Zprávy

Sophos představil řešení zabezpečení XDR

Sophos XDR je vůbec prvním řešením svého druhu na trhu; rozšiřuje nové možnosti EDR napříč řešeními kybernetické bezpečnosti nové generace, když vytváří nejkomplexnější a nejvíce integrovaný systém detekce hrozeb a reakce na ně

Společnost představila Sophos XDR, jediné rozšířené řešení pro detekci a reakci na hrozby (XDR, eXtended Detection and Response) na trhu, které synchronizuje nativní zabezpečení koncových bodů, serverů, firewallů a e-mailu. Díky tomuto komplexnímu a integrovanému přístupu poskytuje XDR ucelený pohled na prostředí organizace, s nejbohatší sadou dat a hloubkovou analýzou pro detekci, vyšetřování a reakci na hrozby.

„Jsme svědky mimořádně vysokého výskytu komplexního ransomwaru a další kybernetické kriminality, takže potřeba účinného a kompletního kybernetického zabezpečení nebyla nikdy tak kriticky důležitá a naléhavá,“ řekl Dan Schiappa, produktový ředitel společnosti Sophos.

„Sophos XDR je nové řešení, které mění pravidla hry a umožňuje proaktivní obranu proti nejsofistikovanějším a nejvyhýbavějším útokům, zejména těm, které ke svému průniku využívají více přístupových bodů, provádějí úhybné manévry, aby se vyhnuly detekci, a co nejrychleji způsobují co největší škody.“  

Útoky na steroidech

Společnost zveřejnila kromě novinky XDR i nový výzkum, který podrobně popisuje útok na velkou organizaci, jenž začal napadením Exchange serveru útočníky, kteří využili nedávný exploit ProxyLogon. Výzkum ukazuje, jak se útočníci nenápadně pohybovali v síti a během dvou týdnů ukradli přihlašovací údaje k účtům, napadli řadiče domény, zajistili si pozici na několika počítačích, instalovali komerční nástroj pro vzdálený přístup, aby si udrželi přístup k napadeným počítačům, a nasadili řadu škodlivých programů.

„Jak je vysvětleno ve studii, útočníci se vraceli opakovaně, přičemž někdy používali stejné nástroje, jindy různé na různých počítačích, například Cobalt Strike. Používali přitom komerční nástroj pro vzdálený přístup, nikoliv obvyklejší RDP, po kterém by lovci hrozeb spíše pátrali,“ uvedl Schiappa.

„Studie vysvětluje komplexní povahu kybernetických útoků řízených lidmi a to, jak je pro týmy IT bezpečnosti obtížné sledovat a zvládnout vícestupňové a vícevektorové incidenty. Cíl jednoduše nemohl držet krok s útočnou aktivitou probíhající ve všech částech infrastruktury. Podle studie Stav ransomwaru v roce 2021 společnosti Sophos je tento problém častější než jen tento jeden incident. Více než 54 % dotázaných IT manažerů uvedlo, že kybernetické útoky jsou příliš pokročilé na to, aby je jejich IT týmy zvládly vlastními silami. XDR je proto kriticky důležitou součástí obrany.“

Hloubková analýza hrozeb s bohatou sadou dat

Sophos XDR rozšiřuje přehled napříč celým svým portfoliem bezpečnostních řešení nové generace a poskytuje tak detailní obraz o hrozbách. Jádrem je nejbohatší sada dat v oboru. Řešení nabízí dva typy uchovávání dat, včetně až 90denního uchovávání dat v zařízeních a 30denního uchovávání dat napříč produkty v cloudovém datovém úložišti typu data lake.

Jedinečný přístup, spočívající ve spojení forenzní analýzy v zařízení a v datovém jezeru, poskytuje nejširší a nejhlubší kontextualizované poznatky, které mohou bezpečnostní analytici využívat prostřednictvím řešení Sophos Central a otevřených rozhraní pro programování aplikací (API) pro začlenění do systémů pro správu bezpečnostních informací a událostí (security information and event management, SIEM); bezpečnostní orchestraci, automatizaci a reakci (security orchestration, automation and response, SOAR); automatizaci profesionálních služeb (professional service automation, PSA) a systémy vzdáleného monitoringu a řízení (remote monitoring and management, RMM). 

Datové jezero obsahuje kriticky důležité informace z řešení Intercept X, Intercept X for Server, Sophos Firewall a Sophos Email. Přístup do datového úložiště získají později v letošním roce také řešení Sophos Cloud Optix a Sophos Mobile. Bezpečnostní a IT týmy mohou k těmto datům snadno přistupovat a provádět vyhledávání a vyšetřování hrozeb napříč produkty a rychle studovat detailní informace o minulých i současných aktivitách útočníků. Dostupnost off-line přístupu k historickým datům navíc chrání před ztracenými nebo napadenými zařízeními.

Adaptivní a otevřený ekosystém kyberbezpečnosti

XDR a EDR (endpoint detection and response) jsou součástí adaptivního ekosystému kybernetické bezpečnosti společnosti Sophos (adaptive cybersecurity ecosystem, ACE) – nové, otevřené bezpečnostní architektury, která optimalizuje prevenci, detekci a reakci na hrozby. ACE využívá automatizaci a analytiku, stejně jako kolektivní přínos produktů společnosti, partnerů, zákazníků, vývojářů a dalších dodavatelů v oblasti zabezpečení k vytvoření ochrany, která se nepřetržitě zlepšuje – jde o virtuózní cyklus, který se neustále učí a vyvíjí.

„Útočníci jsou stále chytřejší a lépe než kdy dříve se vyhýbají odhalení. Jediný způsob, jak s nimi udržet krok, je automatizace na bázi umělé inteligence, která umožňuje rychleji analyzovat chování a události a reagovat na ně, ve spojení s lidskými analytiky, kteří korelují více podezřelých signálů a interpretují jejich skutečný význam,“ řekl Schiappa.

„Adaptivní ekosystém kybernetické bezpečnosti společnosti Sophos je evolucí uznávaného synchronizovaného bezpečnostního přístupu Sophosu a elegantním řešením složitého problému. Inteligentní ekosystém je navržen tak, aby chránil propojenost našich podniků a online světa, a vzhledem k realitě minulého roku, která si vynutila náhlé změny v oblasti práce na dálku a zavádění cloudu, nemohl přijít v důležitějším okamžiku.“

Dostupnost

Sophos XDR, stejně jako funkce EDR pro Intercept X Advanced with EDR a Intercept X Advanced for Server with EDR budou celosvětově dostupné od 19. května prostřednictvím partnerů společnosti Sophos.

Partneři a zákazníci mohou všechna produktová řešení XDR a EDR snadno spravovat prostřednictvím cloudové platformy Sophos Central v jediném uživatelském rozhraní.

Copilot webinář Zažijte budoucnost práce