Trendy

Téměř polovina IT profesionálů se domnívá, že umělá inteligence představuje pro lidstvo hrozbu

Umělá inteligence (AI) je nám blíž než kdykoli předtím. Tato technologie se prosazuje nejen mezi podniky, které využívají AI k automatizaci úkolů a vytváření strategií kybernetické bezpečnosti, ale je trendem i mezi běžnými lidmi. Může však AI představovat hrozbu pro lidstvo?

Podle údajů prezentovaných týmem Atlas VPN se 49 % IT profesionálů domnívá, že inovace v oblasti AI představují pro lidstvo existenční hrozbu. Navzdory tomu mnoho dalších odborníků považuje AI spíše za společníka, který pomáhá s různými úkoly, než za budoucího nepřítele.

Údaje vycházejí ze zprávy The 2023 State of IT společnosti Spiceworks Ziff Davis o rozpočtech na IT a technologických trendech. V rámci výzkumu bylo v červnu 2022 dotazováno více než 1 400 IT profesionálů zastupujících společnosti v Severní Americe, Evropě, Asii a Latinské Americe, aby získali přehled o tom, jak organizace plánují investovat do technologií.

Téměř tři ze čtyř (74 %) IT profesionálů si myslí, že umělá inteligence zautomatizuje úkoly a umožní více času zaměřit se na strategické iniciativy. Díky automatizaci rutinních úkolů a pomoci při analýze velkého množství dat může technologie AI pomoci lidem ušetřit čas při práci na věcech vyžadujících lidskou interakci.

Přibližně dvě třetiny (67 %) IT profesionálů se domnívají, že AI bude v příštích letech kritickým prvkem jejich obchodní strategie. Tři z pěti (62 %) odborníků navíc očekávají, že v příštích pěti letech budou pracovat společně s inteligentními roboty nebo stroji.

Na druhou stranu se někteří odborníci domnívají, že AI může způsobit i škody, protože 55 % se domnívá, že AI způsobí velké problémy s ochranou osobních údajů. AI při zpracování využívá obrovské množství dat, z nichž některá mohou obsahovat citlivé osobní údaje. Některé z těchto údajů by mohly být na základě analýzy použity k identifikaci osoby.

Přibližně polovina IT odborníků se domnívá, že AI ohrozí pracovní místa v IT a že inovace v oblasti AI představují pro lidstvo existenční hrozbu. Nicméně většina odborníků očekává více pozitivních případů využití AI.

Mnoho podniků již využívá umělou inteligenci k mnoha různým úkolům. Používají tuto technologii k analýze souborů dat, předvídání chování zákazníků, simulaci lidského rozhodování a kategorizaci velkých a složitých objemů informací.

V příštích dvou letech plánuje 45 % IT profesionálů využívat AI pro analýzu dat. Dále 41 % odborníků uvažuje o využití AI pro automatizaci. Také v příštích letech bude AI využívána k odhalování a odvracení bezpečnostních narušení a podvodů ve 40 % dotázaných odborných společností.

Každý třetí (34 %) IT odborník plánuje využít AI pro strojové učení. Další třetina (31 %) odborníků se domnívá, že jejich společnost využije AI pro přenos a křížové porovnávání dat. Kromě toho 29 % odborníků vidí v příštích dvou letech pomoc AI při analýze webu a sociálních médií a při zpracování přirozeného jazyka.

Čtvrtina (25 %) IT odborníků bude AI využívat pro hluboké učení. Dále si 23 % odborníků myslí, že AI pomůže marketingovým týmům s personalizovanou reklamou a zasíláním zpráv. A konečně 19 % IT specialistů plánuje využít AI v robotice.

Dnešní AI může být pro podniky přínosem, protože jim usnadní různé úkoly. To však nezaručuje, že je vždy pozitivní. AI je nástroj s potenciálně škodlivými důsledky, pokud se používá v nesprávných rukou. Přesto se zdá nepravděpodobné, že by v blízké budoucnosti představovala pro lidstvo existenční hrozbu.

Zdroj: Atlas VPN