Trendy

Technologické trendy pro rok 2020 v oblasti správy dat

V průběhu roku 2019 měly technologie i nadále transformativní vliv na firmy a komunity. Byl to rok rychlého rozvoje, od prvních využití technologie 5G ve firmách až po pochopení způsobu práce s umělou inteligencí (AI).Zde jsou některé z hlavních technologických trendů, o které budou firmy v nadcházejícím roce zajímat a budou se na ně chtít připravit.

Z pohledu informačních technologií jsme svědky dvou hlavních trendů, které budou pokračovat i v roce 2020. První ukazuje, že lokální a veřejný cloud budou stále více ve vzájemné rovnováze. Cloud se stává novým standardem nasazení, kdy 85 % firem se dnes označuje za převážně hybridně-cloudové nebo vícecloudové. S tím souvisejí i problémy kyberbezpečnosti a ochrany dat, které jsou i nadále nejzásadnější starostí pracovníků zodpovědných za rozhodnutí v oblasti IT. V roce 2020 budou kybernetické hrozby spíše narůstat než klesat, firmy proto musejí zajistit 100% možnost obnovy kritických firemních dat.

Využívání kontejnerů bude stále běžnějším jevem

V roce 2020 povede využití kontejnerů k rychlejší produkci softwaru prostřednictvím robustnějších možností přístupu DevOps a systém Kubernetes upevní své postavení jako orchestrační platformy pro kontejnery. Obliba nasazování kontejnerů, resp. „kontejnerizace“, vychází ze dvou faktů – z rychlosti a jednoduchosti. Trend směřující k více cloudům znamená, že firmy potřebují přenositelnost dat mezi různými cloudy – především velkými poskytovateli jako AWS, Microsoft Azure a Google Cloud. Agentura 451 Research odhaduje, že velikost trhu s technologiemi aplikačních kontejnerů dosáhne do roku 2022 až 4,3 miliardy dolarů a v roce 2020 bude stále více firem vnímat kontejnery jako nedílnou součást své IT strategie.

Správa cloudových dat zvýší mobilitu a přenositelnost informací

Firmy budou v roce 2020 usilovat o cloudovou správu dat s cílem zajistit dostupnost informací napříč všemi úložnými systémy. V hybridním a vícecloudovém prostředí musejí být data flexibilní a možnosti cloudové správy v oblasti zvyšování mobility a přenositelnosti dat jsou důvodem, proč se tato technologie stala samostatným odvětvím. Zpráva společnosti Veeam o správě cloudových dat v roce 2019 zjistila, že se jednotlivé organizace rozhodly v letošním roce za nasazení technologií pro cloudovou správu dat utratit v průměru 41 milionů dolarů. Firmy trvale hledají nové způsoby, jak zvýšit přenositelnost dat v rámci svých organizací, aby mohly plnit měnící se očekávání zákazníků. Vizi „vaše data, kdykoli a kdekoli je potřebujete“ lze naplnit pouze prostřednictvím robustní strategie pro cloudovou správu dat, a proto její význam v průběhu dalšího roku dále poroste.

Úspěšné a rychlé zálohování ustupuje úspěchu a rychlosti obnovy

Smlouvy o úrovni služeb (SLA) pro dostupnost dat a s tím související očekávání v průběhu následujících 12 měsíců porostou. Oproti tomu limit pro dobu odstávky nebo nedostupnost služeb bude i nadále klesat. Z toho důvodu se důraz přesunuje z procesu zálohování k fázi obnovy. Zálohování bývalo náročné, pracné a nákladné. Rychlejší sítě, cílená zálohovací zařízení, zlepšené procesy pořizování dat a možnosti automatizace proces zálohování urychlily. Podle zprávy společnosti Veeam o správě cloudových dat v roce 2019 téměř jedna třetina (29 %) firem v současnosti trvale zálohuje a replikuje aplikace s vysokou prioritou. Hlavním problémem firem nyní je, aby byla data 100% obnovitelná a aby byla plná obnova možná během několika minut. Kromě klidu, který tento proces přináší v oblasti zajištění dostupnosti dat, lze plnohodnotný doplněk zálohování dat využít pro výzkumné, vývojářské a testovací účely. Takto využitá data pomáhají firmě provádět plně informovaná rozhodnutí týkající se digitální transformace a akceleračních firemních strategií.

Vše přechází k softwarově definované podobě

Firmy budou i nadále volit a využívat úložné technologie a hardware, které jejich organizacím nejlépe vyhovují, ale správa datových center bude ještě více otázkou softwaru. Ruční přidělování informační infrastruktury rychle mizí a infrastruktura jako kód (Infrastructure as Code, IaC) bude i nadále rychle pronikat do všeobecného povědomí. Softwarově definované přístupy, například IaC a Cloud-Native – tedy strategie, která nativně využívá služby a infrastrukturu od poskytovatelů cloudové výpočetní kapacity – však nejsou jen otázkou nákladů. Automatické replikační procesy a využívání veřejného cloudu nabízejí přesnost, pružnost a škálovatelnost, což organizacím umožňuje rychle a snadno nasazovat aplikace. Podle zprávy společnosti Veeam o správě cloudových dat v roce 2019 více než tři čtvrtiny (77 %) organizací používají software jako službu (SaaS) a softwarově definovaný přístup k datům hraje v současnosti významnou roli ve velké většině firem.

Organizace budou zálohovací řešení nahrazovat, nikoli obnovovat

V roce 2020 bude nabývat na síle trend směrem k nahrazování zálohovacích technologií na úkor rozšiřování. Firmy budou dávat přednost jednoduchosti, flexibilitě a spolehlivosti řešení pro kontinuitu podnikání, jelikož stále vzrůstá potřeba urychlit nasazování technologií. Podle zprávy společnosti Veeam o správě cloudových dat v roce 2019 organizace sdělují, že v nich došlo průměrně k pěti neplánovaným výpadkům v průběhu posledních 12 měsíců. Obavy o schopnost starších dodavatelů zaručit dostupnost dat vedou firmy k výměnám celých řešení pro zálohování a obnovu namísto rozšiřování o dodatečná zálohovací řešení určená ke spolupráci se staršími nástroji. Faktory, které způsobují odklon od záplatování a modernizace zálohovacích řešení k jejich kompletní výměně, zahrnují náklady na údržbu, absenci virtualizačních a cloudových možností a nedostatky související s rychlostí přístupu k datům a jednoduchou správou. Nový začátek dává firmám klid, neboť vědí, že mají správné řešení, které vždy uspokojí potřeby uživatelů.

Všechny aplikace budou mít zásadní význam pro firemní cíle

Počet aplikací, které firmy klasifikují jako kritické pro naplnění své mise, bude v roce 2020 stoupat. Zpráva společnosti Veeam o správě cloudových dat pro rok 2019 zjistila, že osoby rozhodující o IT mohou v průměru tolerovat nejvýše dvouhodinový výpadek kritických aplikací. Ale u kterých aplikací si může firma skutečně dovolit tak dlouhou nedostupnost? Výpadky aplikací stojí organizace na celém světě každoročně celkem 20,1 milionu dolarů na ztrátě výnosů a produktivity a ztráta dat z kritických aplikací stojí v průměru 102 450 dolarů na hodinu. Pravdou je, že dnes je již každá aplikace kritická.