Trendy

Jak se připravit na práci budoucnosti?

K tomu, aby uspěli, potřebují jejich týmy lepší možnosti, jak se setkávat, sdílet své nápady a informace a pracovat efektivněji. Právě to vyžaduje technologickou změnu, která rozšíří hranice lidského potenciálu. A to znamená vytvořit tu správnou kulturu a přilákat a také si udržet ty nejlepší talenty. Ale jak může vedení firem splnit očekávání svých nejlepších zaměstnanců, kteří požadují, aby technologie a firemní kultura umožnily tvůrčí a produktivní pracovní prostředí? Zde jsou tři klíčová zjištění z průzkumu The Future of Work společnosti Cisco, kterého se zúčastnilo více než 1 300 odborníků.

Nevažte své zaměstnance na místo

Budoucnost práce je o tom, co děláme, ne o tom, kde to děláme. Dnešní technologie dokáží udělat pracoviště téměř z každého místa, což umožňuje moderním zaměstnancům svobodně rozhodovat o tom, jak a kde pracují. To znamená, že naléhání na to, že všichni zaměstnanci musí pracovat ve stejné kanceláři, zpomalí inovace. Podle průzkumu společnosti Cisco má 23 % zaměstnanců v současné době svobodu volby, kde pracuje a dalších 44 % očekává, že získá tuto volbu v příštích třech letech.

Nevázání se na jedinou kancelář také umožňuje většímu množství lidí přispívat svými dovednostmi a nadšením, zatímco organizace získávají možnost oslovit více špičkových talentů. Faktorem číslo jedna, který podle průzkumu ovlivňuje produktivitu, flexibilitu a spokojenost s prací, je bezpečný a spolehlivý přístup ke všem nástrojům a informacím firmy, které zaměstnanci potřebují k výkonu své práce. Avšak pouze 33 % dotázaných tento přístup dnes má.

Zlepšete své schůzky

Jste frustrovaní dnešní podobou schůzek? Nejste sami. V průzkumu společnosti Cisco 70 % dotázaných řeklo, že jejich schůzky často nevedly k jasným výsledkům nebo je nevidí jako smysluplné využití času. Přitom na těchto schůzkách tráví zaměstnanci mnoho času. Navíc 67 % zaměstnanců má pocit, že jejich pracovní doba je špatně vyvážena. Vidí tak nerovnováhu mezi časem, kdy opravdu spolupracují v týmu a časem, kdy samostatně vymýšlí a vytváří hodnoty.

Proč tomu tak je? Společnosti často nejsou připraveny na to, aby jejich zaměstnanci mohli pracovat virtuálně. Pouze 27 % z nich využívá virtuální schůzky. Ty jsou přitom stejně účinné jako osobní setkání. Navíc účinná a efektivní setkání jsou druhým nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím spokojenost, produktivitu a kreativitu. Klíčem k úspěchu je maximálně využít času určeného na schůzky bez ohledu na to, kde se účastníci nacházejí. Respondenti z průzkumu silně upřednostňovali virtuální schůzky před těmi osobními, stejně tak videoschůzky před pouhým telefonickým hovorem. Aby probíhala virtuální setkání úspěšně, musí svým zaměstnancům organizace nabídnout přístup k informacím v reálném čase. Díky možnosti rozlišit i neverbální gesta se tak z meetingu stává skutečně stejně efektivní nástroj, jakým je osobní setkání.

Stroje přicházejí – uvítejme je

Namísto toho, aby nám vzaly naši práci, budou technologie jako umělá inteligence či rozpoznávání řeči hrát důležitou roli při rozvoji odbornosti pracovníků. Výzkum společnosti Cisco definoval čtyři největší výzvy, se kterými se dnes zaměstnanci potýkají. Dvě z toho může pomoci vyřešit umělá inteligence a automatizace. Jako největší výzvu totiž respondenti určili přílišnou administrativní zátěž a na čtvrtém místě jmenovali správu velkého množství dat. Umělá inteligence a automatizace v budoucnu sníží množství těchto úkolů a zároveň podpoří lepší a rychlejší rozhodování. Odborní zaměstnanci jsou na to připraveni. Dle průzkumu společnosti Cisco už dnes 63 % respondentů používá nebo alespoň nasazuje nějaké nástroje pro automatizaci, například ty, které zjednodušují organizování schůzek nebo vyplňování formulářů finančních výdajů.

Průzkum společnosti Cisco zjistil, že zaměstnanci vidí budoucnost v efektivnějších schůzkách, lepší rovnováze mezi pracovním a soukromým životem a ve vysoce kreativní spolupráci. A manažeři firem na to musejí věcně reagovat.

https://youtu.be/sCaylTtdeSI

Jak již služba Cisco Webex dokazuje, doba, kdy budeme přijímat technologie budoucnosti, není nijak astronomicky vzdálena. Kromě toho, že už nyní dokáže zpřístupnit meetingy ve virtuální nebo rozšířené realitě, se letos dočkáme dalšího vylepšení. Cisco pracuje na zjednodušení nástrojů pro efektivní porady. Na podzim by měla být do Webexu začleněna i služba umělé inteligence, která nejen, že rozpozná počet lidí v místnosti (face detection), ale bude také schopna určit, kdo z místnosti má pravomoc na udělení pokynu pro zahájení, případně ukončení porady. Umělá inteligence ve Webexu by se měla projevovat mnohem inteligentněji. Měla by umět sepsat stručný zápis z celé porady, ale také například vypracovat graf k diskutovanému tématu, či dokonce radit při strategických rozhodnutích. Je už budoucnost tady?