Trendy

Služby a zařízení společnosti HP pro bezpečnější práci z našich domovů

Společnost HP vybavila svá zařízení funkcemi na detekci útoků i ochranu před nimi a posílila tak naši bezpečnost nejen při práci z domovů. Současně představila platformu pro vzdálenou práci s výpočetně a graficky náročnými aplikacemi.

Práce na dálku a také z bezpečí domova se stává čím dál běžnější součástí života každého uživatele. A zdá se, že tento trend neodezní ani po tom, co zmizí současné společenské obavy. S potřebou, nebo nutností pracovat vzdáleně však jde ruku v ruce i potřeba nových a pokročilých technologií a lepšího a spolehlivějšího zabezpečení našeho připojení i počítačů. Zařízení i platformy společnosti HP jsou vybavené funkcemi na detekci útoků i ochranu před nimi. Podívejme se na jednotlivé aspekty HP Security důkladněji.

Ochrana uvnitř počítače i vně

Jednou vrstvu ochrany představuje již ta, kterou do svých řešení HP zabudovalo už na úrovni samotného hardwaru. Příklady najdeme například na noteboocích z řady Elite. Kamera HP Privacy, kterou najdete v jejich rámečku dovoluje pomocí fyzické uzávěrky ochránit soukromí před slídivými zraky hackerů. S technologií Sure View třetí generace, která kombinuje softwarové i hardwarové prvky v jeden celek, zase můžete po stisknutí tlačítka udělat svou obrazovku notebooku nečitelnou pro všechny osoby kolem uživatele.

Prvky, která se starají o bezpečí, ale najdeme i uvnitř, v tělech jednotlivých zařízení. Jmenujme integrovaný čip Endpoint Security Controller, který je fyzicky izolovaný od zbytku těla zařízení a je kryptograficky zabezpečený proti vniknutí. Ten poskytuje hardwarovou ochranu hned na třech úrovních. Sure Start představuje funkci automatické léčby BIOSu po útoku, nebo poškození, Sure Run udržuje kriticky důležité mechanismy v provozu a brání proti změnám, a nakonec zmiňme technologii Sure Recover. Ta zajišťuje automatické obnovení systému pomocí síťového připojení.

Pro ochranu zařízení svých zákazníků HP využívá i umělé inteligence. Aplikace Sure Sense je komplexní ochranná platforma, která využívá kromě vlastních databází hrozeb i algoritmů pro hluboké učení a pokročilou neuronovou síť k instinktivnímu rozpoznávání malwaru a ochraně před zcela novými útoky, které klasický antivirus nedokáže detekovat a zachytit.

Praktickou novinkou je také aplikace HP Sure Click, která představuje chytrou ochranu před potenciálními útoky nejpokročilejšího malwaru a ransomwaru včetně nechvalně proslulého WannaCry. Myšlenka Sure Click je vlastně velmi jednoduchá, ale o to důmyslnější. Při otevírání jakékoliv přílohy e-mailu se soubor otevře v izolovaném chráněném okně, které se ke zbytku vašeho počítače chová jako virtuální stroj. Jakmile okno zavřete, všechny nežádoucí a nebezpečné soubory zmizí s ním. Stejně tak je možné nastavit webový prohlížeč HP Sure click Secure Browser, který vás na stejném principu chrání při prohlížení webových stránek.

Se službou HP Daas se o vaše bezpečí nepřetržitě starají odborníci

S ochranou nejen firemních zařízení velmi úzce souvisí také filozofie společnosti HP označovaná jako DaaS z anglického Device-as-a-Service, zařízení jako služba. Ta zákazníkům umožňuje pořídit si nejen samotné PC, workstation, nebo notebook ale zároveň s ním také komplexní soubor služeb, které se postarají o co nejoptimálnější chod a využívání tohoto zařízení. Nejde však pouze o dobře známou podporu, DaaS toho dovoluje mnohem víc. Obsahuje služby určené pro všechny fáze životního cyklu firemní infrastruktury.

