Zprávy

Trendy 2021 pro bezpečnostní kamery: Aplikace umělé inteligence a hluboké učení

Jaké trendy se objevují v oblasti bezpečnosti? Panasonic přináší výhled na rok 2021.

Bezpečnostní videokamery představují inteligentní technologii, která díky umělé inteligenci (AI) pomáhá v rozvoji firmám i společnosti jako takové. V kontextu pandemie lze aplikace hlubokého učení efektivně využívat pro rutinní organizační úkoly. V roce 2021 očekáváme nástup takzvané hyperautomatizace, i v této oblasti podpoří bezpečnostní kamery plnění základních činností. Mezi další trendy v oblasti bezpečnostních kamer pro rok 2021 patří:

Předvídavá technologie

Brzy bude úkolem bezpečnostních kamer předpovídat chování zaznamenaných subjektů a upozorňovat na potenciální nebezpečné situace. Reaktivní funkce se odsunou na druhou kolej. Kamery již nebudou jen pasivními pomocníky ostrahy, ale aktivními rádci. Zaměstnanci ostrahy se budou moct soustředit na činnosti, které se bez lidské přítomnosti neobejdou.

Rozpoznávání obličeje a vzorce chování

Informace o chování lidí na veřejných prostranstvích jsou pro plánování infrastruktury a veřejnou bezpečnost stále důležitější. Inteligentní kamery hrají zásadní roli při sběru dat. Například pomocí technologie rozpoznávání obličeje. Řešení Panasonic už umí spolehlivě identifikovat tváře, a to i když lidé nosí sluneční brýle, pokrývky hlavy nebo roušku případně pokud odvracejí obličej od kamery.

Umělá inteligence a hluboké učení

Aplikace hlubokého učení mohou maloobchodníci používat například ke zlepšení zákaznické zkušenosti. Městské samosprávy je využijí při monitorování provozu a při správě inteligentních parkovacích systémů. K monitorování a zajišťování bezpečnosti je využívají i organizátoři velkých akcí nebo správci dopravních uzlů a dálnic. Síťové kamery Panasonic řady i-PRO X s integrovanými funkcemi AI jsou pro novou generaci inteligentních aplikací ideální. Důležitou roli hraje technologie detekce pohybu pomocí umělé inteligence. Ta rozpoznává, zda jsou zaznamenané objekty lidé nebo vozidla, a umí dokonce rozlišovat mezi automobily, nákladními automobily, motocykly a jízdními koly. Lze ji také použít k detekci vloupání, podezřelého chování lidí a skupin a směru pohybu předmětů – například v jednosměrných ulicích.

Progresivní automatizace

Mnoho firem se v dnešní době snaží automatizovat maximum svých obchodních i IT procesů. Technologie jako umělá inteligence, strojové učení, robotická automatizace procesů (RPA) a inteligentní obchodní software získají na důležitosti – a budou společně růst ještě více než dříve. Tento trend je patrný také v oblasti bezpečnostních kamer. Stávají se ještě optimalizovanějšími řešeními, která zachycují a analyzují scénáře za součinnosti minimálního počtu personálu.

Ochrana životního prostředí a udržitelnost

Na jedné straně je kladen větší důraz na vysoce kvalitní a férové ​​výrobky, které díky své dlouhé životnosti šetří zdroje, ale také šetří peníze. A na druhou stranu kamery s umělou inteligencí mohou okamžitě pomoci chránit životní prostředí. Mohou například identifikovat pytláky v přírodních rezervacích, odhalit vytváření skládky a nahlásit padlé stromy nebo výskyt požáru.

Řízení pandemie

Aplikace hlubokého učení lze použít zejména pro organizační úkoly v kontextu současné pandemie, jako monitoring dodržování rozestupů nebo nošení roušek. Jsou také užitečné v nemocnicích, zvláště když je personál přetížen. Aplikace například pozná, když pacient spadne a potřebuje pomoc. AI-motor umožňuje spouštění alarmů na základě předdefinovaných parametrů s vyšší přesností než kdykoli předtím, například když se události vyskytnou jinak, než se očekávalo, nebo se odchylují od normálu. V budoucnu bude možné propojit záznam z kamery se zvukovým záznamem. Kamera pozná, když se shromáždí dav nebo se rozdělí, protože zazní rána.