Zprávy

Je váš podnik připraven na GDPR?

Tiskárny umístěné v kanceláři jsou stejně zranitelné vůči útokům hackerů jako kterýkoli jiný počítač připojený k síti. Jak mohou společnosti této výzvě čelit a zajistit ochranu svých informací napříč celou řadou multifunkčních tiskáren (MFP)? Zde o nich uvádíme pět bezpečnostních faktů, jež vám mohou pomoci s provedením změn, jež vaše organizace potřebuje ke splnění požadavků nejnovějšího předpisu GDPR.

Certifikace dle Common Criteria

Zabezpečení dat je nezbytnou součástí zabezpečení MFP a tiskáren. Hledejte takové MFP, jež jsou vybaveny standardními a volitelnými bezpečnostními funkcemi ochrany dat přenášených či uložených v zařízení, případně se zaměřte na výrobce, jejichž sady zabezpečení splnily certifikaci dle Common Criteria a EAL4. Nová řada MFP se zaměřuje na hodnotu a bezpečnost s cílem pomoci našim zákazníkům s ochranou jejich dat a citlivých osobních údajů.

Šifrování a přepis dat

Pokud je povoleno šifrování dat, je používáno při komunikaci i pro data ještě před jejich zápisem do RAM a na pevný disk nebo SSD. Nezapomeňte se na tyto informace i na přepis dat, dotázat. Pevný disk kvalitní MFP typicky umožňuje až desetinásobný programovatelný přepis dat. Data se přepisují náhodnými čísly. Metodu přepisu dat lze také uživatelsky upravit dle bezpečnostních požadavků dané organizace.

Ukončení platnosti dat

Když se zařízení vyřazuje z provozu, nabízí zařízení od dobrých výrobců funkci ukončení platnosti dat, jež zajišťuje, že jsou veškerá důvěrná data přepsána ještě předtím, než zařízení opustí firmu.

Zabezpečení sítí

Vyberte si takové MFP, jež jsou vybaveny inteligentním síťovým rozhraním, v podstatě jde o „firewall“ schopný omezování přístupu na konkrétní počítače v síti dle jejich IP nebo MAC adresy a jenž může selektivně na každém ze zařízení povolit nebo zakázat jakýkoli protokol nebo port služeb.

Hledejte takového výrobce, jenž je uznáván jako jeden z inovátorů na poli zabezpečení a podniky i vládní organizace po celém světě na něj spoléhají ve smyslu zachování důvěrnosti dat a jejich ochrany před neoprávněným přístupem.

Ten správný software

Byl software, jenž bude používán na vaší MFP, navržen pro podniky pracující s citlivými daty? Dobré systémy nabízí funkci „Find-Me“ tisku, kde mohou uživatelé tisknout dokumenty ze kterékoli MFP zapojené do zabezpečené sítě, ale pouze tehdy, když jsou přímo u stroje. Funkce „Find-Me“ minimalizuje množství odpadu a v rušných kancelářích prokazatelně snižuje objem tisku o 20 %. To také znamená, že si uživatelé mohou zvolit, kdy a kde si přejí své dokumenty vytisknout, a citlivé dokumenty tak nezůstávají až do jejich odebrání nechráněné ve výstupních zásobnících tiskárny.