Byznys IT

Tři čtvrtiny českých IT manažerů by volily alternativu k M 365 nebo Google Workspace, kdyby tím firma ušetřila

Polovina českých firem vynakládá ročně za licence pro komunikační a kancelářské platformy částku do 100 tisíc korun, téměř třetina do půl milionu Kč.

Tagy:
redakce15.5.2024

Vysoká cena za licence pro využívání globálních komunikačních a kancelářských platforem vede IT manažery českých firem k hledání alternativních řešení. Z průzkumu agentury Ipsos pro společnost IceWarp vyplynulo, že tři čtvrtiny oslovených manažerů by se nerozpakovaly opustit Google Workspace nebo Microsoft 365, pokud by je alternativní služba s podobnými funkcemi vyšla levněji. Rozhodně by tak učinilo 21,4 % dotázaných, spíše by se pro takovou změnu vyslovilo 53,6 % respondentů. Průzkumu se ve dnech 26. až 30. dubna 2024 zúčastnilo 1050 respondentů ve věku 18 až 65 let z celé České republiky.

Věrnost velkým hráčům slibují jen 4 % respondentů

„Cenová politika globálních hráčů vede české firmy k úvahám, zda se nepoohlédnout po podobných řešeních, která by je vyšla výrazně levněji, jako je naše komunikační platforma IceWarp, která navíc nabízí vše v rámci jednoho okna internetového prohlížeče – správu dokumentů, e-mail, TeamChat, videokonference nebo pracovní plochu, která je přenosná ze zařízení do zařízení,“ říká Adam Paclt, generální ředitel společnosti IceWarp. Odchod od globálních hráčů a jejich platforem v průzkumu zcela vyloučilo pouze 3,7 % respondentů a další zhruba pětina (21,2 %) odpověděla, že by spíše zůstala u současných dodavatelů.

Změnu dodavatele komunikační platformy při výhodnější ceně by upřednostňovali spíše mladší IT manažeři. Nejčastěji tak odpovídali respondenti ve věku 18 až 26 let (28,4 %) a překvapivě spíše ženy (22,6 %) než muži (20,3 %). Ochota ke změně komunikační platformy roste neúměrně k dosaženému vzdělání. Rozhodně by ke změně za výhodnějších cenových podmínek přistoupili především respondenti s dokončeným základním vzděláním (31,9 %) a absolventi odborných učilišť (23 %). Z těch, co by se spíše klonili k této změně, pak převažovali lidé s vysokoškolským vzděláním (60,8 %). Z regionálního pohledu jsou nejochotnější určitě změnit dodavatele v tomto segmentu IT manažeři v Ústeckém (37,1 %) a Moravskoslezském kraji (29,7 %) a obecně spíše z měst nad 20 000 obyvatel.

IceWarp vyjde o polovinu až dvě třetiny levněji

Mírná nadpoloviční většina oslovených IT manažerů (51,2 %) odpověděla, že jejich firma ročně utrácí za licence pro komunikační a kancelářské platformy částku do 100 tisíc korun. Téměř třetina (31 %) pak sumu do půl milionu korun ročně. Desetina (10,2 %) do milionu Kč a necelých 8 % částku nad milion korun ročně. Nejvíce v tomto smyslu utrácí firmy v Praze (nad milion korun ročně uvedlo 11,1 % respondentů), nejméně v Jihočeském kraji (částku do 100 tisíc korun ročně uvedlo 60,3 % dotazovaných). Platí také, že pokud firma sídlí v menší obci nebo městě, vynakládá na licence menší částku než společnosti z velkých měst.

Čistě česká komunikační a kancelářská platforma IceWarp, která má po celém světě na 50 milionů uživatelů, nabízí stejné funkce jako globální hráči za polovinu až třetinu ceny. Zároveň nechává zákazníkům vybrat, které funkce chtějí využívat a jenom za ně si pak účtuje licenční poplatky. Velké cenové srovnání IceWarpu s největšími světovými hráči naleznete zde.

Zdroj: IceWarp