Trendy

Současné kanceláře a pracoviště jsou stále více home office friendly

Pracovní prostředí prochází turbulentními změnami. Ne všude lidé sedí denně v kanceláři, efektivně se využívá homeoffice a vzdálená práce.

redakce21.8.2023

Zázemí pro spolupráci je pro firmy stále klíčové.  Jak mají na základě nejnovějších zkušeností kanceláře a prostory pro spolupráci vypadat? Co se aktuálně zaměstnavatelům a správcům kancelářských budov osvědčuje? 

Prostory a vybavení přizpůsobené pro spolupráci s home office

Práce formou home office je dnes již běžnou realitou. A firemní kanceláře musí tento fakt odrážet. „Základem efektivní práce je vhodné technologické vybavení jak v kanceláři, zasedačce ale i v domácí kanceláři. To umožní spolupracovníkům nejen otevřít si svou pracovní plochu kdekoli, ale také se odkudkoli připojit k online setkání bez komplikací, rychle a jednoduše,“ řekl Michal Černý ze společnosti Audiopro.

Překážkou efektivního pracovního prostředí jsou často chybějící vybavení nebo chytré technologie. Právě ty, ale pomáhají eliminovat problémy plynoucí ze vzdálené práce. Jednou z nutností hybridní práce je možnost plnohodnotného připojení se k jednání odkudkoli, bez komplikací, nutné IT podpory a ohledu na používanou platformu. Zároveň při jednání je vhodné mít pohodlné sdílení pracovní plochy pro všechny členy týmu, aby všichni mohli sledovat aktuální prezentaci či práci v reálném čase. 

„Vzhledem k tomu, že naši zaměstnanci pracují z více kanceláří včetně logistického a distribučního centra a část z nich někdy na home office, bylo pro nás nezbytné investovat do sofistikovaného hardwarového i softwarového vybavení pro efektivní společnou týmovou práci. A toto rozhodnutí hodnotíme pozitivně, i přes komunikaci z různých pracovišť, je naše efektivita i přímočarost práce na vynikající úrovni,“ uvedl Ruslan Skopal, CEO a spolumajitel Trenýrkárna.cz.

Trend huddle rooms

Firmy v současné době potřebují kromě reprezentativní zasedačky pro schůzky i jiné prostory vybavené pro spolupráci týmů. Může jít o tzv. huddle rooms, neformální prostory připomínající spíše obývací pokoj, relaxační zónu, nebo ostrovní řešení, k nimž se mohou zaměstnanci sesednout v rámci větší pracovní místnosti. „Prostorová řešení jsou různá podle potřeb a kultury společnosti, ale jedno je společné – vybavení kvalitními technologiemi pro spolupráci. Tak, aby bylo možné bez technických problémů komunikovat online se vzdálenými účastníky schůzky, sdílet s nimi informace, a to vše v zabezpečeném systému,“ řekl Michal Černý ze společnosti Audiopro.

Šikovné detaily pak mohou pomoci vytáhnout vybavení každého prostoru na vyšší úroveň. Například speciální kamera Kaptivo pro online snímání a sdílení, která promění pomocí systému počítačového vidění na bázi AI běžnou bílou tabuli na inteligentní nástroj pro on-line spolupráci. Ta umožní živé sdílení týmové práce na tabuli v reálném čase, bez limitů špatného výhledu či dalších omezení, protože snímaný obraz se přenáší rovnou na obrazovku připojených účastníků, a to i vzdálených.

Se stále modernějšími technologiemi a příklonem k hybridní práci je však nutné, aby zaměstnanci dokázali s těmito novinkami pracovat. „Pravidelné vzdělávání v oblasti IT bylo pro zaměstnance vždy důležité, ale v posledních několika letech s rychlostí technologického vývoje toto platí dvojnásob. A to nemluvíme již dávno jen o dobré znalosti MS 365, ale také o ovládání základních druhů videokonferencí či nástrojů pro spolupráci,“ řekl Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy GOPAS.

Pohoda zaměstnanců a duševní zdraví na pracovišti

Důležitost pohody zaměstnanců a duševního zdraví na pracovišti je zásadní. Cílem je chránit a posilovat zdraví a bezpečnost všech zaměstnanců. Prostory kanceláří by z tohoto úhlu pohledu měly splňovat nároky na účelnost a pohodu – mezi vysoce hodnocenými pracovními prostory teď bodují zejména takové, které připomínají spíš útulný domov či kavárnu než místo zaměřené na podávání výkonů. 

Trendem je zařizování flexibilnějších prostor, odklon od stabilně obsazených kanceláří, zřizování míst pro klidnou soustředěnou práci a zvětšování sdíleného prostoru. Ten je ale vybavován tak, aby umožňoval dodržení dostatečné vzdálenosti přítomných lidí a podporoval kreativní spolupráci.

„V moderních kancelářských budovách se vedle klasických zasedacích místností stále častěji objevují odpočinkové zóny nebo salonky s pohodlnými pohovkami a křesly, spoustou živých květin, připomínající domácí pohodlí, kde je možné nejen odpočívat, ale i v odlehčené atmosféře jednat. Pro relaxaci nebo naopak nerušené soustředění firmy zřizují také samostatné uzavřené koutky, stále častější je i využití teras nebo střech, nejlépe osázených vegetací. Poskytnutí možnosti uchýlit se do klidu nebo si odpočinout v příjemném prostředí obklopeném zelení se zaměstnavatelům vrací ve zvýšené efektivitě zaměstnanců, kteří jsou v lepší psychické pohodě,“ vysvětlil Ondřej Mareček z SSI Group.

Nejnovější trend: využívání virtuální reality (VR) a rozšířené reality (AR) 

Technologie virtuální a rozšířené reality nabízejí nové možnosti spolupráce a interakce mezi lidmi. Virtuální realita umožňuje zaměstnancům spolupracovat na projektech, i když jsou fyzicky vzdáleni. S pomocí VR headsetu mohou vytvářet a upravovat 3D modely, diskutovat a sdílet nápady, a dokonce simulovat prostředí pro školení a výcvik.

Rozšířená realita zase umožňuje kombinaci skutečného světa s virtuálními prvky. Pomocí AR brýlí nebo aplikací v chytrých zařízeních mohou zaměstnanci vidět a interagovat s digitálními objekty přímo v reálném prostředí. To může být užitečné při prezentacích, návrzích a opravách zařízení nebo při spolupráci na projektech.

Inovativní firmy se snaží vytvářet progresivní pracovní prostředí mohou tedy začleňovat VR a AR technologie do svých kanceláří, aby podpořily spolupráci, stimulovaly kreativitu a zlepšily celkovou pracovní atmosféru.