Trendy

SAS: Jak využít potenciál umělé inteligence ve veřejném sektoru?

Lidé očekávají, že veřejné služby budou přátelské a podporované inteligentními technologiemi. Veřejný sektor totiž disponuje obrovským množstvím dat, a proto je potenciál využití umělé inteligence (AI) v této oblasti mnohem větší než v soukromém sektoru. Může také těžit ze zkušeností a osvědčených postupů jiných odvětví, která měla příležitost experimentovat, poučit se z chyb a vyvinout účinné strategie související s používáním AI.

„Spolupráce veřejného sektoru a byznysu je nezbytná jak z hlediska výměny znalostí, tak tvorby právních předpisů, které budou garantovat využívání umělé inteligence etickým způsobem, respektujícím právo na soukromí. Je nezbytné, aby veřejné organizace začaly ve stále větší míře používat umělou inteligenci,“ uvedl Petr Šlajchrt, Country Director společnosti SAS Institute pro Českou republiku.

AI podporuje rozvoj přátelského státu

Využití AI může přinést státu i občanům řadu měřitelných výhod. Umělá inteligence umožňuje mimo jiné rychlé a přesné rozhodování, odhalování zneužití veřejných prostředků a zlepšování úrovně veřejných služeb. Aplikace založené na AI a pokročilé analytice lze využít například v oblastech veřejných financí, zdravotnictví, sociální péče, bezpečnostního sektoru a justice.

Umělou inteligenci lze využít například při automatizované analýze dokumentů. Systémy specializované na tuto oblast umí skenovat obsah dokumentů, porovnávat je s jinými dokumenty, identifikovat klíčová slova a kategorizovat korespondenci.

Algoritmy mohou zachránit životy

Obor, ve kterém je práce specialistů na datovou vědu již hojně využívána a má ještě větší perspektivu, je zdravotnictví. Využití umělé inteligence může mít významný vliv na zlepšení efektivity celého systému zdravotní péče díky lepšímu pochopení potřeb pacientů a efektivnějšímu řízení celého systému. Kromě toho mohou řešení AI zlepšit efektivitu administrativních činností, podpořit lékaře v diagnostice a přijímat lékařská a organizační rozhodnutí.

Algoritmy umožňují např. efektivnější vyhodnocování CT snímků v onkologii. Posouzení nádorů vhodných k chirurgickému odstranění provádí zpravidla radiologové ručně. Jedná se o zdlouhavý proces, který může způsobit mnoho chyb a opomenutí. Pokročilé technologie AI, např. modely rozpoznávání obrazu, poskytují informace o celkovém objemu nádoru a vytvářejí jeho trojrozměrné zobrazení. Lékaři tak mohou přesněji určit, zda je život zachraňující operace proveditelná, nebo zda je třeba zvolit jinou léčebnou strategii.

Nahraďte robota v člověku

Automatizace poskytovaná umělou inteligencí může dramaticky snížit náklady a zkrátit čas potřebný k provádění rutinních manuálních úkolů. Díky tomu se zaměstnanci mohou soustředit na strategické projekty. Umělá inteligence může zároveň dramaticky zlepšit poskytování služeb prostřednictvím zefektivněných digitálních procesů, které eliminují riziko lidské chyby a zpoždění při ručním zpracování.

„Umělá inteligence se nepoužívá jen k nahrazení člověka robotem, ale pomáhá i nahradit robota v člověku,“ připomněl Petr Šlajchrt a dodal: „Je důležité budovat důvěru v řešení využívající umělou inteligenci jak mezi osobami s rozhodovací pravomocí, úředníky a dalšími zaměstnanci veřejného sektoru, tak i celé společnosti. Bez sociální podpory mají iniciativy AI ve veřejném sektoru jen malou šanci na úspěch.“

Zdroj: SAS