Trendy

Trend v podobě home office: Pro koho je vhodný?

Přestože oblíbenost home workingu neustále roste, ne každému tato volnější pracovní alternativa vyhovuje. Zaměstnanci a podnikatelé s home office se musí vypořádat s celou řadou faktorů, a to včetně prokrastinace, rušivých elementů nebo horší dostupností svých kolegů. Jak vlastně vypadá situace s home office v České republice a co je nutné pro zvládání této formy zaměstnání?

Home office patří mezi nejžádanější pracovní benefity dnešní doby. Tento trend jde ruku v ruce s rozvojem alternativních forem zaměstnání, které práci z domova částečně či plně umožňují. Přestože popularita home office globálně stoupá, na českých statistikách se to podepsalo jen okrajově.

Z analytického projektu Evropa v datech z roku 2019 se dozvídáme, že home office běžně využívá pouze 4 % Čechů, což dělá zhruba 206 tisíc lidí. Po bližším zkoumáme rovněž zjistíme, že se z největší části jedná o živnostníky, kteří v průzkumu získali necelých 37 %. Nicméně ve srovnání s dalšími zeměmi EU, co se frekvence home office týče, se ocitáme těsně pod průměrem, který činí 5 %. Na vrcholu žebříčku se naopak drží Nizozemsko, ve kterém pracuje formou home office až 14 % lidí.

Proč zrovna home office?

Pracovat ze své oblíbené kavárny, chalupy nebo pohodlí vlastního domova je sen mnoha zaměstnanců. Home office umožňuje větší svobodu, flexibilitu a možnost sestavení vlastního pracovního rozvrhu. Nicméně i přes tyto nezměrné výhody je nutno brát v potaz také obrácenou stranu mince. Forma home office na zaměstnance klade mnohem větší nároky na time management a vlastní disciplínu, což zkrátka někomu nemusí vyhovovat. Pro koho se tedy home office hodí a kdo by se mu měl obkloukem vyhnout?

Home office jedině pro ty, kteří:

  • Mají sebedisciplínu pod palcem

Žádný šéf a tolik potenciálních rozptýlení okolo. Tendence sklouznout k surfování po internetu, hraní her, projíždění sociálních sítí zde začíná rapidně narůstat, a ne všichni se jí umí efektivně ubránit. Navíc je to jedna z ukázkových situací, které se vám v kanceláři jen tak nestanou – nadřízený je obvykle poblíž a času na prokrastinaci mnoho nezbývá. Home office by si tak měli brát pouze ti, kteří dokážou výše zmíněným lákadlům odolávat a jsou schopni podávat skvělé výkony i bez dohledu či přesného časového rozvrhu.

  • Dokážou plánovat

Kromě sebedisciplíny je více než důležitá schopnost plánování. Díky tomu, že už nemáte žádný fixní rozvrh, je potřeba dobře si rozvrhnout své pracovní úkoly a zkorigovat je s dalšími podstatnými faktory, jež mají vliv na koncentraci a produktivitu. Pokud jsou práci odvádíte přímo z domova je nutné počítat s příchodem dalších členů rodiny nebo práci skloubit s příchodem návštěvy. Je také dobré zohlednit pracovní dobu svých kolegů, zvlášť když s nimi potřebujete na něčem spolupracovat.

  • Umí efektivně komunikovat

Home office mimo jiné také prověří schopnosti komunikace, která je při této pracovní formě naprosto klíčová. Zatímco v kanceláři můžete kdykoliv zajít za kolegou a zeptat se na dodatečné informace, u home office to možné není. Přestože moderní technologie umožňují efektivní kanály komunikace, delší odezva spolupracovníků se může přímo odrazit na pracovní prodlevě a nižší produktivitě. Při home office by člověk měl být samostatný a zvládnout řešit většinu záležitostí bez pomoci druhých.

Dosahovat špičkových výkonů při práci z domova nemusí být tak jednoduché, jak se zpočátku může zdát. Zatímco je home office hodnocen jako jeden z TOP 5 pracovních benefitů, málo lidí si uvědomuje jak velká míra sebekázně a schopnosti time managementu je k tomu zapotřebí. Nicméně rostoucí trend mezinárodních a externích spoluprací jednoznačně povede k tomu, že se procento pracující na home office výrazně zvýší.

Autor textu: Petra Pruden