Trendy

Šestice funkcí, které by malé a střední podniky měly hledat v síti spravované z cloudu

Dobrá technologie je rozhodující pro podporu růstu a konkurenceschopnosti téměř všech malých a středních podniků. Pro síťovou infrastrukturu to platí obzvlášť. Síť s vlastnostmi a funkcemi podnikové třídy (enterprise-grade) se stala základním požadavkem pro menší podniky, především pro ty, které na trhu soutěží s většími společnostmi, které mají často mnohem velkorysejší rozpočet.

Výkon sítě je klíčový, ať už se jedná o řetězec kaváren nabízející zákazníkům bezplatné Wi-Fi připojení, rušný maloobchodní řetězec, který potřebuje rychlé a bezpečné zpracování bezkontaktních plateb, rychle rostoucí začínající podnik (startup) s rostoucím počtem BYOD soukromých zařízení, nebo o výrobní podnik spoléhající na kamerový systém chránící jednotlivé prostory.

Trvalou výzvou pro malé a střední podniky (SMB, Small Medium Business) je způsob, jak nasadit vysokorychlostní a výkonnou síť, která splní jejich rychle se vyvíjející obchodní potřeby, ale nebude za nadsazenou cenu. Problém je v tom, že celá řada populárních síťových přepínačů nebo Wi-Fi přístupových bodů přichází s rozsáhlou sadou funkcí, které využije jen větší podnik. Ale protože jsou tyto funkce vestavěné, musí být i zaplacené.

Je také třeba zvážit další náklady spojené s nasazením a provozem sítě. Příliš složité sítě vyžadují odbornou technickou podporu, protože jsou často obtížné při nasazení, konfiguraci a správě. Kolik restaurací nebo firem řízených majitelem má čas, odborné znalosti nebo trpělivost, aby do svých každodenních povinností zahrnuly i správu sítě?

Odpověď je někde v cloudu

Menší podniky stále více pro přístup k IT prostředkům podnikové třídy využívají cloudové služby, které jsou snadno použitelné a nabízejí cenové modely s průběžným financováním a především se schopností zvyšovat nebo snižovat rozsah služeb podle potřeby.

Většina podniků používá nebo alespoň zná cloudové služby, jako je sdílení souborů, úložiště, e-mail nebo některé specializované cloudové služby (např. spolupráce, grafické nástroje, marketingové nástroje, lidské zdroje). Stejně tak je možné, aby malé a střední podniky spravovaly své sítě prostřednictvím cloudu, bez nutnosti týmu IT odborníků a bez potřeby lokálních prostředků pro správu, jako je např. počítač nebo server s nainstalovaným softwarem pro centrální konfiguraci, správu a monitoring sítě. Výhodou správy sítě z cloudu je i možnost vzdálené správy odkudkoliv, kde je k dispozici připojení k internetu, bez nutnosti přístupu do sítě pomocí veřejných IP adres nebo VPN (virtuální privátní síť).

Na první pohled to může vypadat, že díky správě sítí z cloudu mohou mít menší podniky to nejlepší z obou světů, tj. vysokou přizpůsobivost a funkcionalitu sítě, která podpoří jejich růst, ale bez zbytečných složitostí nebo vysokých nákladů. Mohou přidávat uživatele, nastavovat zásady zabezpečení, nebo dokonce připojit nové kanceláře nebo prodejny, aniž by se musely kdykoli dotknout síťového přepínače či Wi-Fi přístupového bodu, nebo je dokonce vidět.

Všechny cloudové služby ale nejsou vytvořeny rovnocenně. Některé sítě spravované z cloudu stále vyžadují ruční nastavení a konfiguraci s různými úrovněmi obtížnosti, díky nimž jsou stejně nepraktické jako systémy s lokální správou. Abychom pomohli malým a středním podnikům při výběru správného řešení, přicházíme se šesti nejdůležitějšími funkcemi, které je třeba hledat u sítí spravovaných z cloudu.

Šest nutných funkcí pro sítě se správou z cloudu

1. Bezobslužné nasazení

Spotřebitelé očekávají, že jejich telefony a tablety budou fungovat okamžitě po vybalení z krabice. Totéž by mělo platit pro bezdrátové přístupové body (AP) nebo síťové přepínače. Jakmile dorazí do vaší firmy, obchodu či pobočky, měly by být připravené pro okamžité nasazení. Vaši zaměstnanci by neměli dělat nic jiného než otevřít krabici, připojit zařízení a stisknout tlačítko „ON“. Všechno ostatní by mělo být automatické nebo spravováno na dálku. Před připojením prvku do sítě a jeho správou z cloudu by nemělo být potřebné žádné lokální nastavení. Instalace by neměla vyžadovat IT odborníka v místě instalace.

