Zprávy

Setrvání v EU je pro segment podnikových služeb klíčové

Důvod je prostý – česká centra podnikových služeb poskytují služby z více než 70 % do zemí Evropské unie. „Případný czexit by ohrozil obor, který již dnes generuje 5 % HDP České republiky,“ řekl Jonathan Appleton, ředitel ABSL. „Podobný scénář v tuto chvíli probíhá ve Velké Británii. Brexit způsobil odchod mnoha firem a jejich zaměstnanců do jiných zemí, samozřejmě s cílem udržet si plný přístup k evropskému trhu. Z toho náš region profitoval. Právě proto, že v EU je.”

Česká republika si deset let budovala pozici top destinace pro zřízení a provozování center podnikových služeb. Tato pozice by dle ABSL byla vystoupením ČR z EU ztracena, což by následně vedlo i ke ztrátě desítek tisíc kvalifikovaných pracovních míst a druhotně i k silnému propadu dalších segmentů trhu, jako jsou například realitní služby a další služby, které sektor podporují.

Dle nedávno představené Vize 2025, kterou zpracovali čelní představitelé oboru podnikových služeb a v níž predikují budoucí vývoj tohoto segmentu, musí v zájmu zachování konkurenceschopnosti České republiky dojít i ke změnám v celé řadě oblastí, například ve vzdělávání a na poli technologického rozvoje. V oblasti vzdělávání je nutné celý vzdělávací systém zaměřit důkladněji na informatiku, technologie a inovace. Tyto priority by se přitom měly týkat už základních škol. Potřebná je rovněž užší spolupráce akademického světa s podnikovým sektorem, aby se učební plány přizpůsobovaly požadavkům trhu a součástí vzdělávání byly i povinné stáže. Vláda by také měla různými prostředky podporovat technologický rozvoj, ať už jde o daňovou politiku nebo zjednodušování administrativy při zakládání firem (start-pů).