Trendy

S čím zaměstnanci nejvíce bojují v souvislosti s návratem do kanceláře?

Hybridní práce kombinuje výhody kanceláře s pohodlím práce z domova. Návrat na pracoviště však pro některé představuje výzvu. Pro mnoho zaměstnanců vypadá dnešní pracoviště úplně jinak než před dvěma lety. Přechod na práci na dálku změnil očekávání ohledně způsobu a místa výkonu práce a pracovníci, kteří byli dříve vázáni na kancelářský stůl, si místo toho užívají větší flexibility díky práci z domova.

Ale zatímco mnoho zaměstnavatelů se rozhodlo přejít na vzdálenou práci natrvalo, jiní podporují návrat zaměstnanců do kanceláře – buď trvale, nebo v tzv. hybridním režimu. Podle průzkumu softwarové společnosti Glean mezi více než 1 100 zaměstnanci způsobují plány na návrat do kanceláře problémy, neúspěchy a celkový pocit neklidu mezi pracovníky, kteří si za poslední dva roky zvykli na možnosti práce na dálku. S čím zaměstnanci v souvislosti s prací na dálku nejvíc bojují?

Pohoda

Práce na dálku umožnila zaměstnancům nabýt pocit kontroly nad svou prací tím, že je zbavila stresu z každodenního dojíždění a poskytla jim více času věnovat se vlastnímu fyzickému a duševnímu zdraví. Není proto překvapivé, že téměř polovina (46 %) pracovníků, kteří se zúčastnili průzkumu společnosti Glean, uvedla, že se obává, že návrat do kanceláře bude mít negativní dopad na jejich duševní a fyzické zdraví.

Práce na dálku může být samozřejmě také izolující, a proto jsou obvykle nejoblíbenější hybridní modely kombinující práci na dálku a v kanceláři.

Socializace

Někteří pracovníci nesli těžce ztrátu společenských akcí na pracovišti kvůli práci na dálku, pro jiné to byla další z výhod práce z domova. Téměř šest z deseti (58 %) pracovníků oslovených v průzkumu společnosti Glean uvedlo, že výhodou práce na dálku je, že se nemusí stýkat s kolegy mimo práci. Návrat do kanceláře jako takové pro tyto zaměstnance přináší také potenciální návrat trapných společenských akcí po práci.

Mladší zaměstnanci z tohoto důvodu ještě častěji upřednostňují práci z domova – 63 % respondentů ve věku 18-44 let považuje za výhodu práce na dálku to, že se nemusí stýkat se spolupracovníky.

Komunikace

Ačkoli hybridní práce poskytuje většině pracovníků dobrou rovnováhu, komunikace se může narušit, když se někteří zaměstnanci rozhodnou pracovat z kanceláře, zatímco jiní ne. Například schůzky často upřednostňují ty, kteří se jich účastní osobně, a u pracovníků na dálku hrozí, že přijdou o neformální debriefy po schůzce, kde se diskutuje o práci.

Společnost Glean zjistila, že 25 % pracovníků, kteří pracují v hybridním prostředí, tráví nyní, kdy se zaměstnanci vrátili na pracoviště, více času sháněním informací od kolegů ve srovnání s dobou, kdy všichni nebo většina zaměstnanců pracovala na dálku.

Spolupráce

Stejně jako komunikace může být pro týmy složitá i spolupráce přes bariéru kancelář/vzdálené pracoviště. Hybridní týmy mohou vytvářet nerovnováhu, pokud jsou někteří kolegové v kanceláři, zatímco jiní pracují na dálku, a to nejen proto, že informace nemusí být sdíleny rovnoměrně, ale také proto, že zaměstnanci v kanceláři mohou mít k dispozici lepší nástroje a zdroje.

Průzkum společnosti Glean zjistil, že více než třetina (37 %) respondentů, kteří pracují v hybridním prostředí, má problémy s efektivní spoluprací s kolegy, zatímco 18 % uvedlo, že spolupráce na pracovišti se po návratu zaměstnanců na pracoviště skutečně zhoršila.

Zdroj: Glean, zdnet.com