Byznys IT

Salesforce: Co je to business intimacy a proč je důležitá pro ředitele v IT?

V každém odvětví jsou vedoucí pracovníci motivováni, aby byli ještě efektivnější a produktivnější, což v období ekonomické nejistoty platí dvojnásob. Pro ředitele IT (CIO) a vedoucí pracovníky v oblasti IT bude nyní tak nesmírně důležité definovat, kde mohou technologie podpořit růst, zvyšovat efektivitu a tvořit větší tržní hodnotu i v dnešním těžko predikovatelném období.

CIO a jejich týmy v rámci společnosti musí více a efektivněji využívat nástroje, které mají k dispozici. Aby ale byli úspěšní, musí si osvojit tzv. business intimacy, což vlastně znamená znát kolegy a procesy napříč všemi podnikovými liniemi, aby skutečně porozuměli jejich potřebám a dokázali využít společný potenciál.

CIO mohou zvýšit svou relevanci a schopnost tvořit tržní hodnotu tím, že i během radikálně odlišného podnikatelského prostředí přinesou společnosti nový soubor dovedností a provozních procesů.

Prosazování „business intimacy“ jako strategie

Úzká spolupráce s klíčovými pracovníky ve firmě může pomoci CIO nejen stanovit priority při rozpočtových omezeních, ale i poskytnout technologie, které potřebují ke zvýšení efektivity, zlepšení výsledků a snížení nákladů.

Aby toho však mohli dosáhnout, musí nejprve pochopit širší potřeby podniku, tedy jaké jsou priority, zranitelné oblasti, procesy, investice a hlavně technologie, se kterými jejich kolegové pracují.  Teprve pak dostanou celý obraz, díky kterému budou moci efektivně podporovat týmy ke snižování nákladů a zvyšování efektivity.

Podle průzkumu společnosti Salesforce drtivá většina organizací (91 %) uvedla, že poptávka po automatizaci ze strany obchodních odděleních za poslední dva roky vzrostla.

Výkonnost a ziskovost

Udržet stabilní a odolnou firmu, která je schopna dosáhnout úspěchu i v nestabilním období, je nelehký úkol, který je stále náročnější.

Pryč jsou klidné časy, kdy se „dělalo více s méně“. Osvědčené metody, díky kterým se společnosti dostaly tam, kde jsou dnes, nemusí již stačit pro další budoucí úspěch, a to zejména v dnešním turbulentním prostředí. S tím, jak podniky dospívají, se musí posunout od startupového myšlení „vysokého růstu s vysokými náklady“ k myšlení, které se věnuje zvyšovaní provozní efektivnosti, že se dělá „více s více“.

Pro CIO mohou mezery v procesech vést k nekonzistentním dodávkám, duplicitní práci týmů, nejednotným rolím a odpovědnostem a zmatku u obchodních partnerů. Škálování IT podpory a optimalizace provozu je samotnou definicí „více s více““. Jde přitom například o větší provozní přísnost, rozšiřování automatizace, intenzivnější školení, jasněji definované role a odpovědnosti, větší flexibilitu a agilitu i větší dokonalost procesů.

Využití automatizace a umělé inteligence (AI) na všech úrovních

Generální ředitelé a další řídící pracovníci se dnes zaměřují na efektivní růst, úsporu nákladů a zvýšení produktivity. Automatizace a AI mohou pomoci těchto cílů dosáhnout a podpořit efektivní krátkodobý i dlouhodobý růst všech oddělení, jako je prodej, zákaznický servis, marketing i obchod.

Automatizace přitom může hrát nedílnou roli při pomoci snížit „množství práce“, se kterou se týmy i jednotlivci denně potýkají. Jednoduchým odstraněním všedních, opakujících se procesů a úkolů může automatizace podpořit každou linii podnikání při zvyšování produktivity a příjmů.

Podle průzkumu společnosti Salesforce mezi více než 3 500 zákazníky, používá průměrná společnost k řízení svého podnikání a ukládání dat o zákaznících téměř 1 000 aplikací. To není efektivní, účelné ani cenově optimální. Organizace využívající technologii Salesforce zaznamenávají v průměru cca 25 % úsporu nákladů na IT a 26% nárůst produktivity zaměstnanců.

Firmy musí upřednostnit nástroje, které efektivně využívají čas a snižují administrativu, jako je reporting, CRM a správa účtů/kontaktů. Musí jednoduše umožnit týmům více se soustředit na služby zákazníkům. Aby se zkrátil čas potřebný k přechodu z jednoho nástroje na druhý, můžeme v nadcházejících měsících očekávat, že bude přibývat firem, které budou konsolidovat svůj technologický stack.

Možnosti spolupráce a automatizace společně zvyšují také agilitu a efektivitu týmů, čímž jim pomáhají poskytovat vyšší hodnotu zákazníkům a rozvíjet firmu.

Společnosti se musí přizpůsobovat non-stop

Díky Business intimacy, schopnosti dělat „více s více“, automatizaci a umělé inteligenci i zaměření na produktivitu mohou CIO pomoci podpořit růst zvýšením spokojenosti zákazníků a snížením nákladů. V dnešním ekonomickém prostředí nemohou být výzvy vyšší a rozhodnutí CIO tak budou hrát klíčovou roli při hodnocení úspěchu nebo neúspěchu.

Copilot webinář Zažijte budoucnost práce