Zprávy

Stane se rakouský Linec prvním „chytrým městem“?

Tyto senzory budou měřit například okolní teplotu, vlhkost či míru znečištění a hluku. Takto sesbíraná data budou zpracována v kontrolním centru a umožní nejenom zjistit aktuální situaci, ale stanou se základem pro dlouhodobou analýzu.

Společné Memorandum o porozumění podepsali starosta Lince Klaus Luger a viceprezident společnosti Cisco Michael Ganser. Na realizaci se bude podílet i telekomunikační společnost LINZ AG, která se společností Cisco již dříve v Linci spolupracovala na projektu chytré veřejné dopravy. Dva nově oznámené projekty jsou součástí plánu Innovation Roadmap Linz. Město si od něj slibuje, že se stane inovačním centrem Rakouska a udrží tak vysoký standard životní úrovně svých obyvatel.

„Vzhledem ke své geografické lokalitě a velikosti je Linec zajímavým příkladem pro česká města. Inspirovat se mohou také v postupu, který město zvolilo ve své cestě k chytrému městu. Do jednotné platformy postupně přidává další a další projekty. Díky tomu může Linec efektivněji využít sesbíraná data ke zlepšení životní úrovně svých obyvatel,“ uvedl technický ředitel společnosti Cisco Pavel Křižanovský.

Bezpečná infrastruktura – základní stavební kámen

Srdcem chytrého města je síťová infrastruktura, která umožňuje pokročilou analytiku dat v reálném čase a na základě jejich vyhodnocení automaticky spustí předem nastavené kroky. Městská infrastruktura tak může být mnohem efektivnější. Linec nasadil platformu City Digital Platform od společnosti Cisco, kterou dnes využívá například dánské hlavní město Kodaň nebo chorvatský Dubrovník. Díky ní může město využívat nejenom nejmodernější analytiku dat, ale zároveň mít jistotu maximální bezpečnosti dat, která jsou automaticky šifrována už v senzorech. Výhodou řešení je také centralizovaná správa všech připojených zařízení chytrého města.

Linec na cestě k chytrému městu

Plánování a realizace dvou projektů bude uskutečněna společnostmi Cisco a Linz AG, které už dříve v Linci spolupracovaly na projektu chytrých tramvají. Tato optimalizace veřejné dopravy je ve světě považována za jeden z nejlepších příkladů projektů chytrého města a město Linec díky ní dokázalo snížit emise oxidu uhličitého. Nasazení chytrého osvětlení a senzorů pro sběr a analýzu dat o životním prostředí proběhne už v letošním roce. K tomuto účelu bude vybrána pozemní komunikace s vysokou frekvencí vozidel a chodců.