Trendy

V Evropě a USA se míra rozšíření internetu mezi obyvateli pohybuje kolem 90 %

Tagy:

Internet má významný vliv na to, jak se lidé učí, komunikují, podnikají a žijí svůj každodenní život. Význam internetu vzrostl zejména během pandemie, kdy mnoho podniků a vzdělávacích institucí přešlo na práci na dálku.

Podle údajů prezentovaných týmem Atlas VPN dosahuje v prvním čtvrtletí (Q1) roku 2022 celosvětová penetrace internetu 66 %. Severní Amerika a Evropa zůstávají jedinými regiony, kde se míra rozšíření internetu mezi obyvateli pohybuje kolem 90 %.

Údaje vycházejí z odhadů poskytnutých webovou stránkou Internet World Stats. Graf níže ukazuje celosvětové využívání internetu na základě počtu obyvatel a aktivních uživatelů internetu v jednotlivých regionech a zemích.

V míře rozšíření internetu na světě vede Severní Amerika s 93,4 %, zejména Spojené státy a Kanada. Obě země mají dobře rozvinutou internetovou infrastrukturu, která umožňuje snadný přístup. Celkem je v Severní Americe více než 347 milionů uživatelů internetu.

Evropa je na druhém místě v míře rozšíření, neboť 88,4 % Evropanů je uživateli internetu. Více než 743 milionů Evropanů je připojeno k celosvětové síti. Většina evropských zemí má vynikající internetovou infrastrukturu, která umožňuje lidem procházet web poměrně slušnou rychlostí.

V Latinské Americe a karibské oblasti je míra rozšíření internetu 80,4 %. V této oblasti žije přibližně 533 milionů uživatelů internetu. Navzdory vysokému procentuálnímu podílu má mnoho zemí latinskoamerického regionu nerovnoměrné pokrytí, které je spojeno s vysokými náklady na data a zařízení.

Země na Blízkém východě poskytují internet 76,4 % obyvatelům. Bohatší země, jako jsou Spojené arabské emiráty nebo Katar, mají téměř 100% míru rozšíření. Válkou zmítané země, jako je Sýrie nebo Jemen, se kvůli zničené infrastruktuře pohybují v mnohem menších číslech.

Oceánie a Austrálie mají míru rozšíření internetu 70,1 %. Zatímco v Austrálii a na Novém Zélandu je internet dostupný téměř 90 % obyvatel, mnoho tichomořských ostrovů do internetové infrastruktury neinvestovalo.

V Asii je míra rozšíření internetu 64,1 %. I když je toto procento pod světovým průměrem, Asie má největší počet obyvatel, téměř 2,8 miliardy uživatelů internetu. To představuje přibližně 53 % všech uživatelů internetu na světě. Největší podíl na tomto čísle mají Čína a Indie, které samy mají 1,7 miliardy uživatelů.

Nejnižší míru rozšíření internetu má Afrika, kde má přístup k celosvětové síti pouze 43,1 % obyvatel. V tomto regionu žije přibližně 601 milionů uživatelů internetu. Kromě toho se míra rozšíření internetu v Africe od roku 2000 zvýšila o 13 220 %.

Cenzura internetu

Navzdory celosvětově rostoucí míře rozšíření internetu zavádějí některé země internetová omezení. Lidé v těchto zemích sice mají přístup na web, ale vlády omezují, jaké informace mohou jejich občané vidět. Cenzura internetu je využívána jako nástroj k zavedení státní propagandy.

Čínská vláda zavedla cenzuru internetu třemi nařízeními v roce 1996. Státem vlastnění poskytovatelé internetových služeb blokují různé webové stránky, jako jsou Wikipedia, Google, YouTube atd. Tato cenzura výrazně omezuje svobodu tisku.

Po invazi na Ukrajinu jsou podobné metody cenzury zaváděny i v Rusku. Země se snaží „odklonit“ své občany od informací zvenčí tím, že zakazuje platformy sociálních médií a západní sdělovací prostředky a znemožňuje k nim přístup bez VPN.

Díky rostoucí míře rozšíření internetu je svět propojenější. Pro většinu lidí se stal nezbytností, která pomáhá komunikovat a vyhledávat informace. Internet však musí zůstat mimo vládní kontrolu a musí být otevřený všem, aby uživatelé internetu mohli využívat výhod, které přináší.

Zdroj: Atlas VPN