracking, tedy technologie sledující pohyb očí – ta umožňuje interakci nebo aktivování různých prvků uvnitř simulace pohledem. Také se začíná experimentovat s aktivitou mozkových vln, tedy jde o to, že by bylo do budoucna ve virtuální realitě možné provádět změny a aktivity pouhou myšlenkou.

V současné době ještě virtuální realitu drží zpátky řada neduhů. Společně s rostoucí úrovní grafiky a nutnosti složitých výpočtů při vykreslování simulací jsou zapotřebí výkonné počítače, které VR řídí. Postupný přechod na samostatné headsety, které nebude nutné připojovat k řídícímu počítači, je tedy zcela logický vývoj. Už nyní jsou k dostání samostatné headsety, které zprostředkovávají přesvědčivý zážitek, jenž je příslibem do budoucna. Virtuální revoluce je v plném proudu stejně jako její pozvolná a přirozená adopce. Je docela dobře možné, že se stále větší podíl obchodních aktivit přesune do virtuální reality, a to dřív, než si většina z nás myslí.