2. Snadno použitelné rozhraní

SMB firmy nebo řetězce mohou mít IT správce, který bude vzdáleně spravovat všechny přepínače, přístupové body, uživatele, hosty a zařízení, která se připojí k jejich síti. Hledejte řešení, které nabízí snadno použitelný, intuitivní webový portál nebo aplikaci, které jsou srozumitelné a snadno použitelné a které nebombardují uživatele příliš velkým množstvím informací nebo příliš odbornými výrazy. Toto rozhraní by pomocí jen několika kliknutí mělo umožnit přidání nových uživatelů, konfiguraci zcela nových pobočkových nebo virtuálních VLAN sítí a automatické zavádění aktualizací softwaru a bezpečnostních oprav.

3. Oprávnění založená na rolích

Hledejte řešení, které umožňuje rychlé a snadné nastavení a vynucení pravidel, kterými lze definovat, kteří zaměstnanci a hosté mají přístup  ke kterým prostředkům v síti, prostřednictvím kterých zařízení. Pro organizace se spoustou návštěvníků – například kavárny, restaurace, školy, knihovny, zařízení pro volný čas a zdravotnictví – je užitečné poskytnout hostům přístup k veřejné Wi-Fi pomocí přihlašování přes sociální sítě. Naproti tomu zaměstnanci budou potřebovat přístup k jiným, více zabezpečeným částem sítě. Vyhněte se ale univerzálnímu řešení, které poskytuje všem zaměstnancům plošný přístup k síti. Neexistuje žádný důvod, proč by např. číšník v restauraci, který přijímá objednávky pomocí tabletu, měl být schopen použít toto zařízení např. k prohlížení souborů účetnictví.

4. Zabezpečení na podnikové úrovni

Pokud jde o zabezpečení, nelze dělat kompromisy. Únik dat nebo výpadek sítě může být nejen nepříjemný, ale může být zničující, nebo dokonce osudný. Je rizikem především pro menší podniky, které mají omezené zdroje na pokrytí nákladů spojených se ztrátou prodeje, zničení pověsti nebo případnými pokutami při porušení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Šifrování je nutností. I když hacker může získat neoprávněný přístup k síti, při šifrování stále nevidí skutečná data, například čísla kreditních karet a údaje o zákaznících. Pro zabezpečení bezdrátových sítí doporučujeme nejnovější a nejsilnější šifrování WPA3. Dalším důležitým bezpečnostním prvkem, na který je třeba dát pozor, je nepřetržité automatické monitorování, kdy je síť neustále testována na neoprávněnou nebo podezřelou aktivitu. Pokud se objeví něco pochybného, mělo by být generováno výstražné upozornění v reálném čase, aby společnost mohla okamžitě podniknout vhodné kroky.

5. Ochrana osobních údajů

Zkontrolujte, zda nástroj pro správu sítě neposílá do cloudu nějaký síťový provoz. Pokud ano, mohlo by to mít závažné důsledky pro dodržování předpisů. Například citlivá data v držení evropských podniků, a tedy vázaná nařízením GDPR a individuálními pravidly zemí EU, by si mohla najít cestu k datovým centrům po celém světě, kde předpisy na ochranu údajů nejsou na stejné úrovni. Místo toho se rozhodněte pro takové řešení se správou z cloudu, kde je v cloudu pouze funkce správy, nikoli síťový provoz. Podniky tak mají větší kontrolu nad tím, kde jsou jejich data uložena, a mohou si být jisti, že jsou ve shodě s požadavky na ochranu osobních údajů.

6. Úroveň služeb, podpora a záruka

Podívejte se, jakou úroveň služeb (SLA, Service Level Agreement) výrobce poskytuje, jakou garantuje dostupnost cloudové služby. Ne vždy vše musí jít optimálně. Proto si před volbou řešení ověřte, zda výrobce poskytuje technickou podporu a jakým způsobem, tj. zda je v lokálním jazyce, kdy je dostupná a zda se jedná o podporu bezplatnou nebo placenou. Některá na první pohled levná řešení nemusejí obsahovat balíček služeb, a nemusejí být proto vhodná pro SMB firmy bez IT odborníků.

Důležitým parametrem je i záruka na hardware a způsob a rychlost řešení případné reklamace. Nemusíte se spokojit se základní dvouletou zárukou s nedefinovanou rychlostí vyřízení reklamace. Můžete vyžadovat prodlouženou záruku a výměnu vadného HW do určité doby, např. následující pracovní den. Zde si opět ověřte, jak jsou záruka a garance výměny definované, jaké jsou podmínky.

D-Link, přední světový výrobce síťových zařízení, nabízí pro správu sítí z cloudu systém Nuclias Cloud. Jedná se o cenově dostupné řešení podnikových Wi-Fi přístupových bodů a síťových přepínačů s jednoduchou správou z cloudu.