Trendy

SAP, umělá inteligence a technologické startupy

Tagy:

Silný ekosystém SAPu se úspěšně rozrůstá také díky tomu, že společnost poskytuje zázemí nadějným inovátorům. Svými akceleračními programy SAP startupům umožňuje vyvíjet unikátní řešení, propojuje je se svými zákazníky a zasazuje se o to, že společně mohou měnit současný průmysl prostřednictvím pokročilých softwarových nástrojů.

Michala Benešovská

Technologické startupy dobývají svět a pro korporace, jako je SAP, představují zajímavou příležitost, jak nabídnout svým zákazníkům zajímavá a hodnotná řešení. Startupům zase zázemí a prostředky technologického lídra zajišťují ideální prostředí pro vlastní rozvoj a vstup na trh. Jednou z mnoha iniciativ SAPu, které se na tuto oblast zaměřují, je SAP.iO, jenž je určen pro rozvoj startupů zabývajících se softwarovými enterprise řešeními. SAP.iO působí po celém světě, čímž vytváří globální síť poskytující intenzivní programové vedení a poradenství nadějným startupům, kterým pomáhá prosadit se a vyrůst. Vedle podpory externích startupů prostřednictvím SAP.iO Fundu (finance a zdroje) a SAP.iO Foundry (vedení a mentoring), jsou díky programům Venture Studio a Intrapreneurship + 1 Billion Lives rozvíjeny také interní snahy SAPu a jeho vlastních zaměstnanců přinášet nové revoluční koncepty do rozsáhlého ekosystému podnikového softwaru.

SAP.iO a Techstars Accelerator

SAP.iO umožňuje začínajícím startupům využít SAP API, datové soubory, obchodní obsah nebo vlastní vývojářské platformy. S touto podporou se startupy mohou dostat ke klíčovým investicím, získat podporu formou integrace softwaru přímo do řešení od SAPu a zajistit si důležitou viditelnost, a získat tak příležitost spolupracovat s rozsáhlou zákaznickou bází SAPu, která se rozpíná napříč více než 25 průmyslovými odvětvími.

A které konkrétní projekty se dostaly do hledáčku lídra v oblasti podnikového softwaru a digitální transformace? Jde zejména o startupy, které svými řešeními přinášejí vyšší hodnotu pro podnikové procesy s využitím umělé inteligence a strojového učení. Ve spolupráci s Techstars Acceleratoremse pod záštitou SAP.iO představila na začátku prosince prostřednictvím akce Demo Day 2018 v Berlíně desítka startupů, které se zaměřují na B2B a podniková SaaS řešení s využitím zmíněných technologických směrů. Ambiciózní startupy si blíže představíme.

SegmentStream

Web: https://segmentstream.com

Původ: Moskva, Rusko

SegmentStream přináší inovativní způsob, jak spravovat různorodá zákaznická data v oblasti e-commerce. Různé marketingové nástroje používají zákaznické údaje s různými konvencemi pojmenování a strukturou dat. Často ale tyto nástroje vyžadují stejné informace jako například chování uživatelů online, zájmy, nákupy atd. S velkým množstvím různorodých zdrojů a formátů se však správa těchto dat stává stále složitější. SegmentStream se proto zaměřuje na sjednocování nesourodých zákaznických údajů a událostí do jednoho standardizovaného formátu. Díky jedinému API SegmentStreamu, které je plně integrováno s marketingovými nástroji třetích stran, lze data nebo událost automaticky promítat do všech nástrojů v požadovaném formátu. Podporováno je více než 40 nejrozšířenějších marketingových analytických a reklamních služeb včetně Google Analytics, Critea, Facebooku, RichRelevance, Emarsysu, Sociomanticu a OneSignalu.

Axiom AI

Web: http://go.axiomlaw.com/axiom-ai

Původ: Londýn, Spojené království

Axiom AI je program, který využívá umělou inteligenci ke zlepšení efektivity a kvality smluv. Axiom AI se zrodil v zázemí právní firmy Axiom, která pomocí využívání stávající generace AI může daleko rychleji získávat informace ze smluv s cílem zefektivnit analýzu kontraktů. Axiom hodlá pokračovat ve výzkumu a vývoji, aby vytvořila novou generaci aplikací umělé inteligence pro automatizaci obchodních procesů. Axiom se díky Axiom AI stal lídrem na trhu v praktickém uplatňování AI v oblasti právních záležitostí.