Zařízení jako službu si pořizujete vždy na míru podle svých potřeb. Je to mnohaúrovňová služba s flexibilním plánem, která vám dovoluje vybrat si z velkého množství řešení HP, s různorodými operačními systémy určenými pro různé typy práce. A přitom dovoluje IT strukturu nakonfigurovat tak, aby vše bezproblémově fungovalo podle toho, jak je zrovna potřeba. Z velké části tak na sebe společnost HP bere břemeno firemního IT oddělení.

Se službou DaaS je spojeno množství nástrojů, které jsou určené pro analytiku a konfiguraci vaší sítě i zařízení. Například pro sledování chování koncových zařízení je určený systém TechPulse. Sběr dat o stavu koncových zařízení a jejich detailní analýza napoví, kde mají vaše zařízení své slabiny i rezervy. Díky monitoringu je pak snadnější vyřešit potíže ještě dřív, než nastanou a vám umožní optimalizovat zdroje, které do své IT infrastruktury investujete.

Špičkový výpočetní výkon pracovních stanic s přístupem odkudkoliv

Stále více jde o to zůstat ve své práci stejně efektivní jako dřív, a přitom bezpečně pracovat vzdáleně, s dřív nevídanou dávkou svobody a pružnosti. To jsou požadavky dnes obecné, jenže každé zaměstnání má svá specifika. Mnoho nástrojů umožňujících práci na dálku se nehodí pro všechny typy uživatelů a jejich práce. Jinak řečeno, pro mnoho z nich není většina dostupných řešení dostatečně efektivní.

Pro uživatele, kteří denně pracují ve výpočetně a graficky náročných aplikacích, je práce na dálku problematická. Vysoká latence, nízké počty snímků, často nestabilní připojení a mizerná synchronizace dělají mnohé platformy pro tato zaměstnání téměř nepoužitelné. Právě na tyto uživatele cílí služba ZCentral. Ta představuje centralizované řešení pro optimalizovaný vzdálený přístup tam, kde je vyžadována vysoká flexibilita, optimalizace a propustnost systému.

S HP ZCentral Remote Boost Software, který slouží ke vzdálenému propojení pracovní stanice s koncovým zařízením, je snadné na dálku stříhat video, navrhovat grafiku, provádět simulace nebo pracovat s jinými náročnými aplikacemi, a přitom naplno využívat výkonu workstationu. Platforma dřív známá jako Remote Graphic Software přemění koncové zařízení na plnohodnotnou pracovní stanici. Přenášen je vždy jen obraz, takže data zůstávají v bezpečí.

Pracovní prostředí platformy je optimalizované pro co nejvyšší propustnost, vysoké snímkování a nízkou latenci. Tu ocenil i tým společnosti NVIDIA stojící za cloudovou herní službou GeForce NOW. Díky tomuto řešení mohou firemní IT od­dě­le­ní při­řa­zo­vat pra­cov­ní sta­ni­ce, sle­do­vat při­po­je­ní a při­hla­šo­vá­ní do sys­té­mu po­mo­cí je­di­né­ho jed­no­du­ché­ho roz­hra­ní. Uživatel se ze svého koncového zařízení připojí jediným kliknutím.

Nadstavbu představuje HP ZCentral Connect. Tento modul dovoluje centralizovaný management výkonu řešení ZCentral a řídí přiřazování pracovních hubů jednotlivým uživatelům, či celým týmům. Software je navržený tak, aby co nejvíce usnadnil a optimalizoval správu a sdílení výkonu pracovních stanic mezi více uživateli využívajícími Remote Boost Software. Dovoluje spolehlivě a jednoduše přiřadit výpočetní a grafický výkon těm, kteří ho potřebují pro svou práci.

Obě řešení, jak HP ZCentral Remote Boost, tak I HP ZCentral Connect jsou již nyní dostupné pro operační systémy Windows, Linux i MacOS a zákazníci si je mohou stáhnout z webu společnosti HP a vyzkoušet v trial verzi po dobu 90 dní.

Pro více informací kontaktuje obchodní zástupce společnosti Xanadu.