Byznys IT

Sledujete své zaměstnance? Pozor, lidé pracující v IT by vám kvůli tomu mohli odejít

Průzkum, který se týkal tématu sledování zaměstnanců, odhalil, že více než polovina pracovníků v oblasti technologií by dala výpověď, pokud by je jejich šéf začal nahrávat audio/video v prostředí vzdálené práce prostřednictvím počítače. Více než polovina dotázaných pracovníků také uvedla, že by odmítla pracovní nabídku, pokud by podmínkou bylo pořizování audio/video záznamů.

Tato zpráva je nejnovějším dílem probíhající debaty o tom, zda je nasazení softwaru pro sledování zaměstnanců vůbec eticky přípustné.

Někteří vedoucí pracovníci a decision makeři argumentují, že využívání jiných druhů technologií pro práci na dálku, jako je například software pro videokonference, k provádění každodenních kontrol, je udržitelnější způsob řízení týmu.

Monitorování rozděluje

Průzkum, který si nechala vypracovat společnost Morning Consult, ukazuje, že 7 z 10 pracovníků v oblasti technologií se domnívá, že nejsou v práci sledováni.

Celkem 56 % technologických pracovníků však uvedlo, že by dali výpověď, kdyby zjistili, že jejich zaměstnavatel nahrává video/audio prostřednictvím jejich počítačů, zatímco 51 % uvedlo totéž, pokud by bylo do produktivity zaměstnanců zabudováno rozpoznávání obličejů.

Téměř polovina respondentů (47 %) uvedla, že by odešla ze své pozice, pokud by jejich zaměstnavatel začal sledovat stisknuté klávesy. Podobný podíl (46 %) uvedl, že by dal výpověď, kdyby jejich zaměstnavatel začal pořizovat snímky obrazovky.

Většinu technických pracovníků nadřízení nesledují

Silný odpor vůči sledování musí prosakovat i do zasedacích místností, protože jen malé (ale stále významné) procento technologických společností své zaměstnance skutečně sleduje.

Společnost Morning Consult zjistila, že pouze 19 % z nich pořizuje snímky obrazovek počítačů svých zaměstnanců a 18 % sleduje stisky kláves. Stejné procento zaměstnavatelů pořizuje zvukové a/nebo obrazové záznamy svých zaměstnanců, zatímco 15 % využívá ke sledování produktivity rozpoznávání obličeje.

Více než polovina (56 %) respondentů průzkumu totiž uvedla, že by je překvapilo, kdyby jejich společnost začala nahrávat audio/video jejich osoby, a 55 % uvedlo totéž o rozpoznávání obličejů.

Začátkem roku jsme hovořili se zaměstnanci, kterých se týká monitorovací software, a se společnostmi, které jej používají. Přečtěte si náš exkluzivní článek na Tech.co.

Zaměstnanci si mohou vybírat

Není moc překvapivé, že téměř tři z pěti pracovníků v oblasti technologií uvedli, že by nepřijali práci ve společnosti, pokud by jejich potenciální zaměstnavatel řekl, že je bude při práci nahrávat na audio nebo video.

Tento druh reakce je možná důsledkem současného nedostatku pracovních sil a dovedností v ekonomice; odmítnutí práce z etických důvodů je nyní oprávněnější než kdy jindy.

Navíc software pro monitorování zaměstnanců je opravdu krajní řešení. Pokud potřebujete vědět, co zaměstnanci dělají, zaveďte kontroly na denní bázi a pravidelné týmové schůzky. Videokonference a další technologie pro práci na dálku jsou na vysoké úrovni a komunikace je s nimi jednodušší než kdykoli předtím – takže není opravdu nutné narušovat soukromí zaměstnanců.

Zdroj: tech.co