WeView

Web: https://www.weview.tv

Původ: Mnichov, Německo

Lidé, kteří nakupují na internetu, se stále častěji rozhodují o koupi na základě zhlédnutí videa o produktu. Ne však reklamního videa, ale nejčastěji si zájemci vyhledávají autentické informace a zkušenosti na YouTubu nebo Vimeu. WeView na to reaguje platformou, která zprostředkovává videorecenze od nezávislých tvůrců/uživatelů, a to 100 % autentických a objektivních (lze i přímo propojit účet na WeView s YouTubem). Ty se přehrávají přímo na stránce prodejce, a to bez reklam, uživatel tak stránku neopustí a zvyšuje se také pravděpodobnost, že zde dokončí svůj nákup.

Konolabs

Web: https://kono.ai

Původ: San Francisco, Spojené státy americké

Kono je nástroj, virtuální asistent, využívající umělou inteligenci pro plánování schůzek a meetingů. Kono je možné propojit se Slackem či jej navigovat přes e-mail a je schopný plánovat schůzky s ohledem na vytížení a požadavky zainteresovaných uživatelů. Největší výhodou nástroje je jeho snadná obsluha – stačí propojit kalendáře a aktualizovat preference, následně může asistent Kono naplánovat schůzky všech propojených členů týmu prostřednictvím e-mailu nebo Slacku. Díky umělé inteligenci dokáže Kono flexibilně reagovat na různé požadavky jednotlivých členů týmu, přičemž stačí jen zahrnout e-mailovou adresu Kona do vzájemné komunikace (v případě Slacku stačí Kono zahrnout do DM). E-mailový i slackový Konobot je k dispozici zdarma a je kompatibilní s kalendáři Googlu, G-Suite a Office 365. Pro firemní použití začíná jeho cena na 10 dolarech za uživatele měsíčně.

Voyc.ai

Web: https://www.voyc.ai

Původ: Kapské Město, Jihoafrická republika

Skupinové pohovory, dotazníky, telefonické hovory – to vše patří mezi způsoby, jak společnosti získávají zpětnou vazbu od svých zákazníků. Právě zpětná vazba, tedy naslouchání požadavkům zákazníků, je jeden z nejdůležitějších předpokladů pro úspěšný rozvoj společnosti. Získaná data z různých zdrojů je ale zapotřebí zpracovat, a právě to je úloha Voyc, služby, která vzdáleně (prostřednictvím webové platformy) zpracovává data z různých vstupů a pomáhá z nich vytvářet klíčové vhledy do zákaznického chování a preferencí. Údaje o zákaznících dokáže díky využití umělé inteligence zpracovávat 8krát rychleji než v případě manuálního vyhodnocování – AI totiž významně urychluje časově náročné úkoly, jako je přepis, syntéza nebo detekce emocí. Voyc staví na tom, že důkladnější a rychlejší poznání zákazníků a jejich požadavků snižuje validací různých hypotéz rizika doprovázející další vývoj produktů a současně umožňuje zdokonalovat zákaznickou zkušenost, která je nezbytným předpokladem úspěchu každé firmy.

Softcube

Web: https://softcube.com

Původ: Dněpropetrovsk, Ukrajina

Videa na YouTube jsou materiálem pro originální marketingové kampaně. Softcube vyvinul neurální síť procházející miliony videí na YouTubu, ze kterých vybírá nejlepší scény použití konkrétního produktu. Z vlastní knihovny, která se skládá z videí z YouTubu a výsledků neurální sítě, jsou pomocí umělé inteligence vytvářena originální produktová videa na míru produktovému katalogu prakticky kteréhokoliv prodejce. Algoritmus je schopen předvídat, jaké záběry a scény budou mít nejvyšší CTR, a tyto záběry pak umělá inteligence Softcubu využije k automatickému renderování bannerů a reklam na Facebooku a Instagramu.

