Zprávy

Springtide Ventures a Rockaway vstupují do českého startupu ThreatMark

Tagy:

Oba investoři chtějí posílit společnost ThreatMark nejen finančně, ale také v oblasti know-how, podílet se na řízení firmy a pomáhat se vstupem do dalších zemí Evropy, USA a na asijský trh.

ThreatMark byl založen před dvěma lety v Brně jako specializovaná laboratoř zaměřující se na vývoj řešení na ochranu proti kyberútokům a podvodům v online prostředí. Zaměření firmy je reakcí na stále nedostatečnou úroveň bezpečnosti online aplikací a zejména neřešenou otázku bezpečnosti jejich uživatelů. Kromě vývoje vlastních bezpečnostních řešení se společnost zabývá také výzkumem v oblasti detekce malwaru, umělé inteligence a behaviorální biometrie a aplikacemi těchto poznatků v produkčním prostředí zejména bankovních zákazníků.

Systém, který ThreatMark vyvinul, svou robustností konkuruje zavedeným značkám na trhu fraud detection a díky inovativnímu přístupu umožňuje rychlou integraci. Řešení kombinuje stovky parametrů vypovídajících o chování klienta při podávání online žádosti o nový účet, u přihlašovacího procesu a při práci klienta s účtem. Analyzuje chování uživatele při interakci s aplikací a zařízením, parametry připojení, ale i samotné aktivity a jejich kontext. Predikuje tak rizikové operace, odhaluje útoky hackerů na platební systémy a zabraňuje neoprávněnému přístupu k on-line účtům jak v mobilních, tak i ve webových aplikacích. Bankám pomáhá splnit legislativní požadavky plynoucí z normy PSD2.

Popularita i v zahraničí

V současné době je ThreatMark aktivní ve Velké Británii, Polsku, Česku a na Slovensku.V samotném počátku pomáhala firmě Threatmark na svět česká IT skupina Cleverlance Group v roli „seed investora“, který poskytl společnosti nezbytný startovací kapitál a přístup na trh zákazníků v Čechách a na Slovensku pomocí své dceřiné společnosti AEC, a.s. Ta se stala pro ThreatMark systémovým integrátorem s vazbami na své dlouhodobé zákazníky ve finančním sektoru. Cleverlance i nadále zůstává podílníkem v projektu.

„ThreatMark vyvinul systém, který velmi efektivně detekuje celé spektrum podvodů a aktuálních útoků v online aplikacích. Produkt svou robustností konkuruje zavedeným značkám na trhu fraud detection a díky inovativnímu přístupu umožňuje rychlou integraci do prostředí,“ uvedl ředitel partnerské společnosti AEC a spoluzakladatel společnosti ThreatMark Tomáš Strýček.

Vstupem do tohoto českého startupu navazuje fond Springtide Ventures na svou strategii zaměřenou na investice do společností ve střední Evropě a Izraeli, jež mají potenciál působit globálně a proniknout na vyspělé trhy především v USA a EU. I v tomto případě chce stavět na přirozených výhodách: velikosti a zázemí skupiny KKCG, sídle v srdci Evropy, expertíze v oblasti IT a na zkušenostech s expanzí na globální trhy a efektivní řízení společnosti.

„Společnost ThreatMark je pro nás zajímavá svými produkty i trhem, na který míří. Útoky na služby vyžadující on-line přihlášení narůstají každým rokem co do četnosti, rozsahu i závažnosti. Např. jen ve Velké Británii bylo v roce 2014 z on-line účtů odcizeno 200 milionů dolarů a o rok později již o čtvrtinu více. Velká část útoků přitom často zůstává dlouhou dobu neodhalena i díky jejich stále vzrůstající sofistikovanosti,“ řekl Marek Jablonský, výkonný ředitel Springtide Ventures.

„Získání venture kapitálu je pro většinu startupů vysněná meta. Nám se ji podařilo dosáhnout, za což vděčíme enormnímu nasazení i kvalitě celého týmu ThreatMark. Nově získané prostředky, ale i zkušenosti silných partnerů nám umožní nejen akcelerovat rozvoj produktu, ale především významně posílit obchodní aktivity na zahraničních trzích,“ dodává Michal Tresner, výkonný ředitel a jeden ze zakladatelů ThreatMark s.r.o.

Pro investiční skupinu Rockaway jde o rozšíření jejího startupového portfolia v rámci divize Rockaway Ventures. Ke vstupu do společnosti ThreatMark ji přesvědčil silný technický tým a unikátní řešení s možností globálního škálování. Za transakci byla zodpovědná Andrea Lauren, která se v roli investičního partnera v Rockaway specializuje na Fintech a vedení skupiny rozšířila teprve nedávno.