Zprávy

Veřejnost vybírá nejchytřejší radnici

Organizátoři soutěže Chytrá radnice, v níž soutěží města a obce o to, které z nich nejlépe zavádí moderní technologie, dávají možnost hlasovat o jednotlivých soutěžních projektech i veřejnosti. Na webu www.chytra-radnice.cz se mohou lidé seznámit s projekty a následně je podpořit i svým hlasem. Každý může hlasovat pouze jednou, anketa se uzavře 29. září.

Do soutěže Chytrá radnice, kterou počátkem března vyhlásil Úřad vlády ČR ve spolupráci s Českou spořitelnou, společností O2 Czech Republic a agenturou DDeM, a která je největší svého druhu v Česku, je přihlášeno celkem 64 projektů. Jsou rozděleny do pěti soutěžních kategorií. Odborná porota z řad organizátorů, akademické obce i partnerů, které předsedá ekonom Pavel Kysilka, v současnosti vyhodnocuje projekty z hlediska originality, efektivity a celkového přínosu.

„Zavádění moderních technologií do řízení měst a obcí není samoúčelné – smysl má tehdy, když napomáhá efektivnějšímu provozu, anebo usnadňuje život občanů. Považuji proto za skvělé, že soutěž Chytrá radnice umožňuje občanům posoudit přínosy jednotlivých projektů a podpořit je svým hlasem. Bude zajímavé sledovat, jak se názory poroty prolnou s míněním širokého publika,“ řekl Pavel Kysilka.

Vyhlášení vítězů na galavečeru

Vítězové jednotlivých kategorií včetně držitele Ceny veřejnosti budou vyhlášeni na galavečeru v pražském Lichtenštejnském paláci 11. října. Hlavním cílem soutěže je vytvořit platformu pro vzájemné porovnání nápadů, projektů a chytrých řešení. Organizátoři chtějí rovněž zviditelnit aktivitu municipalit i soukromých subjektů realizující veřejné zakázky z oblasti Smart Cities a ocenit zavádění moderních technologií do každodenního života měst a obcí. Největší zastoupení v počtu přihlášených projektů má kategorie e-úřad, následuje životní prostředí, veřejná a individuální doprava a energetika. Tři kategorie jsou průřezové a jednou z nich je i Cena veřejnosti.

Copilot webinář Zažijte budoucnost práce