Clarisights

Web: https://clarisights.com

Původ: Palo Alto, Spojené státy americké

Clarisights je pracovní prostředí pro všechny zprávy, analýzy a spolupráce a funguje ve formě SaaS platformy. Ta umožňuje interaktivní a kontextové reportování v reálném čase, které jsou důležité pro marketingové týmy. Marketéři mohou prostřednictvím této platformy přistupovat k datům z různých zdrojů – data jednoduše najdou na jednom místě. Platforma jim také umožňuje vytvářet vlastní dashboardy, přidávat různé metriky, které jsou pro ně určující, nebo komentovat a sdílet informace napříč různými odděleními. Společnosti jsou díky Clarisights schopny jednoduše konsolidovat relevantní informace a získat přehled v reálném čase, díky čemuž mohou efektivněji ovládat a směrovat vlastní marketingové aktivity.

BeeInstant

Web: https://beeinstant.com

Původ: Dublin, Irsko

BeeInstant se soustředí na poskytování univerzální cloudové platformy pro monitoring různých metrik s důrazem na rychlost a přesnost. S využitím vysoce výkonného analytického enginu využívajícího umělou inteligenci a strojové učení platforma převádí obrovské množství metrických dat do využitelných poznatků, které pomáhají proniknout do uživatelské zkušenosti, okamžitě zhodnotit výkon aplikací a rychle reagovat na změny stavu infrastruktury.

Recotap

Web: http://www.recotap.com

Původ: Bengalúr, Indie

Recotap analyzuje strukturovaný a nestrukturovaný obsah z různých interních a externích datových zdrojů a dodává personalizovaný text, zvuk, obrázky a video napříč digitálními platformami, jako jsou prodejní automaty, digitální displeje, weby, mobilní aplikace a virtuální asistenti. Recotap pro porozumění multimediálnímu obsahu využívá deep learning, díky čemuž je schopen poskytovat širokou škálu personalizovaných prvků.

Datarade

Web: https://datarade.net

Původ: Berlín, Německo

Odborníci z Datarade tvrdí, že v budoucnu se budou úspěšné společnosti od ostatních lišit tím, že budou pro své podnikání využívat nejen vlastní data, ale i vysoce kvalitní externí data. Proto přicházejí s cloudovou platformou určenou získávání externích dat. Díky Datarade lze prozkoumávat, vyhledávat a žádat data od více než 850 prodejců z celého světa. Platforma umožňuje zhodnotit dodavatele dat a jejich datové produkty na základě řady informací a důkladných přehledů. Datarade dokáže monitorovat náklady na data, jejich kvalitu a automaticky sledujte také například změny zásad ochrany osobních údajů.

SAP IoT Startup Accelerator a SAP Innovation Center Network

Další významné iniciativy, kterými se SAP zasazuje o zavedení inovativních postupů do obchodních procesů a podnikových nástrojů, je také SAP IoT Startup Accelerator zaměřený na B2B startupy, které se zabývají digitalizací dodavatelského řetězce, výroby a průmyslu 4.0, nebo SAP Innovation Center Network. V případě SAP Innovation Center Network už název napovídá, že jde o síť inovačních středisek SAP, která mají za cíl průzkum a vývoj nových technologií, jež napomáhají transformačnímu růstu SAPu ve vlastním startupovém prostředí. Aktivity SAP Innovation Center Network se řídí zejména metodikou Design Thinking, která říká, že uživatelé softwaru jsou jádrem všeho a hlavním posláním je nalézt řešení, která lidem pomohou lépe překonat problémy v jejich obchodních aktivitách nebo v soukromém životě. SAP Innovation Center Network se nachází v jedenácti lokalitách po celém světě a sdružují se zde přední odborníci z různých oborů. Cílem této iniciativy je objevování nových trhů, prosazování neotřelých technologií a určování zásadních obchodních trendů. Akcelerační a startupové programy SAP jsou příležitostí pro inovátory z celého světa.

Copilot webinář Zažijte budoucnost práce