Trendy

Salesforce: Zaměstnanci věří v sílu AI, chybí jim však potřebné dovednosti

Generativní umělá inteligence je podle 54 % zaměstnanců firem na plný úvazek, které v rámci nové vlny průzkumu Generative AI Snapshot Research Series oslovila společnost Salesforce, ideálním výtahem v jejich kariéře.

redakce31.7.2023

Na druhou stranu 62 % respondentů z více než 4000 oslovených tvrdí, že nemají potřebné dovednosti, jak tuto technologii efektivně a bezpečně používat. Výsledky  navazují na jiný nedávný průzkum, který zjistil, že pouze 1 z 10 globálních pracovníků má dovednosti v oblasti AI. Z průzkumu Generative AI Snapshot Research Series také vyplývá, že ačkoli se zaměstnanci chtějí učit a očekávají, že jim jejich společnosti poskytnou možnosti zvyšování kvalifikace, zaměstnavatelé často nesplní jejich očekávání.

Přečtěte si další informace z výzkumu.

Kancelářští zaměstnanci jsou optimističtí ohledně dopadu generativní umělé inteligence 

Respondenti věří, že generativní AI změní jejich roli ve firmě. Ve skutečnosti však 62 % respondentů tvrdí, že generativní AI bude v práci vyžadovat nový soubor dovedností, a 56 % tvrdí, že tato technologie zcela změní jejich postavení ve firmě.

Díky generativní umělé inteligence se zaměstnanci podle svých slov mohou soustředit na strategickou práci 
a ušetřit tak čas:

 • 65 % respondentů se domnívá, že generativní AI jim umožní soustředit se na strategičtější práci.
 • Pracovníci jsou zároveň přesvědčeni, že generativní AI jim v práci ušetří pět hodin týdně, což je v případě práce na plný úvazek jeden měsíc ročně*.

Zoufalý nedostatek dovedností v oblasti generativní AI

Přestože jsou pracovníci oslovení v průzkumu optimističtí ohledně potenciálu generativní AI, chybí jim potřebné know-how, aby mohli tuto rychle se rozvíjející technologii plně využít.

 • 40 % respondentů tvrdí, že neví, jak efektivně využívat generativní umělou inteligenci v práci.
 • 43 % respondentů tvrdí, že neví, jak využít generativní AI při čerpání dat z důvěryhodných zdrojů 
  a zároveň zachovat bezpečnost zdrojů těchto dat.
 • 53 % respondentů neví, jak z generativní AI získat co největší hodnotu.

Konkrétně zaměstnanci uvádějí, že jim chybí potřebné dovednosti pro využívání generativní AI:

 • 62 % pracovníků tvrdí, že nemají potřebné dovednosti k efektivnímu a bezpečnému používání generativní AI.
 • 70 % vedoucích pracovníků firem nevěří, že jejich týmy mají dovednosti k efektivnímu a bezpečnému využívání generativní AI.

Manažeři očekávají, že jejich společnost odstraní nedostatek kvalifikovaných pracovníků

Pracovníci jsou ochotní se učit a očekávají, že je jejich firmy správně nasměrují, ale zaměstnavatelé za tímto očekáváním zjevně zaostávají. Dva ze tří pracovníků (67 %) věří, že jim zaměstnavatel poskytne příležitost naučit se používat generativní umělou inteligenci, ale téměř stejný počet (66 %) uvádí, že jejich zaměstnavatel školení o této technologii nenabízí.

Vedoucí představitelé firem proto vidí jasné podněty k úspoře nákladů na odstranění nedostatku dovedností 
v oblasti generativní AI:

 • 82 % vedoucích manažerů firem tvrdí, že generativní AI sníží celkové náklady společnosti.
 • Podle 80 % vedoucích pracovníků podniků generativní AI zvýší příjmy. 

„Generativní AI představuje obrovské příležitosti pro firmy i jejich zaměstnance. Nicméně s tím, jak se AI bude stále více prosazovat na pracovištích, bude se nadále prohlubovat propast  v dovednostech jednotlivých pracovníků,“ uvedla Ann Weeby, SVP Trailhead, Salesforce. „Společnosti mají odpovědnost za demokratizaci přístupu k potřebným dovednostem a školením, aby se odstranily mezery v dovednostech v oblasti AI.“

„Umělá inteligence má potenciál změnit pracovní místa ve všech odvětvích a specializacích,“ řekl Brent Hyder, prezident a ředitel pro lidi společnosti Salesforce. „Zaměstnavatelé musí předvídat takovéto převratné technologické změny a poskytnout zdroje a školení, aby zajistili úspěch svých zaměstnanců, zákazníků a nakonec i svého podnikání.“

Zdroj: Salesforce